Winter 2013 Weather History at Theodore Francis Green State Airport Rhode Island, Hoa Kỳ

This report shows the past weather for Theodore Francis Green State Airport, providing a weather history for the winter of 2013. It features all historical weather data series we have available, including the Theodore Francis Green State Airport temperature history for the winter of 2013. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Theodore Francis Green State Airport Temperature History in the Winter of 2013

Temperature history in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Hourly Temperature in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânbăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Theodore Francis Green State Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Cloud Cover in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Daily Precipitation in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Daily Precipitation in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mmMùa ThuMuà Xuân
Lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng được đo hàng ngày.

Snow Depth in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Snow Depth in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mmMùa ThuMuà Xuân
Độ sâu của tuyết được đo hàng ngày, nơi có sẵn.

Observed Weather in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Observed Weather in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
CN, 1 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist18 mm+RA, RA, -RA, BR
Th 2, 2 thg 12 MistBR
Th 3, 3 thg 12 MistBR
Th 4, 4 thg 12 Mist, Patches of FogBR, BCFG
Th 5, 5 thg 12 Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist0 mm-RA, -DZ, FG, BR
Th 6, 6 thg 12 Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist10 mmRA, -RA, -DZ, BR
Th 7, 7 thg 12 Heavy Rain, Light Rain, Mist5 mm+RA, -RA, BR
CN, 8 thg 12 Light Freezing Drizzle and Snow, Mist-SNFZDZ, BR
Th 2, 9 thg 12 Light Snow, Light Freezing Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation8 mm-SN, -FZRA, RA, -RA, -DZ, BR, UP
Th 3, 10 thg 12 Light Snow, Mist, Patches of Fog3 mm-SN, BR, BCFG
Th 7, 14 thg 12 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist5 mmSN, -SN, FZFG, BR
CN, 15 thg 12 Light Snow, Light Rain and Snow, Freezing Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist, Unknown Precipitation20 mm-SN, -RASN, FZRA, +RA, RA, -RA, BR, UP
Th 2, 16 thg 12 Light Snow0 mm-SN
Th 3, 17 thg 12 Light Snow, Mist1 mm-SN, BR
Th 4, 18 thg 12 Light Snow-SN
Th 7, 21 thg 12 MistBR
CN, 22 thg 12 Light Rain0 mm-RA
Th 2, 23 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist14 mm+RA, RA, -RA, FG, BR
Th 3, 24 thg 12 Light Snow0 mm-SN
Th 5, 26 thg 12 Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Mist1 mm-SN, -RASN, -RA, BR
CN, 29 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist27 mm+RA, RA, -RA, -DZ, BR
Th 4, 1 thg 1 Light Snow0 mm-SN
Th 5, 2 thg 1 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist, Unknown Precipitation3 mmSN, -SN, FZFG, BR, UP
Th 6, 3 thg 1 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist, Blowing Snow2 mmSN, -SN, FZFG, BR, BLSN
CN, 5 thg 1 Light Drizzle and Ice Pellets, Light Rain and Ice Pellets, Light Rain, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Fog, Freezing Fog, Mist2 mm-DZPL, -RAPL, -RA, +DZ, -DZ, FG, FZFG, BR
Th 2, 6 thg 1 Rain, Light Rain, Fog, Mist6 mmRA, -RA, FG, BR
Th 3, 7 thg 1 Light Snow, Mist0 mm-SN, BR
Th 6, 10 thg 1 Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist2 mm-SN, -RASN, -RA, -DZ, FG, BR
Th 7, 11 thg 1 Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist27 mm+TSRA, +RA, RA, -RA, -DZ, FG, BR
CN, 12 thg 1 Light Rain3 mm-RA
Th 3, 14 thg 1 Rain, Light Rain, Mist20 mmRA, -RA, BR
Th 4, 15 thg 1 Fog, Mist, Patches of Fog0 mmFG, BR, BCFG
Th 5, 16 thg 1 Haze, Fog, MistHZ, FG, BR
Th 6, 17 thg 1 MistBR
Th 7, 18 thg 1 Rain and Snow, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation13 mmRASN, RA, -RA, -DZ, BR, UP
CN, 19 thg 1 Light Snow, Haze0 mm-SN, HZ
Th 3, 21 thg 1 Light Snow, Mist3 mm-SN, BR
Th 4, 22 thg 1 Light Snow, Blowing Snow0 mm-SN, BLSN
Th 7, 25 thg 1 Light Snow, Mist0 mm-SN, BR
CN, 26 thg 1 Light Snow0 mm-SN
Th 2, 27 thg 1 Light Rain0 mm-RA
Th 4, 29 thg 1 Light Snow, Mist2 mm-SN, BR
CN, 2 thg 2 Light Rain, Fog, Mist0 mm-RA, FG, BR
Th 2, 3 thg 2 Snow, Light Snow, Light Rain, Fog, Freezing Fog, Mist8 mmSN, -SN, -RA, FG, FZFG, BR
Th 3, 4 thg 2 MistBR
Th 4, 5 thg 2 Heavy Snow, Snow, Light Snow, Light Snow and Ice Pellets, Light Freezing Rain and Ice Pellets, Light Rain and Snow, Rain, Light Rain, Freezing Fog, Mist11 mm+SN, SN, -SN, -SNPL, -FZRAPL, -RASN, RA, -RA, FZFG, BR
Th 5, 6 thg 2 Light Snow0 mm-SN
CN, 9 thg 2 Light Snow, Mist1 mm-SN, BR
Th 2, 10 thg 2 Light Snow, Mist0 mm-SN, BR
Th 5, 13 thg 2 Light Snow, Light Rain and Snow, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist25 mm-SN, -RASN, +RA, RA, -RA, BR
Th 6, 14 thg 2 Light Snow, Light Snow and Drizzle, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist5 mm-SN, -SNDZ, RA, -RA, -DZ, BR
Th 7, 15 thg 2 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist, Blowing Snow4 mmSN, -SN, FZFG, BR, BLSN
CN, 16 thg 2 Light Snow, Unknown Precipitation0 mm-SN, UP
Th 3, 18 thg 2 Heavy Snow, Snow, Light Snow, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Freezing Fog, Mist6 mm+SN, SN, -SN, -RA, -DZ, FG, FZFG, BR
Th 4, 19 thg 2 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist, Patches of Fog8 mm+RA, RA, -RA, BR, BCFG
Th 5, 20 thg 2 Light Ice Pellets and Rain, Light Rain, Mist2 mm-PLRA, -RA, BR
Th 6, 21 thg 2 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog6 mm-TSRA, TSRA, -RA, -DZ, FG, BR, BCFG
Th 7, 22 thg 2 Fog, MistFG, BR
Th 5, 27 thg 2 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist1 mmSN, -SN, FZFG, BR

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân21 thg 129 giờ, 9 phút21 thg 129 giờ, 9 phútđêmđêmngàyngày28 thg 211 giờ, 13 phút28 thg 211 giờ, 13 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân6:226:2228 thg 217:3428 thg 217:346:596:597 thg 1216:157 thg 1216:157:137:133 thg 116:273 thg 116:277:097:09
The solar day over the course of the Winter of 2013. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân3 thg 117:513 thg 117:5117 thg 1110:1617 thg 1110:162 thg 1219:232 thg 1219:2317 thg 124:2917 thg 124:291 thg 16:151 thg 16:1515 thg 123:5315 thg 123:5330 thg 116:3930 thg 116:3914 thg 218:5414 thg 218:541 thg 33:001 thg 33:0016 thg 313:0916 thg 313:0930 thg 314:4530 thg 314:456:206:2015:5715:576:296:296:146:1416:1716:1716:0416:047:007:006:586:5817:0917:0916:3516:357:017:016:216:2117:0817:0817:1917:196:386:386:116:1118:2218:2219:0719:077:087:086:156:1519:1919:19
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Wind Speed in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/h120 km/h120 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Hourly Wind Speed in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport

Atmospheric Pressure in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2970 mbar970 mbar980 mbar980 mbar990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.040 mbar1.040 mbar1.050 mbar1.050 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport 2013

Number of Reports by Day in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2005050100100Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State Airport 2013

Reports by Hour in the Winter of 2013 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Theodore Francis Green State Airport in the winter of 2013.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.