Thời Tiết Trung Bình và Khí Hậu Trong Năm ở New Hampshire Hoa Kỳ

Chúng tôi cho thấy khí hậu ở New Hampshire bằng cách so sánh thời tiết trung bình ở 3 địa điểm tiêu biểu: Manchester, PortsmouthBerlin.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các thành phố để tuỳ biến bản báo cáo theo sở thích của mình. Hãy xem tất cả địa điểm ở New Hampshire.

Bạn có thể phân tích sâu hơn một mùa, tháng, hoặc ngay cả ngày cụ thể bằng cách nhấn vào biểu đồ hoặc sử dụng bảng điều khiển định vị này.

Manchester
New Hampshire, Hoa Kỳ
Portsmouth
New Hampshire, Hoa Kỳ
Berlin
New Hampshire, Hoa Kỳ
Bản Đồ

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong New Hampshire

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C18-928012-1625-4-14-2-22-8Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Nhiệt độ không khí cao và thấp trung bình hàng ngày ở 2 mét trên mặt đất. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.
CaoThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 1°C2°C7°C15°C21°C25°C28°C27°C22°C16°C9°C3°C
Portsmouth 1°C3°C7°C13°C18°C23°C27°C26°C21°C15°C10°C4°C
Berlin -4°C-2°C3°C11°C17°C22°C24°C23°C19°C12°C5°C-1°C
ThấpThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester -8°C-7°C-2°C4°C9°C14°C17°C16°C12°C6°C1°C-5°C
Portsmouth -6°C-5°C-1°C4°C9°C14°C17°C17°C13°C7°C2°C-3°C
Berlin -15°C-14°C-8°C-2°C4°C9°C12°C10°C6°C1°C-4°C-11°C

Manchester

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in ManchesterThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻấm ápbăng giáthoải máithoải máibăng giá

Portsmouth

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in PortsmouthThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờbăng giárất lạnhrất lạnhlạnhlạnhmát mẻthoải máiấm ápthoải máibăng giá

Berlin

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in BerlinThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000040408081212161620200000Hiện giờHiện giờgiá lạnhbăng giábăng giárất lạnhrất lạnhlạnhthoải máigiá lạnhmát mẻmát mẻgiá lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong New Hampshire

Cơ Hội Bầu Trời Trong Xanh Hơn trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6444446132Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Phần trăm thời gian bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác (có nghĩa là ít hơn 60% bầu trời bị mây che phủ).
Bầu Trời Trong Xanh HơnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 48%46%46%46%46%51%58%61%62%57%50%46%
Portsmouth 48%47%46%46%45%49%57%61%61%57%51%47%
Berlin 33%35%39%42%41%46%56%59%57%50%41%35%

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong New Hampshire

Cơ Hội Lượng Mưa Hàng Ngày trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%36222343Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Phần trăm các ngày mà lượng mưa được quan sát trong những ngày đó, không bao gồm những số lượng rất nhỏ.
Ngày Có MưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 7,2 ngày6,9 ngày8,2 ngày8,1 ngày9,5 ngày10,3 ngày10,5 ngày9,2 ngày8,0 ngày8,1 ngày7,9 ngày8,4 ngày
Portsmouth 7,9 ngày7,5 ngày8,7 ngày8,5 ngày9,3 ngày9,6 ngày9,7 ngày8,3 ngày7,9 ngày8,5 ngày8,5 ngày9,0 ngày
Berlin 7,4 ngày6,5 ngày8,0 ngày9,1 ngày10,7 ngày12,2 ngày12,9 ngày11,1 ngày9,5 ngày9,1 ngày8,3 ngày8,6 ngày

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong New Hampshire

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mm120 mm120 mm9933106489717Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Lượng mưa trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt//được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng mưaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 33,8mm44,0mm69,9mm85,6mm86,9mm85,6mm79,3mm78,9mm85,4mm98,8mm85,3mm56,6mm
Portsmouth 49,2mm60,0mm84,0mm94,0mm87,1mm81,7mm71,1mm72,8mm83,2mm104,9mm100,1mm75,1mm
Berlin 19,5mm18,0mm32,1mm62,9mm84,1mm96,4mm96,0mm88,9mm85,8mm89,6mm65,6mm32,6mm

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong New Hampshire

Lượng Tuyết Rơi Trung Bình Hàng Tháng trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm358315391Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Lượng tuyết rơi trung bình được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày được tập trung vào ngày đang nói đến.
Lượng tuyết rơiThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 352,2mm315,5mm174,2mm26,2mm2,9mm0,2mm0,0mm0,0mm0,2mm7,3mm80,8mm281,4mm
Portsmouth 315,2mm275,3mm150,1mm20,3mm0,0mm0,0mm0,0mm0,0mm0,1mm1,6mm45,3mm233,9mm
Berlin 375,9mm387,2mm318,8mm109,9mm6,7mm0,0mm0,0mm0,0mm0,8mm23,7mm180,3mm385,9mm

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong New Hampshire

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 124 giờ4 giờ6 giờ6 giờ8 giờ8 giờ10 giờ10 giờ12 giờ12 giờ14 giờ14 giờ16 giờ16 giờ18 giờ18 giờ20 giờ20 giờ15.49.0Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Số giờ mà trong suốt thời gian đó mà Mặt Trời ít nhất là một phần trên đường chân trời.
Ánh Sáng Ban NgàyThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 9,4 giờ10,6 giờ12,0 giờ13,4 giờ14,7 giờ15,3 giờ15,0 giờ13,9 giờ12,5 giờ11,0 giờ9,7 giờ9,1 giờ
Portsmouth 9,4 giờ10,5 giờ12,0 giờ13,5 giờ14,7 giờ15,3 giờ15,0 giờ13,9 giờ12,5 giờ11,0 giờ9,7 giờ9,1 giờ
Berlin 9,3 giờ10,5 giờ12,0 giờ13,5 giờ14,8 giờ15,5 giờ15,1 giờ14,0 giờ12,5 giờ10,9 giờ9,6 giờ8,9 giờ

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong New Hampshire

Cơ Hội Tình Trạng Oi Bức trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%30348Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchester
Phần trăm thời gian mà oi bức, ngột ngạt, hoặc khổ sở (nghĩa là điểm sương lớn hơn 18°C).
Các ngày oi bứcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,3 ngày3,2 ngày8,1 ngày6,6 ngày2,5 ngày0,3 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Portsmouth 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,4 ngày3,3 ngày9,2 ngày7,9 ngày2,9 ngày0,3 ngày0,0 ngày0,0 ngày
Berlin 0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,1 ngày0,9 ngày2,4 ngày1,5 ngày0,4 ngày0,0 ngày0,0 ngày0,0 ngày

Tốc Độ Gió Trung Bình trong New Hampshire

Tốc Độ Gió Trung Bình trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/h16 km/h16 km/h18 km/h18 km/h10.85.717.58.9Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Trung bình tốc độ gió gom góp lại mỗi giờ ở 10 mét trên mặt đất.
Tốc Độ Gió (kph)Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 10.110.710.38.97.36.46.05.96.67.58.39.1
Portsmouth 17.317.416.013.411.29.99.19.311.013.315.016.4
Berlin 10.611.110.79.27.56.66.15.96.67.68.59.4

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong New Hampshire

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 122°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C184NaNHiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchester
Nhiệt độ mặt nước diện tích rộng lớn trung bình hàng ngày.
Nhiệt Độ Nước BiểnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 5°C4°C4°C6°C9°C14°C17°C18°C16°C12°C9°C7°C
Portsmouth 6°C4°C4°C6°C9°C13°C17°C18°C16°C12°C9°C7°C

Điểm Số Du Lịch vào New Hampshire

Điểm Số Du Lịch vào New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810106.65.8Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
điểm du lịch, mà ưu đãi những ngày trong xanh, không có mưa mà nhiệt độ nhận biết từ 18°C đến 27°C.

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào New Hampshire

Điểm Hồ Bơi/Bãi Biển vào New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810105.23.4Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthBerlinBerlin
điểm bãi biển/hồ bơi, mà có những ngày trong xanh, không có mưa với nhiệt độ nhận biết từ 24°C đến 32°C.

Mùa Sinh Trưởng vào New Hampshire

Mùa Sinh Trưởng vào New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthBerlinBerlin
Cơ hội phần trằm mà một ngày nói đến là trong mùa tăng trưởng, được xác định là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu).

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong New Hampshire

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1.000°C1.000°C1.200°C1.200°C1.400°C1.400°C1.600°C1.600°CHiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Những ngày mức độ tăng trưởng/ trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong năm, khi những ngày mức độ tăng trưởng được xác định có độ ấm áp cần thiết hơn một nhiệt độ cơ bản (10°C trong trường hợp này).

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong New Hampshire

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong New HampshireThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh6.81.5Hiện giờHiện giờPortsmouthPortsmouthManchesterManchesterBerlinBerlin
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày đến mặt đất mỗi mét vuông.
Năng Lượng Mặt Trời kWhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Manchester 1.92.83.95.16.06.56.65.94.73.32.11.6
Portsmouth 1.92.73.95.15.96.66.65.94.83.32.11.6
Berlin 1.62.53.74.95.86.46.45.74.53.01.81.3

Bạn báo cáo này cho thấy thời tiết điển hình tại Manchester, Portsmouth và Berlin trong cả năm, dựa theo bản phân tích thống kê của các báo cáo lịch sử thời tiết hằng giờ và việc tái thiết lập hình mẫu từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Các chi tiết nguồn dữ liệu được sử dụng trên trang này thay đổi giữa các nơi và được trao đổi ý kiến chi tiết trên trang chuyên môn của mỗi địa điểm.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Các Nơi