Fall 2014 Weather History at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport Guadeloupe

This report shows the past weather for Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport, providing a weather history for the fall of 2014. It features all historical weather data series we have available, including the Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport temperature history for the fall of 2014. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport Temperature History in the Fall of 2014

Temperature history in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 110°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Hourly Temperature in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Cloud Cover in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Observed Weather in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 9 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA
Th 4, 3 thg 9 Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRA, -SHRA
Th 5, 4 thg 9 Thunderstorm, Rain, Light RainTS, RA, -RA
Th 6, 5 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsRETS, +TSRA, -TSRA, RESHRA, SHRA, -RA, PO
Th 7, 6 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Well-developed Dust/sand Whirls, Fog, Patches of FogRETS, VCTS, +RA, SHRA, -RA, PO, FG, BCFG
CN, 7 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light RainVCTS, TSRA, -RA
Th 6, 12 thg 9 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 7, 13 thg 9 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
CN, 14 thg 9 MistBR
Th 2, 15 thg 9 Showers of Rain
Th 3, 16 thg 9 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Well-developed Dust/sand Whirls, MistRA, RERA, SHRA, -RA, PO, BR
Th 4, 17 thg 9 Showers of Rain, Light Rain-RA
Th 5, 18 thg 9 Showers of Rain, Light Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsSHRA, -RA, PO
Th 6, 19 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Light RainRETS, -TSRA, TSRA, RERA, -SHRA
Th 7, 20 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistVCTS, -TSRA, TSRA, SHRA, -RA, -SHRA
CN, 21 thg 9 Light Rain-RA
Th 2, 22 thg 9 Heavy Rain+RA
Th 3, 23 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCTS, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 24 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light RainRETS, VCTS, -TSRA, -SHRA
Th 5, 25 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, VCTS, -TSRA, -RA
Th 6, 26 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the VicinityVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, SHRA, -RA, -SHRA, BR
Th 7, 27 thg 9 Light Rain-RA
Th 3, 30 thg 9 Showers of Rain, Light Rain-RA
Th 4, 1 thg 10 Recent RainRERA
Th 2, 6 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, RA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
Th 3, 7 thg 10 Showers of Rain
Th 4, 8 thg 10 Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist+RA, -RA, -SHRA, BR
Th 5, 9 thg 10 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS
Th 7, 11 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, BR, VCSH
CN, 12 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, VCTS, -TSRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 13 thg 10 Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, MistRA, -RA, BR
Th 6, 17 thg 10 Showers of Rain, Light Rain-RA
Th 7, 18 thg 10 Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 23 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light RainRESHRA, -RA
Th 7, 25 thg 10 Light Intermittent Rain, Light Rain, Mist-RA, BR
CN, 26 thg 10 Rain, Recent Rain, Showers of RainRA, RERA, SHRA
Th 2, 27 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsRETS, VCTS, +TSRA, RERA, SHRA, PO
Th 3, 28 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsRETS, VCTS, +RA, SHRA, -RA, PO
Th 4, 29 thg 10 Thunderstorm, Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsTS, +RA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, PO
Th 6, 31 thg 10 Light Rain, Mist-RA, BR
Th 7, 1 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Light RainRETS, VCTS, -TSRA, RESHRA, -RA
CN, 2 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Recent Showers of Rain, Showers of RainRETS, VCTS, RESHRA, SHRA
Th 2, 3 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
Th 3, 4 thg 11 Showers of Snow, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Well-developed Dust/sand WhirlsSHSN, RA, RERA, SHRA, PO
Th 4, 5 thg 11 Light Rain-RA
Th 5, 6 thg 11 RainRA
Th 6, 7 thg 11 Heavy Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist+RA, RA, RESHRA, -RA, -SHRA, BR
Th 7, 8 thg 11 Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog+RA, RA, SHRA, -RA, FG, BR, BCFG
CN, 9 thg 11 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 10 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 3, 11 thg 11 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityBR, VCSH
Th 7, 15 thg 11 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRERA, SHRA, -SHRA
CN, 16 thg 11 Heavy Rain, Light Rain, Mist+RA, -RA, BR
Th 2, 17 thg 11 Showers of Rain, Light Rain-RA
Th 3, 18 thg 11 Recent Rain, Showers of Rain, Precipitation in the VicinityRERA, SHRA
Th 4, 19 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of RainRESHRA
Th 5, 20 thg 11 Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Well-developed Dust/sand Whirls, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityTSRA, +RA, SHRA, -RA, -SHRA, PO, BR, VCSH
Th 6, 21 thg 11 Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain+RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 7, 22 thg 11 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistRA, RERA, -RA, -SHRA, BR
CN, 23 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of RainRESHRA, SHRA
Th 3, 25 thg 11 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Well-developed Dust/sand Whirls, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, PO, VCSH
Th 5, 27 thg 11 RainRA
Th 6, 28 thg 11 Light Rain, Mist-RA, BR
Th 7, 29 thg 11 Light Rain-RA

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 14 phút30 thg 1111 giờ, 14 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Sunrise & Sunset with Twilight in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông5:525:521 thg 918:181 thg 918:186:136:1323 thg 1117:3123 thg 1117:315:545:545:555:5521 thg 918:0321 thg 918:03
The solar day over the course of the Fall of 2014. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông10 thg 814:1010 thg 814:1025 thg 810:1325 thg 810:138 thg 921:398 thg 921:3924 thg 92:1424 thg 92:148 thg 106:518 thg 106:5123 thg 1017:5723 thg 1017:576 thg 1118:236 thg 1118:2322 thg 118:3322 thg 118:336 thg 128:276 thg 128:2721 thg 1221:3621 thg 1221:3618:2818:286:346:345:455:4518:2318:2317:5417:546:176:176:056:0518:1818:1817:1917:195:585:585:385:3817:3817:3817:3417:346:376:376:106:1017:5417:5417:0517:056:166:165:505:5017:3217:32
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Wind Speed in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/h80 km/h80 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Hourly Wind Speed in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport

Atmospheric Pressure in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 111.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbar1.020 mbar1.020 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport 2014

Number of Reports by Day in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11005050100100150150Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport 2014

Reports by Hour in the Fall of 2014 at Pointe-à-Pitre Le Raizet AirportThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Pointe-à-Pitre Le Raizet Airport in the fall of 2014.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.