Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Greenland

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Greenland bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 4 địa điểm tiêu biểu: Qaqortoq, Sisimiut, DanmarkshavnCăn cứ Không quân Thule.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Greenland.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Qaqortoq
Greenland
Sisimiut
Greenland
Danmarkshavn
Greenland
Bản Đồ

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Greenland

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C6-811-3-17-122-267-194-298-22Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq -3°C-3°C-1°C3°C6°C9°C11°C11°C8°C4°C1°C-1°C
Sisimiut -10°C-12°C-10°C-4°C2°C7°C10°C9°C5°C0°C-4°C-7°C
Danmarkshavn -18°C-19°C-19°C-13°C-4°C3°C6°C5°C-2°C-11°C-15°C-17°C
Căn cứ Không quân Thule -21°C-22°C-20°C-12°C-2°C5°C8°C6°C0°C-7°C-13°C-18°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq -8°C-8°C-7°C-3°C1°C3°C5°C6°C4°C0°C-4°C-6°C
Sisimiut -15°C-17°C-15°C-9°C-2°C2°C5°C5°C2°C-3°C-7°C-11°C
Danmarkshavn -25°C-25°C-25°C-19°C-9°C-1°C2°C1°C-6°C-15°C-21°C-23°C
Căn cứ Không quân Thule -27°C-28°C-27°C-19°C-7°C0°C4°C2°C-5°C-13°C-19°C-24°C

Qaqortoq

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in QaqortoqThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giábăng giárất lạnhlạnhlạnh

Sisimiut

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in SisimiutThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờgiá lạnhbăng giábăng giárất lạnhlạnhgiá lạnh

Danmarkshavn

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in DanmarkshavnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờgiá lạnhgiá lạnhrất lạnhbăng giá

Căn cứ Không quân Thule

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Căn cứ Không quân ThuleThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờgiá lạnhgiá lạnhrất lạnhbăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Greenland

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%482941155427Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 31%33%41%42%40%37%37%39%43%46%42%36%
Sisimiut 15%17%21%28%37%40%37%35%39%35%25%17%
Danmarkshavn 19%22%26%40%51%52%48%48%46%40%30%23%
Căn cứ Không quân Thule 31%29%32%41%51%53%49%44%47%37%31%31%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Greenland

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4026287184251Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 10,5 ngày9,0 ngày8,4 ngày8,8 ngày9,7 ngày10,4 ngày10,5 ngày10,8 ngày11,2 ngày9,7 ngày10,1 ngày10,1 ngày
Sisimiut 3,1 ngày2,2 ngày2,6 ngày4,2 ngày5,0 ngày6,1 ngày7,4 ngày8,4 ngày6,9 ngày6,0 ngày6,4 ngày3,8 ngày
Danmarkshavn 5,0 ngày4,3 ngày4,0 ngày3,2 ngày1,9 ngày1,4 ngày3,2 ngày3,7 ngày4,0 ngày3,4 ngày3,9 ngày4,9 ngày
Căn cứ Không quân Thule 0,6 ngày0,5 ngày0,5 ngày1,0 ngày1,8 ngày3,5 ngày6,0 ngày6,8 ngày4,5 ngày3,8 ngày2,1 ngày1,2 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Greenland

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mm120 mm120 mm140 mm140 mm160 mm160 mm147486322546Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 57,2mm64,6mm50,8mm70,5mm91,5mm105,6mm112,9mm130,9mm145,1mm110,4mm110,9mm62,6mm
Sisimiut 2,5mm2,7mm3,5mm10,8mm22,6mm34,2mm47,7mm61,9mm47,8mm26,9mm18,0mm4,6mm
Danmarkshavn 0,2mm0,1mm0,3mm0,7mm1,1mm4,7mm19,1mm24,8mm12,8mm2,0mm0,3mm0,3mm
Căn cứ Không quân Thule 0,2mm0,0mm0,0mm0,4mm3,0mm17,0mm37,5mm43,1mm16,1mm3,2mm1,3mm1,1mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong Greenland

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm500 mm500 mm4841733912150Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 456,2mm458,1mm327,2mm170,0mm51,0mm5,6mm0,0mm0,0mm4,4mm63,4mm233,1mm389,7mm
Sisimiut 91,5mm91,6mm93,8mm113,3mm56,4mm8,1mm1,4mm0,0mm6,6mm75,2mm170,5mm128,8mm
Danmarkshavn 357,8mm326,2mm297,5mm226,4mm94,0mm32,4mm3,1mm19,3mm198,3mm228,3mm272,8mm356,2mm
Căn cứ Không quân Thule 23,2mm21,5mm16,7mm32,7mm34,2mm19,3mm2,1mm17,0mm82,0mm147,5mm77,9mm42,1mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Greenland

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 giờ0 giờ2 giờ2 giờ4 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ22 giờ22 giờ24 giờ24 giờ19.25.624.01.6Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 6,7 giờ9,1 giờ11,9 giờ14,8 giờ17,4 giờ19,0 giờ18,1 giờ15,6 giờ12,8 giờ10,0 giờ7,3 giờ5,8 giờ
Sisimiut 4,2 giờ8,1 giờ11,9 giờ15,7 giờ20,1 giờ24,0 giờ21,8 giờ16,9 giờ13,0 giờ9,3 giờ5,3 giờ2,1 giờ
Danmarkshavn 0,0 giờ3,4 giờ11,7 giờ20,1 giờ24,0 giờ24,0 giờ24,0 giờ22,3 giờ13,9 giờ6,3 giờ0,0 giờ0,0 giờ
Căn cứ Không quân Thule 0,0 giờ3,6 giờ11,8 giờ19,9 giờ24,0 giờ24,0 giờ24,0 giờ22,1 giờ13,9 giờ6,5 giờ0,0 giờ0,0 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Greenland

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiut
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Sisimiut 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Danmarkshavn 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Căn cứ Không quân Thule 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Greenland

Tốc Độ Gió Trung Bình trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h25.111.217.626.312.117.213.8Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 24.623.621.017.514.612.811.512.615.116.920.022.7
Sisimiut 16.515.415.515.413.812.411.712.713.915.216.917.1
Danmarkshavn 25.524.924.319.914.712.312.514.519.822.023.525.0
Căn cứ Không quân Thule 15.015.014.814.014.315.016.016.816.316.415.615.2

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Greenland

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-2°C-2°C-1°C-1°C0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C4-05-10-22-1Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 0°C-0°C-0°C-0°C0°C2°C3°C4°C3°C2°C1°C1°C
Sisimiut -0°C-1°C-1°C-0°C1°C2°C4°C5°C4°C2°C1°C0°C
Danmarkshavn -2°C-2°C-2°C-2°C-2°C-1°C-0°C0°C-1°C-1°C-2°C-2°C
Căn cứ Không quân Thule -1°C-1°C-1°C-1°C-1°C-0°C2°C2°C1°C-0°C-1°C-1°C

Điểm Số Du Lịch vào Greenland

Điểm Số Du Lịch vào GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810101.00.2Hiện giờHiện giờCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Greenland

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1200224466881010Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoq
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Greenland

Mùa Sinh Trưởng vào GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Greenland

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C10°C10°C20°C20°C30°C30°C40°C40°C50°C50°C60°C60°CHiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Greenland

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong GreenlandThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh5.80.27.67.0Hiện giờHiện giờQaqortoqQaqortoqSisimiutSisimiutDanmarkshavnDanmarkshavnCăn cứ Không quân ThuleCăn cứ Không quân Thule
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Qaqortoq 0.31.02.44.15.35.75.24.12.71.40.50.2
Sisimiut 0.10.51.83.55.15.85.13.62.10.80.10.0
Danmarkshavn 0.00.10.93.26.07.46.23.91.60.20.00.0
Căn cứ Không quân Thule 0.00.11.03.35.86.95.93.61.50.20.00.0

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Qaqortoq, Sisimiut, Danmarkshavn và Căn cứ Không quân Thule trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác: