Lịch Sử Thời Tiết ở New Glasgow Canada

This page is the jump-off point for all the past weather for New Glasgow. You can get an approximate weather history for New Glasgow via the nearby weather stations listed below. Các báo cáo có tất cả các chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử chúng tôi có sẵn, bao gồm cả lịch sử nhiệt độ. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Vui Lòng Chọn Một Trạm Thời Tiết hoặc Sân Bay Gần Đây

Dưới đây là danh sách các trạm thời tiết gần đó cho thấy dữ liệu lịch sử chúng tôi có sẵn cho họ. Các loại báo cáo có sẵn được mã màu như sau:

MàuBáo CáoNguồn
       METAR Các trạm thời tiết sân bay
       ISD Cơ sở dữ liệu bề mặt tích hợp của NOAA
       Both Cả METAR và ISD đều có sẵn

Amherst, N. S.; Canada

các đây 14°C @ 1:00 (31 phút)
129 km phía tây, 2004 - 2021
Today Yesterday

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.