Spring 2018 Weather History at Hewanorra International Airport St. Lucia

This report shows the past weather for Hewanorra International Airport, providing a weather history for the spring of 2018. It features all historical weather data series we have available, including the Hewanorra International Airport temperature history for the spring of 2018. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Hewanorra International Airport Temperature History in the Spring of 2018

Temperature history in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 520°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°CMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Hourly Temperature in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hèấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Hewanorra International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Cloud Cover in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Observed Weather in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 2 thg 3 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 5 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers of Light RainTS, VCTS, -RA, -SHRA
Th 7, 10 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 12 thg 3 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 16 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 4, 21 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 23 thg 3 Showers of Light Rain, Dust-SHRA, IWC80, IWC06
Th 7, 24 thg 3 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC15, IWC16, VCSH
CN, 25 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 26 thg 3 Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity-RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC15
Th 4, 28 thg 3 Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 29 thg 3 Dust, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC06, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 30 thg 3 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 7, 31 thg 3 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
CN, 1 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 2 thg 4 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 3 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 5 thg 4 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 6 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 7, 7 thg 4 Showers in the VicinityVCSH
CN, 8 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 9 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 3, 10 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 11 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 12 thg 4 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 13 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
Th 7, 14 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 15 thg 4 Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC05, IWC15
Th 2, 16 thg 4 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers of Light RainVCTS, -RA, -SHRA
Th 3, 17 thg 4 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 18 thg 4 DustIWC06
Th 5, 19 thg 4 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 20 thg 4 Showers of Rain, Dust, Precipitation in the VicinityIWC25, IWC06, IWC15
Th 7, 21 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 22 thg 4 Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Dust, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, SHRA, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC06, IWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 23 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 25 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 26 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 27 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, VCSH
Th 7, 28 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 29 thg 4 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 2, 30 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 3 thg 5 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 4 thg 5 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 6 thg 5 DustIWC06
Th 2, 7 thg 5 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 8 thg 5 Showers of Light Rain, Dust, Haze, Smoke, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC06, IWC05, IWC04, FU, IWC15
Th 4, 9 thg 5 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 11 thg 5 Showers of Light Rain, Dust-SHRA, IWC80, IWC06
CN, 13 thg 5 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 2, 14 thg 5 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 15 thg 5 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 5, 17 thg 5 Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
Th 6, 18 thg 5 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 7, 19 thg 5 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
CN, 20 thg 5 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 2, 21 thg 5 Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, -RA, -SHRA
Th 4, 23 thg 5 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 24 thg 5 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 25 thg 5 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 26 thg 5 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 28 thg 5 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 4, 30 thg 5 Dust, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC06, IWC15, IWC16, VCSH
Th 5, 31 thg 5 Light Rain-RA

Hours of Daylight and Twilight in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ĐôngMùa Hè20 thg 312 giờ, 7 phút20 thg 312 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày31 thg 512 giờ, 53 phút31 thg 512 giờ, 53 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Sunrise & Sunset with Twilight in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè5:355:3531 thg 518:2731 thg 518:276:206:201 thg 318:121 thg 318:126:136:136:076:0721 thg 318:1421 thg 318:14
The solar day over the course of the Spring of 2018. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa ĐôngMùa Hè15 thg 217:0615 thg 217:061 thg 320:521 thg 320:5217 thg 39:1217 thg 39:1231 thg 38:3831 thg 38:3815 thg 421:5815 thg 421:5829 thg 420:5929 thg 420:5915 thg 57:4815 thg 57:4829 thg 510:2029 thg 510:2013 thg 615:4413 thg 615:4428 thg 60:5428 thg 60:546:136:1318:0818:0818:0318:036:486:486:176:1718:3218:3217:4217:426:106:105:365:3618:0718:0718:1118:116:136:135:465:4618:4518:4517:4717:475:385:385:205:2018:3118:3118:1418:145:555:55
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Humidity Comfort Levels in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Wind Speed in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h100 km/h100 km/h200 km/h200 km/h300 km/h300 km/h400 km/h400 km/hMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Hourly Wind Speed in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 at Hewanorra International Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport

Atmospheric Pressure in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 51.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbar1.020 mbar1.020 mbarMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport 2018

Number of Reports by Day in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5002020404060608080100100Mùa ĐôngMùa Hè
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Spring of 2018 at Hewanorra International Airport 2018

Reports by Hour in the Spring of 2018 at Hewanorra International AirportThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Hewanorra International Airport in the spring of 2018.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.