Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Canada

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Canada bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 4 địa điểm tiêu biểu: Thành phố Québec, Toronto, CalgaryVancouver.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Canada.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Canada

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C16-1526-7-8-212-1124-2152236Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec -6°C-5°C1°C9°C17°C23°C25°C24°C19°C12°C4°C-3°C
Toronto -1°C-1°C4°C11°C17°C22°C25°C24°C20°C13°C7°C2°C
Calgary -1°C1°C5°C12°C17°C20°C23°C23°C18°C12°C4°C-1°C
Vancouver 6°C8°C10°C13°C17°C20°C22°C22°C18°C13°C9°C6°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec -14°C-13°C-7°C1°C8°C13°C16°C15°C11°C5°C-2°C-9°C
Toronto -8°C-7°C-3°C3°C9°C14°C17°C17°C13°C7°C1°C-4°C
Calgary -11°C-9°C-5°C-0°C5°C9°C11°C10°C6°C1°C-6°C-10°C
Vancouver 2°C3°C4°C6°C9°C12°C14°C14°C11°C8°C5°C2°C

Thành phố Québec

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Thành phố QuébecThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờgiá lạnhbăng giábăng giárất lạnhlạnhlạnhmát mẻthoải máiấm áprất lạnhgiá lạnh

Toronto

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in TorontoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻthoải máiấm ápthoải mái

Calgary

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in CalgaryThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giábăng giárất lạnhrất lạnhlạnhmát mẻthoải máimát mẻ

Vancouver

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in VancouverThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhrất lạnhlạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Canada

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%61356739683626Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 37%38%40%44%45%49%57%60%57%50%41%37%
Toronto 40%42%46%48%51%56%63%66%63%56%47%42%
Calgary 37%38%37%39%43%49%64%62%55%48%41%40%
Vancouver 27%30%31%37%45%51%66%66%56%39%29%28%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Canada

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%452231143436011Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 7,8 ngày6,6 ngày8,0 ngày9,1 ngày11,0 ngày12,1 ngày13,4 ngày11,5 ngày10,5 ngày10,1 ngày9,4 ngày8,9 ngày
Toronto 5,1 ngày4,3 ngày5,9 ngày7,3 ngày8,1 ngày8,7 ngày8,2 ngày8,3 ngày8,6 ngày8,7 ngày6,9 ngày6,4 ngày
Calgary 1,3 ngày1,3 ngày2,6 ngày4,2 ngày7,9 ngày9,9 ngày8,6 ngày7,3 ngày5,4 ngày3,4 ngày2,3 ngày1,7 ngày
Vancouver 16,0 ngày13,3 ngày14,8 ngày11,3 ngày8,7 ngày7,5 ngày4,6 ngày4,2 ngày7,0 ngày13,3 ngày17,4 ngày16,8 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Canada

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm250 mm250 mm981454127325326Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 17,0mm14,4mm28,2mm62,2mm77,4mm91,9mm96,4mm84,8mm90,1mm86,1mm63,9mm29,6mm
Toronto 13,6mm13,8mm21,2mm36,9mm45,8mm48,0mm46,8mm45,2mm52,3mm49,1mm38,8mm23,5mm
Calgary 0,4mm0,6mm3,4mm15,9mm47,6mm73,3mm50,8mm44,8mm34,4mm10,9mm2,3mm1,0mm
Vancouver 195,4mm164,0mm149,4mm98,5mm65,2mm53,2mm31,8mm33,3mm66,0mm164,1mm251,8mm213,8mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong Canada

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm388896367Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 352,5mm358,4mm259,1mm47,1mm0,7mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm3,1mm100,2mm358,1mm
Toronto 84,8mm87,7mm69,1mm17,6mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,7mm17,5mm71,4mm
Calgary 39,3mm34,1mm60,0mm49,5mm23,8mm1,6mm0,0mm0,8mm6,0mm29,0mm61,8mm48,1mm
Vancouver 49,6mm25,3mm4,8mm0,1mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,3mm8,5mm47,1mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Canada

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ15.98.516.67.9Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 9,0 giờ10,3 giờ12,0 giờ13,7 giờ15,1 giờ15,8 giờ15,4 giờ14,1 giờ12,5 giờ10,8 giờ9,4 giờ8,6 giờ
Toronto 9,4 giờ10,5 giờ12,0 giờ13,5 giờ14,8 giờ15,4 giờ15,0 giờ13,9 giờ12,4 giờ11,0 giờ9,6 giờ9,0 giờ
Calgary 8,5 giờ10,1 giờ12,0 giờ13,9 giờ15,6 giờ16,5 giờ16,0 giờ14,4 giờ12,6 giờ10,6 giờ8,9 giờ8,0 giờ
Vancouver 8,7 giờ10,2 giờ12,0 giờ13,8 giờ15,4 giờ16,2 giờ15,7 giờ14,3 giờ12,5 giờ10,7 giờ9,1 giờ8,3 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Canada

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1526Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,2 ngày1,6 ngày4,4 ngày3,6 ngày1,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Toronto 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,2 ngày2,4 ngày6,8 ngày6,8 ngày2,6 ngày0,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Calgary 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Vancouver 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,1 ngày0,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Canada

Tốc Độ Gió Trung Bình trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/h16 km/h16 km/h18 km/h18 km/h20 km/h20 km/h22 km/h22 km/h24 km/h24 km/h13.18.923.213.514.010.64.7Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 12.612.912.712.010.79.89.39.110.110.911.411.6
Toronto 22.922.020.318.215.514.514.013.915.818.020.021.7
Calgary 13.813.413.012.711.910.79.79.610.611.612.713.9
Vancouver 10.09.68.77.46.35.95.14.85.77.59.710.5

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Canada

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C17-0212NaN167Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoVancouverVancouver
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 1°C0°C0°C2°C6°C11°C15°C17°C15°C11°C6°C2°C
Toronto 3°C2°C2°C3°C7°C13°C19°C20°C18°C13°C8°C5°C
Vancouver 7°C7°C8°C10°C12°C14°C16°C16°C14°C11°C9°C8°C

Điểm Số Du Lịch vào Canada

Điểm Số Du Lịch vào CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810106.67.35.6Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Canada

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810104.15.02.0Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoVancouverVancouver
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Canada

Mùa Sinh Trưởng vào CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Canada

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1.000°C1.000°C1.200°C1.200°C1.400°C1.400°CHiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoCalgaryCalgaryVancouverVancouver
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Canada

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong CanadaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh6.41.17.06.70.8Hiện giờHiện giờThành phố QuébecThành phố QuébecTorontoTorontoVancouverVancouver
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Thành phố Québec 1.52.43.64.85.76.36.25.54.22.61.51.1
Toronto 1.62.53.85.26.36.86.75.94.73.11.91.4
Calgary 1.32.23.55.16.16.56.75.74.32.71.41.0
Vancouver 1.01.82.94.35.66.26.65.74.12.31.10.8

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Thành phố Québec, Toronto, Calgary và Vancouver trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Các Sân Bay Lớn

Các Trạm Thời Tiết Chính