Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport Samoa

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Faleolo International Airport, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa thu cho 2016. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Faleolo International Airport vào Mùa Thu năm 2016. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Faleolo International Airport vào Mùa Thu năm 2016

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 516°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Faleolo International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 3, 1 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 5, 3 thg 3 Showers of Heavy Rain, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity+SHRA, IWC82, DZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 6, 4 thg 3 Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC52, -DZ, IWC51, IWC15
CN, 6 thg 3 Intermittent Rain, Rain, Light Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityIWC62, RA, IWC63, -DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 2, 7 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 3, 8 thg 3 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, IWC60, -RA, IWC61, DZ, IWC53, +DZ, IWC55, -DZ, IWC51, IWC15
Th 4, 9 thg 3 Light Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 5, 10 thg 3 Rain, Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, DZ, IWC53, IWC50, IWC15
Th 6, 11 thg 3 Drizzle, Heavy Drizzle, Light DrizzleDZ, +DZ, -DZ
Th 7, 12 thg 3 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle+SHRA, RA, SHRA, DZ, +DZ, -DZ
CN, 13 thg 3 Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityDZ, -DZ, IWC51, IWC15
Th 2, 14 thg 3 Drizzle, Light DrizzleDZ, -DZ
Th 4, 16 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 5, 17 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 6, 18 thg 3 Rain, Haze, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, IWC05, IWC15
Th 7, 19 thg 3 Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC05, IWC15
CN, 20 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 2, 21 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 3, 22 thg 3 Light Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 6, 25 thg 3 Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC05, IWC15
CN, 27 thg 3 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 2, 28 thg 3 Rain, Haze, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, IWC05, IWC15
Th 3, 29 thg 3 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 4, 30 thg 3 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 6, 1 thg 4 Thunderstorm in the Vicinity, Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC13, DZ, IWC53, IWC51, -DZ, IWC15
Th 7, 2 thg 4 Thunderstorm, Drizzle, Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityTS, IWC17, DZ, IWC53, IWC52, IWC15
Th 2, 4 thg 4 Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity-RA, IWC61, IWC05, IWC15
Th 4, 6 thg 4 Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity-RA, IWC61, IWC05, IWC15
Th 5, 7 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Drizzle, Precipitation in the VicinityTS, IWC17, IWC13, DZ, IWC53, IWC15
Th 6, 8 thg 4 Light Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 7, 9 thg 4 Heavy Rain, Intermittent Rain, Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity+RA, IWC65, IWC62, RA, IWC63, DZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC50, IWC15
CN, 10 thg 4 Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC50, IWC15
Th 2, 11 thg 4 Thunderstorm, Heavy Rain, Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC17, TS, +RA, IWC65, IWC63, DZ, IWC53, +DZ, IWC55, -DZ, IWC51, IWC50, IWC15
Th 3, 12 thg 4 Light Rain, Drizzle, Precipitation in the Vicinity-RA, IWC61, DZ, IWC53, IWC15
Th 4, 13 thg 4 Rain, Light Intermittent Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, IWC60, DZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC50, IWC15
Th 5, 14 thg 4 Thunderstorm, Heavy Rain, Rain, Drizzle, Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityTS, IWC17, +RA, IWC65, RA, IWC63, DZ, IWC53, IWC52, IWC15
Th 6, 15 thg 4 Drizzle, Heavy Drizzle, Intermittent Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, +DZ, IWC55, IWC52, IWC50, IWC15
Th 7, 16 thg 4 Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC05, IWC15
CN, 17 thg 4 Drizzle, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC15
Th 2, 18 thg 4 Light Intermittent Rain, Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC60, DZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC15
Th 3, 19 thg 4 Rain, Drizzle, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityRA, IWC63, DZ, IWC53, IWC52, -DZ, IWC51, IWC15
Th 4, 20 thg 4 Intermittent Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC62, RA, IWC63, -RA, IWC61, DZ, IWC53, +DZ, IWC55, IWC15
Th 5, 21 thg 4 Drizzle, Light Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityIWC53, -DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 6, 22 thg 4 Showers of Heavy Rain, Rain, Drizzle+SHRA, RA, DZ
Th 7, 23 thg 4 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle+RA, +SHRA, RA, SHRA, DZ, +DZ, -DZ
CN, 24 thg 4 Showers of Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinitySHRA, IWC81, DZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC50, IWC15
Th 3, 26 thg 4 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 4, 27 thg 4 Intermittent Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC62, RA, IWC63, -RA, IWC61, DZ, IWC53, IWC52, -DZ, IWC51, IWC50, IWC15
Th 5, 28 thg 4 Drizzle, Heavy DrizzleDZ, +DZ
Th 6, 29 thg 4 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 7, 30 thg 4 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
CN, 1 thg 5 Light Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC05, IWC15
Th 2, 2 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 3, 3 thg 5 Heavy Rain, Intermittent Rain, Rain, Precipitation in the Vicinity+RA, IWC65, IWC62, RA, IWC63, IWC15
Th 4, 4 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 5, 5 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 6, 6 thg 5 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC50, IWC05, IWC15
CN, 8 thg 5 Light Drizzle-DZ
Th 2, 9 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 3, 10 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 4, 11 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 5, 12 thg 5 Strong Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Precipitation in the Vicinity+TS, IWC17, IWC97, RA, IWC63, IWC60, DZ, IWC53, +DZ, IWC55, IWC15
Th 6, 13 thg 5 Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, -DZ, IWC51, IWC15
Th 7, 14 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 3, 17 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 4, 18 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 5, 19 thg 5 Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the VicinityIWC60, -RA, IWC61, -DZ, IWC51, IWC15
Th 6, 20 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 7, 21 thg 5 Precipitation in the VicinityIWC15
CN, 22 thg 5 Drizzle, Light DrizzleDZ, -DZ
Th 2, 23 thg 5 Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity-DZ, IWC51, IWC15
Th 3, 24 thg 5 Drizzle, Haze, Shallow Fog, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC05, IWC12, IWC15
Th 4, 25 thg 5 RainRA
Th 5, 26 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 6, 27 thg 5 Rain, Drizzle, Heavy DrizzleRA, DZ, +DZ
CN, 29 thg 5 Haze, Precipitation in the VicinityIWC05, IWC15
Th 2, 30 thg 5 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 3, 31 thg 5 Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, Precipitation in the VicinityDZ, IWC53, IWC50, IWC05, IWC15

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông20 thg 312 giờ, 6 phút20 thg 312 giờ, 6 phútngàyngàyngàyngàyđêm31 thg 511 giờ, 22 phút31 thg 511 giờ, 22 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn Theo Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Bình Minh và Hoàng Hôn Theo Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông6:336:332 thg 418:292 thg 418:297:297:291 thg 319:501 thg 319:506:446:4430 thg 518:0630 thg 518:067:317:317:327:32DST3 thg 4DST3 thg 4
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Thu năm 2016. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám. Việc chuyển đến và từ thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày/ được cho thấy bởi các nhãn 'DST'.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2016 tại Faleolo International Airport.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2016 tại Faleolo International Airport.Thg 3Thg 4Thg 50000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Thu 2016. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông9 thg 24:409 thg 24:4023 thg 28:2123 thg 28:219 thg 315:559 thg 315:5524 thg 32:0224 thg 32:028 thg 40:248 thg 40:2422 thg 418:2422 thg 418:247 thg 58:307 thg 58:3022 thg 510:1522 thg 510:155 thg 616:005 thg 616:0021 thg 60:0321 thg 60:037:337:3320:2320:2319:2519:257:287:287:137:1319:5019:5019:2519:257:477:475:535:5318:1618:1618:2218:227:047:046:376:3718:3918:3917:4317:436:376:376:226:2218:1618:1617:5817:587:037:03
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/h120 km/h120 km/h140 km/h140 km/h160 km/h160 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at Faleolo International Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 50 mbar0 mbar2.000 mbar2.000 mbar4.000 mbar4.000 mbar6.000 mbar6.000 mbar8.000 mbar8.000 mbar10.000 mbar10.000 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport 2016

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 50024244848Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International Airport 2016

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2016 tại Faleolo International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này hiển thị theo đồ thị các báo cá thời tiết trước đây được ghi lại bởi trạm thời tiết tại Faleolo International Airport vào mùa thu 2016

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.