tháng 11 năm 2019 Lịch Sử Thời Tiết tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan Guyana

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Sân bay quốc tế Cheddi Jagan, cung cấp lịch sử thời tiết cho tháng 11 năm 2019. Báo cáo này gồm tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sự mà chúng tôi có sẵn, gồm lịch sử nhiệt độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào tháng 11 năm 2019. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào tháng 11 năm 2019

Lịch sử nhiệt độ vào năm tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303022°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CThg 10Thg 12
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Mỗi Giờ vào tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Nhiệt Độ Mỗi Giờ vào tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12ấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Sân bay quốc tế Cheddi Jagan với một thành phố khác:

Bản Đồ

Mây Bao Phủ vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Mây Bao Phủ vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Được Quan Sát trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Thời Tiết Được Quan Sát trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 6, 1 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light RainRETS, TS, -SHRA
Th 7, 2 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, TSRA, VCSH
CN, 3 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 2, 4 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 5 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Recent Fog, Recent Showers, Showers in the VicinityRETS, TS, +SHRA, RESHRA, -SHRA, FG, BR, REFG, RESH, VCSH
Th 4, 6 thg 11 Thunderstorm, Showers of Heavy Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the VicinityTS, +SHRA, -SHRA, BR, VCSH
Th 5, 7 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, TSRA, RERA, -SHRA, BR, VCSH
Th 6, 8 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Fog, MistRETS, TS, -TSRA, TSRA, -SHRA, FG, BR
Th 7, 9 thg 11 Fog, MistFG, BR
CN, 10 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 11 thg 11 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 3, 12 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, -SHRA, FG, BR, VCSH
Th 4, 13 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers in the VicinityRETS, TS, VCSH
Th 6, 15 thg 11 Thunderstorm, Showers in the VicinityTS, VCSH
Th 7, 16 thg 11 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
CN, 17 thg 11 Thunderstorm, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityTS, RERA, -RA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 2, 18 thg 11 MistBR
Th 4, 20 thg 11 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, -SHRA, VCSH
Th 5, 21 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -SHRA, VCSH
Th 6, 22 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRETS, TS, -SHRA, RESH, VCSH
Th 7, 23 thg 11 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Fog, Recent FogTS, -SHRA, FG, REFG
CN, 24 thg 11 ThunderstormTS
Th 2, 25 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light Rain, Fog, Recent FogRETS, TS, -SHRA, FG, REFG
Th 3, 26 thg 11 Thunderstorm, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityTS, RESHRA, SHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 4, 27 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRETS, TS, SHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 5, 28 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, -RA, -SHRA, BR, RESH
Th 6, 29 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Recent FogRETS, TS, RESHRA, -SHRA, FG, BR, REFG
Th 7, 30 thg 11 Thunderstorm, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityTS, RESHRA, -SHRA, RESH, VCSH

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 10Thg 12đêmđêmngàyngày1 thg 1111 giờ, 53 phút1 thg 1111 giờ, 53 phút30 thg 1111 giờ, 47 phút30 thg 1111 giờ, 47 phút11 thg 1111 giờ, 51 phút11 thg 1111 giờ, 51 phút21 thg 1111 giờ, 48 phút21 thg 1111 giờ, 48 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000002020404060608081010121214141616181820202222Thg 10Thg 125:395:391 thg 1117:331 thg 1117:335:485:4830 thg 1117:3430 thg 1117:345:415:4112 thg 1117:3212 thg 1117:325:445:4421 thg 1117:3221 thg 1117:32
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm tháng 11 năm 2019. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 111122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 10Thg 120010102020303040405050606000101020203030404050506060
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 11 năm 2019. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Chu Kỳ Mặt Trăng vào tháng 11 năm 2019 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000Thg 10Thg 1227 thg 1023:3927 thg 1023:3912 thg 119:3512 thg 119:3526 thg 1111:0626 thg 1111:065:055:0517:2617:2617:0517:055:405:405:385:3817:4817:48
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 11 2019Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
25%9:48ESE21:52WSW-15:50S387.344 km
2
35%10:41ESE22:45WSW-16:43S393.012 km
3
45%11:32ESE23:36WSW-17:34S397.826 km
4
50%12:19ESE--18:23S401.507 km
5
65%-0:25WSW13:04ESE19:08S403.904 km
6
74%-1:11WSW13:45ESE19:51S404.983 km
7
82%-1:56W14:25E20:33S404.817 km
8
89%-2:40W15:05E21:14S403.556 km
9
94%-3:23W15:44E21:55S401.407 km
10
98%-4:07W16:24E22:37N398.603 km
11
100%-4:53W17:05E23:22N395.377 km
12
100%-5:40WNW17:50ENE--
13
100%-6:29WNW18:37ENE0:08N391.933 km
14
97%-7:22WNW19:28ENE0:58N388.436 km
15
93%-8:17WNW20:22ENE1:52N384.995 km
16
86%-9:13WNW21:18ENE2:47N381.668 km
17
77%-10:09WNW22:16ENE3:44N378.487 km
18
67%-11:05WNW23:13ENE4:41N375.476 km
19
50%-11:58WNW-5:37N372.691 km
20
44%0:09ENE12:49WNW-6:30N370.238 km
21
32%1:05E13:38W-7:22N368.285 km
22
21%1:59E14:27W-8:13S367.044 km
23
12%2:52E15:15W-9:04S366.748 km
24
6%3:47E16:04W-9:55S367.590 km
25
1%4:42ESE16:55WSW-10:48S369.679 km
26
0%5:38ESE17:48WSW-11:42S372.985 km
27
1%6:35ESE18:42WSW-12:38S377.324 km
28
5%7:33ESE19:38WSW-13:35S382.370 km
29
11%8:29ESE20:33WSW-14:31S387.700 km
30
19%9:22ESE21:26WSW-15:24S392.857 km

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/h120 km/h120 km/hThg 10Thg 12
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Mỗi Giờ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió Mỗi Giờ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Áp Suất Khí Quyển trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301.004 mbar1.004 mbar1.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbarThg 10Thg 12
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Số Báo Cáo theo Ngày trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan Mùa Thu 2019

Số Báo Cáo theo Ngày trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300024244848Thg 10Thg 12
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo theo Giờ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan Mùa Thu 2019

Báo Cáo theo Giờ trong tháng 11 năm 2019 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 10Thg 12
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này minh họa bằng hình vẽ báo cáo lịch sử thời tiết được trạm thời tiết ghi nhận tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan in tháng 11 năm 2019.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.