Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport Mexico

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Benito Juárez International Airport, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2017. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Benito Juárez International Airport vào Mùa Hè năm 2017. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Benito Juárez International Airport vào Mùa Hè năm 2017

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 810°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thumát mẻthoải máiấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Benito Juárez International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 6 Light Rain-RA
Th 7, 3 thg 6 Thunderstorm with Light Rain, Rain-TSRA, RA
CN, 4 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light RainVCTS, -TSRA
Th 2, 5 thg 6 Light Rain-RA
Th 3, 6 thg 6 Light Rain-RA
Th 4, 7 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainVCTS, TSRA, RA, -RA
Th 5, 8 thg 6 Light Rain-RA
Th 6, 9 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, VCTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 7, 10 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA
CN, 11 thg 6 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain+TSRA, TSRA
Th 3, 13 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainVCTS, -TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 4, 14 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light RainTS, VCTS, TSRA, +RA, RA, -RA
Th 5, 15 thg 6 RainRA
Th 7, 24 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Light RainVCTS, -RA
Th 2, 26 thg 6 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 3, 27 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, RainTS, VCTS, -TSRA, TSRA, RA
Th 4, 28 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainVCTS, TSRA, RA, -RA
Th 5, 29 thg 6 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Rain, Haze+TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, -RA, HZ
Th 6, 30 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainVCTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 7, 1 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, -RA
CN, 2 thg 7 Thunderstorm with Rain, Light RainTSRA, -RA
Th 2, 3 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 3, 4 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain-TSRA, RA, -RA
Th 4, 5 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, -TSRA, TSRA
Th 5, 6 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 6, 7 thg 7 Light Rain-RA
Th 7, 8 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainVCTS, -TSRA, TSRA, -RA
CN, 9 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, -RA
Th 2, 10 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, RA, -RA
Th 3, 11 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, -TSRA, -RA
Th 4, 12 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Haze, Mist, Unknown Weather in the VicinityTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, HZ, BR, VC
Th 5, 13 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Haze, MistTS, TSRA, RA, HZ, BR
Th 6, 14 thg 7 Light Rain-RA
CN, 16 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Rain in the Vicinity, Light RainTS, -TSRA, VCRA, -RA
Th 2, 17 thg 7 Light Rain-RA
Th 3, 18 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 4, 19 thg 7 Rain in the Vicinity, Light RainVCRA, -RA
Th 5, 20 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, HazeVCTS, -TSRA, -RA, HZ
Th 6, 21 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Haze, Unknown Weather in the VicinityTS, -TSRA, TSRA, HZ, VC
Th 7, 22 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA
CN, 23 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 2, 24 thg 7 Light Rain, Haze-RA, HZ
Th 3, 25 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Haze-TSRA, TSRA, -RA, HZ
Th 5, 27 thg 7 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Haze+TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, HZ
Th 6, 28 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light RainVCTS, -TSRA, -RA
Th 7, 29 thg 7 Rain in the VicinityVCRA
Th 3, 1 thg 8 Light Rain-RA
Th 4, 2 thg 8 Light Rain-RA
Th 5, 3 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, VCTS, -TSRA, -RA
Th 6, 4 thg 8 Light Rain-RA
Th 2, 7 thg 8 Light Rain-RA
Th 4, 9 thg 8 Light Rain-RA
Th 5, 10 thg 8 Rain, Light Rain, HazeRA, -RA, HZ
Th 6, 11 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, -TSRA, -RA
CN, 13 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 2, 14 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainTS, VCTS, -RA
Th 3, 15 thg 8 Light Rain, Haze-RA, HZ
Th 4, 16 thg 8 Thunderstorm in the VicinityVCTS
Th 5, 17 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain and Hail, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, +TSRAGR, -TSRA, TSRA, -RA
Th 6, 18 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, HazeVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, HZ
Th 7, 19 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, TSRA, -RA
CN, 20 thg 8 Light Rain-RA
Th 2, 21 thg 8 Rain, Light RainRA, -RA
Th 3, 22 thg 8 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, -RA
Th 4, 23 thg 8 Light Rain-RA
Th 6, 25 thg 8 Thunderstorm with Light Rain, Light Rain-TSRA, -RA
Th 7, 26 thg 8 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain+TSRA, TSRA
CN, 27 thg 8 Light Rain-RA
Th 2, 28 thg 8 Thunderstorm with Light Rain, Light Rain-TSRA, -RA
Th 3, 29 thg 8 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Haze-TSRA, TSRA, RA, -RA, HZ
Th 4, 30 thg 8 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Haze+TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, HZ
Th 5, 31 thg 8 Light Rain-RA

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu20 thg 613 giờ, 18 phút20 thg 613 giờ, 18 phútđêmđêmngàyngày31 thg 812 giờ, 31 phút31 thg 812 giờ, 31 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu6:576:575 thg 620:125 thg 620:127:037:036 thg 720:186 thg 720:187:207:2031 thg 819:5131 thg 819:516:596:5921 thg 620:1721 thg 620:17
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2017. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2017 tại Benito Juárez International Airport.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2017 tại Benito Juárez International Airport.Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu001020203030405050606070800010102030304040506060707080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2017. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu10 thg 516:4310 thg 516:4325 thg 514:4525 thg 514:459 thg 68:109 thg 68:1023 thg 621:3123 thg 621:318 thg 723:078 thg 723:0723 thg 74:4623 thg 74:467 thg 813:117 thg 813:1121 thg 813:3121 thg 813:316 thg 92:046 thg 92:0420 thg 90:3120 thg 90:3120:0320:037:447:446:566:5620:1420:1419:3919:397:087:086:336:3320:0320:0320:0220:027:287:287:217:2120:4220:4219:3119:317:057:057:077:0720:1020:1019:3719:377:387:386:496:4919:3119:31
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/h80 km/h80 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Benito Juárez International Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 81.010 mbar1.010 mbar1.015 mbar1.015 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.025 mbar1.025 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.035 mbar1.035 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport 2017

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8002020404060608080Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International Airport 2017

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 tại Benito Juárez International AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này hiển thị theo đồ thị các báo cá thời tiết trước đây được ghi lại bởi trạm thời tiết tại Benito Juárez International Airport vào mùa hè 2017

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.