Winter 2015 Weather History at Theodore Francis Green State Airport Rhode Island, Hoa Kỳ

This report shows the past weather for Theodore Francis Green State Airport, providing a weather history for the winter of 2015. It features all historical weather data series we have available, including the Theodore Francis Green State Airport temperature history for the winter of 2015. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Theodore Francis Green State Airport Temperature History in the Winter of 2015

Temperature history in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Hourly Temperature in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânrất lạnhbăng giá
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Theodore Francis Green State Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Cloud Cover in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Daily Precipitation in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Daily Precipitation in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mmMùa ThuMuà Xuân
Lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng được đo hàng ngày.

Snow Depth in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Snow Depth in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mmMùa ThuMuà Xuân
Độ sâu của tuyết được đo hàng ngày, nơi có sẵn.

Observed Weather in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Observed Weather in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 3, 1 thg 12 Light Rain, Light Drizzle, Mist6 mm-RA, -DZ, BR
Th 4, 2 thg 12 Light Rain, Light Rain with Mist, Light Drizzle, Fog, Mist0 mm-RA, -RABR, -DZ, FG, BR
CN, 6 thg 12 Mist, Patches of FogBR, BCFG
Th 2, 7 thg 12 Haze, Fog, MistHZ, FG, BR
Th 3, 8 thg 12 Light Rain0 mm-RA
Th 5, 10 thg 12 Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog0 mmFG, BR, BCFG, MIFG
Th 6, 11 thg 12 Fog, MistFG, BR
Th 7, 12 thg 12 MistBR
Th 2, 14 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist5 mm+RA, RA, -RA, -DZ, FG, BR
Th 3, 15 thg 12 Light Rain, Mist2 mm-RA, BR
Th 5, 17 thg 12 Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist17 mmRA, -RA, -DZ, FG, BR
Th 6, 18 thg 12 Light Rain, Mist1 mm-RA, BR
Th 3, 22 thg 12 Rain, Light Rain, Mist, Patches of Fog5 mmRA, -RA, BR, BCFG
Th 4, 23 thg 12 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog30 mm+RA, RA, -RA, FG, BR, BCFG
Th 5, 24 thg 12 Heavy Rain, Light Rain, Fog, Mist, Shallow Fog15 mm+RA, -RA, FG, BR, MIFG
Th 6, 25 thg 12 Fog, Mist, Patches of FogFG, BR, BCFG
Th 7, 26 thg 12 Light Rain0 mm-RA, IWC61
CN, 27 thg 12 Rain, Light Rain, Mist4 mmRA, -RA, BR
Th 3, 29 thg 12 Light Snow, Light Freezing Rain and Ice Pellets, Light Freezing Drizzle, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation15 mm-SN, -FZRAPL, -FZDZ, +RA, RA, -RA, -DZ, BR, UP
Th 4, 30 thg 12 Light Rain, Mist0 mm-RA, BR
Th 5, 31 thg 12 Rain, Light Rain, Mist, Patches of Fog5 mmRA, -RA, BR, BCFG
Th 2, 4 thg 1 Light Snow, Mist0 mm-SN, BR
CN, 10 thg 1 Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist36 mm+TSRA, +RA, RA, -RA, -DZ, BR
Th 3, 12 thg 1 Heavy Rain and Snow, Heavy Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist6 mm+RASN, +RA, -RA, -DZ, BR
Th 4, 13 thg 1 Light Snow0 mm-SN
Th 5, 14 thg 1 Light Snow0 mm-SN
Th 6, 15 thg 1 Light Rain, Patches of Fog-RA, BCFG
Th 7, 16 thg 1 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist21 mm+RA, RA, -RA, BR
CN, 17 thg 1 Light Snow, Mist3 mm-SN, BR
Th 2, 18 thg 1 Light Snow, Mist1 mm-SN, BR
Th 7, 23 thg 1 Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist, Blowing Snow4 mmSN, -SN, FZFG, BR, BLSN
CN, 24 thg 1 HazeHZ
Th 3, 26 thg 1 Light Rain, Patches of Fog0 mm-RA, BCFG
Th 4, 27 thg 1 Light Rain0 mm-RA, IWCA61
Th 6, 29 thg 1 Fog, MistFG, BR
Th 4, 3 thg 2 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist24 mm+RA, RA, -RA, BR
Th 5, 4 thg 2 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist4 mm+RA, RA, -RA, -DZ, BR
Th 6, 5 thg 2 Heavy Snow, Snow, Light Snow, Rain and Ice Pellets, Rain, Light Rain, Fog, Freezing Fog, Mist20 mm+SN, SN, -SN, RAPL, RA, -RA, FG, FZFG, BR
Th 2, 8 thg 2 Heavy Snow, Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist4 mm+SN, SN, -SN, FZFG, BR
Th 3, 9 thg 2 Light Snow0 mm-SN
Th 4, 10 thg 2 Snow, Light Snow, Fog, Mist1 mmSN, -SN, FG, BR
Th 5, 11 thg 2 Light Snow0 mm-SN
Th 7, 13 thg 2 Light Snow, Mist0 mm-SN, BR
Th 2, 15 thg 2 Light Snow, Light Freezing Rain and Snow, Light Freezing Rain, Mist3 mm-SN, -FZRASN, -FZRA, BR
Th 3, 16 thg 2 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Unknown Precipitation18 mm+RA, RA, -RA, -DZ, FG, BR, BCFG, UP
Th 6, 19 thg 2 Light Snow-SN
Th 7, 20 thg 2 Light Rain0 mm-RA
Th 2, 22 thg 2 Light Rain0 mm-RA
Th 3, 23 thg 2 Light Snow, Light Rain, Mist1 mm-SN, -RA, BR
Th 4, 24 thg 2 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist19 mm+RA, RA, -RA, -DZ, FG, BR
Th 5, 25 thg 2 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist2 mmVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, BR
Th 6, 26 thg 2 Rain, Light Rain, Unknown PrecipitationRA, -RA, UP

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân21 thg 129 giờ, 9 phút21 thg 129 giờ, 9 phútđêmđêmngàyngày29 thg 211 giờ, 14 phút29 thg 211 giờ, 14 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân6:216:2129 thg 217:3529 thg 217:356:596:598 thg 1216:158 thg 1216:157:137:134 thg 116:284 thg 116:287:097:09
The solar day over the course of the Winter of 2015. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân11 thg 1112:4811 thg 1112:4825 thg 1117:4525 thg 1117:4511 thg 125:3011 thg 125:3025 thg 126:1225 thg 126:129 thg 120:319 thg 120:3123 thg 120:4623 thg 120:468 thg 29:408 thg 29:4022 thg 213:2122 thg 213:218 thg 320:558 thg 320:5523 thg 38:0223 thg 38:026:096:0916:4916:4916:3316:337:127:126:516:5116:5516:5516:0416:046:556:556:276:2716:3516:3516:4616:467:087:086:366:3617:3317:3317:3517:356:506:505:475:4717:3117:3118:2318:236:516:51
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Wind Speed in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Hourly Wind Speed in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport

Atmospheric Pressure in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2980 mbar980 mbar990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.040 mbar1.040 mbar1.050 mbar1.050 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport 2015

Number of Reports by Day in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2005050100100Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State Airport 2015

Reports by Hour in the Winter of 2015 at Theodore Francis Green State AirportThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Theodore Francis Green State Airport in the winter of 2015.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.