Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan Guyana

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Sân bay quốc tế Cheddi Jagan, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2016. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào Mùa Hè năm 2016. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào Mùa Hè năm 2016

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 820°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thuấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Sân bay quốc tế Cheddi Jagan với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 4, 1 thg 6 Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersTSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 5, 2 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 4 thg 6 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
CN, 5 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainTS, TSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 6 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersRETS, TS, SHRA, -SHRA, BR, RESH
Th 3, 7 thg 6 Fog, MistFG, BR
Th 4, 8 thg 6 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, -RA, -SHRA
Th 5, 9 thg 6 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 10 thg 6 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 11 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, -SHRA, RESH
CN, 12 thg 6 Showers of Light Rain, Fog, Recent Fog, Recent Showers-SHRA, FG, REFG, RESH
Th 2, 13 thg 6 Thunderstorm with RainTSRA
Th 4, 15 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Recent ShowersRETS, +TSRA, TSRA, +SHRA, SHRA, RESH
Th 5, 16 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TSRA, -SHRA, RESH
Th 6, 17 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Fog, Mist, Recent ShowersRETS, TS, FG, BR, RESH
Th 7, 18 thg 6 Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
CN, 19 thg 6 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 20 thg 6 Showers of Light Rain, Mist, Recent Showers-SHRA, BR, RESH
Th 3, 21 thg 6 Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+SHRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 5, 23 thg 6 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 6, 24 thg 6 Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers-RA, -SHRA, RESH
Th 7, 25 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Recent Fog, Recent ShowersSHRA, -SHRA, FG, REFG, RESH
CN, 26 thg 6 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Mist+SHRA, RA, SHRA, BR
Th 2, 27 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersTS, TSRA, -SHRA, BR, RESH
Th 3, 28 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 29 thg 6 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 30 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 6, 1 thg 7 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 2 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TSRA, -SHRA, RESH
CN, 3 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TSRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 2, 4 thg 7 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 3, 5 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Recent ShowersTS, TSRA, RA, SHRA, -RA, RESH
Th 4, 6 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Heavy Fog, MistRETS, TSRA, -SHRA, +FG, BR
Th 6, 8 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light RainRETS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -SHRA
Th 7, 9 thg 7 Fog, MistFG, BR
Th 2, 11 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, +TSRA, TSRA, +RA, +SHRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 3, 12 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with RainRETS, TS, TSRA
Th 4, 13 thg 7 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 5, 14 thg 7 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 15 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRETS, TS, +TSRA, TSRA, SHRA, -SHRA
Th 7, 16 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Fog, Mist, Recent ShowersTS, TSRA, FG, BR, RESH
CN, 17 thg 7 Recent Rain, Light Rain, Recent Showers of Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, -RA, -RESHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 18 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Fog, Mist, Recent FogRETS, TSRA, RERA, -RA, FG, BR, REFG
Th 3, 19 thg 7 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 4, 20 thg 7 Recent ShowersRESH
Th 5, 21 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with RainTS, TSRA
Th 6, 22 thg 7 Showers of Rain, MistSHRA, BR
Th 7, 23 thg 7 Rain, Showers of Rain, Recent Showers of Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC63, SHRA, IWC81, -RESHRA, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, VCSH
CN, 24 thg 7 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, SHRA, -RA
Th 2, 25 thg 7 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETSRA, +TSRA, TSRA, -SHRA, RESH
Th 3, 26 thg 7 Recent Showers of Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers-RESHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 27 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, -SHRA, BR, RESH
Th 5, 28 thg 7 Fog, Recent ShowersFG, RESH
Th 6, 29 thg 7 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 30 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with RainTS, TSRA
CN, 31 thg 7 Thunderstorm, Showers of Light RainTS, -SHRA
Th 2, 1 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Fog, Mist, Recent Fog, Recent ShowersRETS, TS, SHRA, FG, BR, REFG, RESH
Th 3, 2 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light RainTS, TSRA, -RA, -SHRA
Th 4, 3 thg 8 Thunderstorm, Recent ShowersTS, RESH
Th 5, 4 thg 8 Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainTSRA, SHRA, -SHRA
Th 6, 5 thg 8 Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Recent FogTSRA, -SHRA, FG, BR, REFG
CN, 7 thg 8 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 8 thg 8 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Fog, Mist+TSRA, TSRA, FG, BR
Th 3, 9 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, MistRETS, TS, BR
Th 4, 10 thg 8 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+TSRA, TSRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 6, 12 thg 8 Recent ShowersRESH
Th 7, 13 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, -SHRA, RESH
CN, 14 thg 8 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRETSRA, TSRA, RESHRA, -SHRA
Th 2, 15 thg 8 Showers of Light Rain, Haze-SHRA, IWC80, IWC05
Th 3, 16 thg 8 Showers of Light Rain, Haze-SHRA, IWC80, IWC05
Th 4, 17 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Recent ShowersRETS, TSRA, +SHRA, RERA, -RA, RESH
Th 5, 18 thg 8 Fog, MistFG, BR
Th 6, 19 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, RESH
Th 7, 20 thg 8 Fog, MistFG, BR
CN, 21 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light RainRETS, TS, +TSRA, TSRA, -SHRA
Th 2, 22 thg 8 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 23 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Haze, Mist, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC80, IWC05, BR, IWC10, IWC15
Th 4, 24 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Haze, Mist, Precipitation in the VicinityIWC17, IWC95, IWC05, IWC10, IWC16
Th 5, 25 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, HazeIWC17, IWC29, IWC95, IWC81, IWC05
Th 6, 26 thg 8 Thunderstorm, HazeIWC17, IWC29, IWC05
Th 7, 27 thg 8 HazeIWC05
CN, 28 thg 8 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, MistIWC82, IWC21, IWC81, IWC61, IWC80, -SHRA, IWC05, BR, IWC10
Th 2, 29 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Haze, MistIWC13, IWC05, IWC10
Th 3, 30 thg 8 Fog, MistFG, BR

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu20 thg 612 giờ, 30 phút20 thg 612 giờ, 30 phútđêmđêmngàyngày31 thg 812 giờ, 14 phút31 thg 812 giờ, 14 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000002020404060608081010121214141616181820202222Muà XuânMùa Thu5:365:361 thg 618:051 thg 618:055:455:4515 thg 718:1215 thg 718:125:455:4531 thg 818:0031 thg 818:005:475:4710 thg 818:0810 thg 818:085:375:375:395:3921 thg 618:0921 thg 618:09
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2016. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu0010202030304050506060708000101020303040405060607070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2016. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu6 thg 515:306 thg 515:3021 thg 517:1521 thg 517:154 thg 623:004 thg 623:0020 thg 67:0320 thg 67:034 thg 77:024 thg 77:0219 thg 718:5719 thg 718:572 thg 816:452 thg 816:4518 thg 85:2718 thg 85:271 thg 95:041 thg 95:0416 thg 915:0616 thg 915:0630 thg 920:1230 thg 920:125:255:2518:0618:0618:0218:026:106:105:035:0317:4917:4917:3617:365:435:435:435:4318:3018:3018:0218:026:126:125:245:2418:0518:0517:3517:355:505:505:505:5018:1918:1917:5617:566:226:22
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 81.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan 2016

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 800242448487272Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan 2016

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2016 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này hiển thị theo đồ thị các báo cá thời tiết trước đây được ghi lại bởi trạm thời tiết tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào mùa hè 2016

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.