Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở Iran

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở Iran bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 4 địa điểm tiêu biểu: Tehran, Mashhad, TabrizBandar-Abbas.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở Iran.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Iran

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C25136821-221-533331123823Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 8°C11°C15°C22°C28°C33°C36°C35°C31°C23°C16°C10°C
Mashhad 8°C10°C14°C22°C27°C33°C35°C33°C29°C22°C15°C10°C
Tabriz 3°C6°C11°C17°C23°C29°C32°C32°C27°C20°C11°C5°C
Bandar-Abbas 23°C24°C27°C31°C36°C38°C37°C37°C36°C34°C29°C25°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 1°C3°C7°C13°C18°C22°C25°C24°C20°C14°C8°C3°C
Mashhad -2°C-1°C4°C9°C14°C19°C21°C19°C14°C8°C3°C-0°C
Tabriz -5°C-3°C1°C6°C11°C17°C20°C20°C15°C8°C2°C-3°C
Bandar-Abbas 12°C14°C17°C21°C25°C29°C31°C30°C28°C24°C18°C14°C

Tehran

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in TehranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhrất lạnhrất lạnhlạnhlạnhấm ápnóngoi ảmát mẻmát mẻrất lạnh

Mashhad

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in MashhadThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờrất lạnhrất lạnhrất lạnhlạnhlạnhthoải máiấm ápnóngbăng giámát mẻmát mẻ

Tabriz

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in TabrizThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhlạnhlạnhthoải máinóngbăng giárất lạnhấm ápmát mẻmát mẻbăng giá

Bandar-Abbas

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Bandar-AbbasThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờmát mẻthoải máiấm ápnóngoi ảmát mẻmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong Iran

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1006359999569Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 68%67%65%64%77%96%99%99%97%79%68%67%
Mashhad 64%63%60%63%78%96%99%100%97%83%68%65%
Tabriz 61%60%57%59%72%93%99%99%93%72%60%60%
Bandar-Abbas 77%77%71%73%86%87%73%75%88%91%80%75%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong Iran

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%192161729Hiện giờHiện giờTehranTehranTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 4,3 ngày4,4 ngày4,5 ngày3,3 ngày1,7 ngày0,7 ngày1,0 ngày1,3 ngày2,9 ngày4,6 ngày5,2 ngày4,4 ngày
Mashhad 3,5 ngày3,4 ngày4,6 ngày3,1 ngày2,0 ngày0,5 ngày0,2 ngày0,1 ngày0,2 ngày0,9 ngày2,0 ngày2,6 ngày
Tabriz 2,0 ngày1,9 ngày3,5 ngày4,5 ngày4,0 ngày1,9 ngày1,0 ngày0,7 ngày1,3 ngày2,7 ngày3,7 ngày2,2 ngày
Bandar-Abbas 2,6 ngày1,7 ngày2,3 ngày0,8 ngày0,2 ngày0,2 ngày0,1 ngày0,1 ngày0,1 ngày0,3 ngày0,7 ngày1,9 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Iran

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm5 mm5 mm10 mm10 mm15 mm15 mm20 mm20 mm25 mm25 mm30 mm30 mm29320124325Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 16,0mm17,7mm20,4mm16,6mm7,4mm2,9mm4,1mm4,6mm12,0mm23,9mm28,8mm20,2mm
Mashhad 9,4mm13,6mm19,9mm15,7mm8,5mm1,7mm0,7mm0,6mm1,4mm3,4mm7,8mm9,9mm
Tabriz 4,8mm6,4mm13,4mm22,9mm19,6mm8,3mm4,7mm2,8mm6,2mm12,9mm18,0mm7,7mm
Bandar-Abbas 25,3mm17,1mm18,6mm7,3mm1,9mm4,4mm1,3mm0,7mm0,6mm2,6mm6,3mm18,3mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong Iran

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mm235829Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 22,5mm13,9mm4,1mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,1mm4,1mm7,8mm
Mashhad 54,2mm52,2mm27,9mm1,7mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm1,0mm4,4mm23,6mm
Tabriz 23,6mm21,6mm15,6mm1,7mm0,1mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,9mm19,0mm25,3mm
Bandar-Abbas 0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong Iran

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ14.69.713.910.4Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 10,1 giờ10,9 giờ12,0 giờ13,1 giờ14,1 giờ14,5 giờ14,3 giờ13,5 giờ12,4 giờ11,3 giờ10,3 giờ9,8 giờ
Mashhad 10,0 giờ10,9 giờ12,0 giờ13,2 giờ14,1 giờ14,6 giờ14,3 giờ13,5 giờ12,4 giờ11,2 giờ10,2 giờ9,7 giờ
Tabriz 9,9 giờ10,8 giờ12,0 giờ13,2 giờ14,3 giờ14,8 giờ14,5 giờ13,6 giờ12,4 giờ11,2 giờ10,1 giờ9,6 giờ
Bandar-Abbas 10,6 giờ11,2 giờ12,0 giờ12,8 giờ13,5 giờ13,8 giờ13,7 giờ13,1 giờ12,3 giờ11,5 giờ10,8 giờ10,5 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong Iran

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%922Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Mashhad 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,1 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Tabriz 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Bandar-Abbas 0,9 ngày2,3 ngày7,1 ngày14,4 ngày21,9 ngày24,9 ngày28,1 ngày27,9 ngày24,7 ngày19,1 ngày8,1 ngày2,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Iran

Tốc Độ Gió Trung Bình trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/h16 km/h16 km/h18 km/h18 km/h20 km/h20 km/h10.76.818.39.916.813.510.59.1Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 7.68.89.910.310.110.410.29.38.88.07.36.9
Mashhad 12.312.412.211.412.115.418.016.212.110.110.811.9
Tabriz 15.516.516.716.514.614.816.115.514.013.814.314.6
Bandar-Abbas 10.010.210.110.310.210.210.310.49.99.39.39.5

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Iran

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 1210°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C2810NaNNaN3322Hiện giờHiện giờTehranTehranBandar-AbbasBandar-Abbas
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 12°C11°C11°C14°C19°C24°C27°C28°C26°C23°C19°C15°C
Bandar-Abbas 23°C22°C23°C25°C28°C31°C32°C32°C32°C30°C27°C24°C

Điểm Số Du Lịch vào Iran

Điểm Số Du Lịch vào IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810108.70.48.78.22.7Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào Iran

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810109.39.19.18.12.9Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào Iran

Mùa Sinh Trưởng vào IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadBandar-AbbasBandar-Abbas
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Iran

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 121.000°C1.000°C2.000°C2.000°C3.000°C3.000°C4.000°C4.000°C5.000°C5.000°C6.000°C6.000°CHiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Iran

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong IranThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWh8.52.92.58.03.9Hiện giờHiện giờTehranTehranMashhadMashhadTabrizTabrizBandar-AbbasBandar-Abbas
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tehran 3.24.15.46.57.78.48.27.56.54.83.42.9
Mashhad 3.14.05.16.37.58.48.47.76.54.83.42.8
Tabriz 2.93.84.96.27.48.48.37.56.34.53.12.6
Bandar-Abbas 4.15.05.96.97.87.97.47.06.55.64.53.9

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Tehran, Mashhad, Tabriz và Bandar-Abbas trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Các Trạm Thời Tiết