Fall 2017 Weather History at Sân bay quốc tế Princess Juliana Sint Maarten

This report shows the past weather for Sân bay quốc tế Princess Juliana, providing a weather history for the fall of 2017. It features all historical weather data series we have available, including the Sân bay quốc tế Princess Juliana temperature history for the fall of 2017. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Sân bay quốc tế Princess Juliana Temperature History in the Fall of 2017

Temperature history in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 1112°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Hourly Temperature in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Sân bay quốc tế Princess Juliana với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Cloud Cover in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Observed Weather in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 6, 1 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
CN, 3 thg 9 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 2, 4 thg 9 Showers of Rain, HazeIWC25, IWC05
Th 3, 5 thg 9 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 4, 6 thg 9 Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRA, IWC63, RERA, IWC60, -RA, IWC61
CN, 24 thg 9 Recent Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 25 thg 9 Light Rain-RA
Th 4, 27 thg 9 HazeHZ
CN, 1 thg 10 Funnel Cloud, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity, Recent Funnel CloudIWC19, IWC16, VCSH, FC, REFC
Th 2, 2 thg 10 Showers of Rain, Showers in the VicinitySHRA, VCSH
Th 3, 3 thg 10 Recent Rain, Showers of RainRERA, IWC25
Th 4, 4 thg 10 Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC05, IWC16, VCSH
Th 6, 6 thg 10 Recent RainRERA
CN, 8 thg 10 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-TSRA, TSRA, +SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 9 thg 10 Recent Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 10 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, -RA, VCSH
Th 4, 11 thg 10 Thunderstorm, Light RainTS, IWC17, -RA, IWC61
Th 5, 12 thg 10 Light Rain-RA
Th 6, 13 thg 10 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 7, 14 thg 10 Thunderstorm, Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, RERA, -SHRA, VCSH
CN, 15 thg 10 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain+SHRA, IWC82, RERA, SHRA, IWC81, -RA, IWC61
Th 2, 16 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, HazeRETS, -TSRA, IWC95, +SHRA, IWC82, IWC21, RERA, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05
Th 3, 17 thg 10 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
Th 4, 18 thg 10 HazeHZ, IWC05
Th 5, 19 thg 10 HazeIWC05
Th 6, 20 thg 10 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
CN, 22 thg 10 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, VCSH
Th 2, 23 thg 10 Showers of RainIWC25
Th 4, 25 thg 10 HazeIWC05
Th 5, 26 thg 10 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 27 thg 10 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 7, 28 thg 10 Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC05, IWC16, VCSH
Th 2, 30 thg 10 Funnel Cloud, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity, Recent Funnel CloudIWC19, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH, FC, REFC
Th 3, 31 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of RainRESHRA, IWC25
Th 4, 1 thg 11 Funnel Cloud, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC19, IWC15, IWC16, VCSH, FC
Th 5, 2 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC14, VCSH
Th 6, 3 thg 11 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 7, 4 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
CN, 5 thg 11 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 7 thg 11 Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 8 thg 11 Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
Th 5, 9 thg 11 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, VCSH
Th 6, 10 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 7, 11 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
CN, 12 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 2, 13 thg 11 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 14 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 5, 16 thg 11 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC16, VCSH
Th 7, 18 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
CN, 19 thg 11 Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, VCSH
Th 4, 22 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 5, 23 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 24 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 7, 25 thg 11 Recent Rain, Showers of RainRERA, IWC25
CN, 26 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 27 thg 11 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 29 thg 11 Showers of RainIWC25

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 8 phút30 thg 1111 giờ, 8 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông5:585:581 thg 918:261 thg 918:266:236:2324 thg 1117:3424 thg 1117:345:595:596:016:0121 thg 918:0921 thg 918:09
The solar day over the course of the Fall of 2017. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông7 thg 814:117 thg 814:1121 thg 814:3121 thg 814:316 thg 93:046 thg 93:0420 thg 91:3120 thg 91:315 thg 1014:415 thg 1014:4119 thg 1015:1319 thg 1015:134 thg 111:244 thg 111:2418 thg 117:4318 thg 117:433 thg 1211:483 thg 1211:4818 thg 122:3118 thg 122:3118:4618:466:316:315:385:3818:4018:4018:0818:086:096:096:166:1618:4418:4418:1118:116:456:455:525:5218:0018:0017:3217:326:286:286:186:1818:0018:0016:5916:596:146:146:446:4418:1218:12
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Wind Speed in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Hourly Wind Speed in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana

Atmospheric Pressure in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11500 mbar500 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.500 mbar1.500 mbar2.000 mbar2.000 mbar2.500 mbar2.500 mbar3.000 mbar3.000 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana 2017

Number of Reports by Day in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 1100242448487272Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess Juliana 2017

Reports by Hour in the Fall of 2017 at Sân bay quốc tế Princess JulianaThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Sân bay quốc tế Princess Juliana in the fall of 2017.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.