tháng 6 năm 2020 Lịch Sử Thời Tiết ở Xu-ri-nam (Suriname) Suriname

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Zorg en Hoop Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Xu-ri-nam (Suriname), cung cấp lịch sử thời tiết cho tháng 6 năm 2020. Báo cáo này gồm tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sự mà chúng tôi có sẵn, gồm lịch sử nhiệt độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào tháng 6 năm 2020. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào tháng 6 năm 2020

Lịch sử nhiệt độ vào năm tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)18152229112233556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303022°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CThg 5Thg 7
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Mỗi Giờ vào tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Nhiệt Độ Mỗi Giờ vào tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7ấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Xu-ri-nam (Suriname) với một thành phố khác:

Bản Đồ

Mây Bao Phủ vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Mây Bao Phủ vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Được Quan Sát trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Thời Tiết Được Quan Sát trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 2 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, IWC16, VCSH
Th 4, 3 thg 6 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 5 thg 6 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 7, 6 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, TSRA, IWC16, VCSH
CN, 7 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 8 thg 6 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, -SHRA, VCSH
Th 3, 9 thg 6 Light Rain-RA, IWC61
Th 4, 10 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 12 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC91, TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC15, IWC16, VCSH
Th 7, 13 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 14 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, IWC91, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 15 thg 6 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 16 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC29, -TSRA, IWC95, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 17 thg 6 Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 18 thg 6 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC21, IWC25, SHRA, IWC81, -RA, IWC61, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 19 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 7, 20 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 21 thg 6 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, VCSH
Th 2, 22 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 23 thg 6 Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC63, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 24 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 25 thg 6 Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC63, IWC25, IWC60, -RA, IWC61, BR, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 26 thg 6 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC15, IWC16, VCSH
Th 7, 27 thg 6 Showers of Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC10, IWC16, VCSH
CN, 28 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 29 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 3, 30 thg 6 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, IWC29, TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)1815222911223355667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 5Thg 720 thg 612 giờ, 21 phút20 thg 612 giờ, 21 phútđêmđêmngàyngày1 thg 612 giờ, 20 phút1 thg 612 giờ, 20 phút30 thg 612 giờ, 21 phút30 thg 612 giờ, 21 phút11 thg 612 giờ, 21 phút11 thg 612 giờ, 21 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Tờ Mờ/Chạng Vạng trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm tháng 6 năm 2020. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 611223355667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 5Thg 7001010202030304040505060607070001010202030304040505060607070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 6 năm 2020. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Chu Kỳ Mặt Trăng vào tháng 6 năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)1815222911223355667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000Thg 5Thg 75 thg 616:135 thg 616:1321 thg 63:4221 thg 63:425 thg 71:455 thg 71:4518:5618:567:117:116:456:4519:2719:2718:3918:396:546:54
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 6 2020Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
81%-2:45W15:10E21:22S365.145 km
2
90%-3:34W16:04E22:14S364.373 km
3
96%-4:25W16:59ESE23:08S364.938 km
4
98%-5:18WSW17:56ESE--
5
100%-6:14WSW18:56ESE0:04S366.950 km
6
100%-7:11WSW19:55ESE1:03S370.353 km
7
97%-8:10WSW20:54ESE2:03S374.913 km
8
93%-9:08WSW21:50ESE3:01S380.250 km
9
86%-10:03WSW22:42ESE3:57S385.898 km
10
77%-10:55WSW23:30ESE4:49S391.378 km
11
68%-11:43WSW-5:37S396.259 km
12
58%0:14ESE12:29W-6:22S400.194 km
13
50%0:55E13:12W-7:04S402.943 km
14
39%1:35E13:54W-7:44S404.377 km
15
30%2:14E14:36W-8:24S404.479 km
16
21%2:53E15:18W-9:05N403.333 km
17
14%3:34E16:03WNW-9:47N401.109 km
18
7%4:17ENE16:50WNW-10:32N398.037 km
19
3%5:03ENE17:40WNW-11:20N394.391 km
20
0%5:52ENE18:32WNW-12:12N390.453 km
21
0%6:45ENE19:27WNW-13:06N386.491 km
22
2%7:41ENE20:23WNW-14:02N382.729 km
23
7%8:37ENE21:19WNW-14:59N379.327 km
24
14%9:34ENE22:13WNW-15:54N376.371 km
25
23%10:29ENE23:04WNW-16:48N373.894 km
26
33%11:23ENE23:54W-17:39N371.896 km
27
45%12:15E--18:29N370.380 km
28
50%-0:42W13:06E19:18S369.379 km
29
68%-1:30W13:57E20:08S368.965 km
30
79%-2:19W14:50ESE20:59S369.246 km

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)1815222911223355667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hThg 5Thg 7
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Mỗi Giờ trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió Mỗi Giờ trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)181522291122335566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000Thg 5Thg 7
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Áp Suất Khí Quyển trong tháng 6 năm 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)1815222911223355667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301.000 mbar1.000 mbar1.500 mbar1.500 mbar2.000 mbar2.000 mbar2.500 mbar2.500 mbar3.000 mbar3.000 mbarThg 5Thg 7
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Zorg en Hoop Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.