Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan Guyana

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Sân bay quốc tế Cheddi Jagan, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa đông cho 2018. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào Mùa Đông năm 2018. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào Mùa Đông năm 2018

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 216°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânthoải máiấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Sân bay quốc tế Cheddi Jagan với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 7, 1 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 4 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersSHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 4, 5 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 7 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, SHRA, -SHRA
Th 7, 8 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
CN, 9 thg 12 Recent ShowersRESH
Th 2, 10 thg 12 Recent Showers of Rain, HazeRESHRA, IWC05
Th 3, 11 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 12 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersIWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 5, 13 thg 12 Showers of Light Rain, Mist, Recent Showers-SHRA, BR, RESH
Th 6, 14 thg 12 Showers of Light Rain, Fog, Recent Fog, Recent Showers-SHRA, FG, REFG, RESH
CN, 16 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC80, IWC05, IWC16, RESH, VCSH
Th 2, 17 thg 12 Showers of Rain, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, RESH, VCSH
Th 3, 18 thg 12 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersIWC21, RERA, RESHRA, SHRA, IWC81, IWC80, -SHRA, IWC05, RESH
Th 4, 19 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersRESHRA, SHRA, -SHRA, BR, RESH
Th 5, 20 thg 12 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
Th 6, 21 thg 12 Showers of Light Rain, Mist, Recent Showers-SHRA, BR, RESH
Th 7, 22 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, -SHRA
Th 3, 25 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 4, 26 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 27 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, SHRA, -SHRA
Th 6, 28 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 29 thg 12 Showers of Light Rain, Haze, Mist-SHRA, IWC80, IWC05, IWC10
CN, 30 thg 12 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, MistSHRA, -RA, -SHRA, BR
Th 2, 31 thg 12 Showers of Light Rain, Haze, Recent Showers-SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 3, 1 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 2 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 5, 3 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 6, 4 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 5 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 6 thg 1 Showers of Light Rain, Haze-SHRA, IWC80, IWC05
Th 3, 8 thg 1 Showers of Light Rain, Mist-SHRA, BR
Th 4, 9 thg 1 Showers of RainSHRA
Th 5, 10 thg 1 Showers in the VicinityVCSH
CN, 13 thg 1 Showers of Light Rain, Haze-SHRA, IWC80, IWC05
Th 2, 14 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 3, 15 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
Th 4, 16 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 5, 17 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 18 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 7, 19 thg 1 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
CN, 20 thg 1 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 2, 21 thg 1 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRA, RERA, SHRA, -RA
Th 5, 24 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 25 thg 1 Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the Vicinity-SHRA, RESH, VCSH
Th 7, 26 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 27 thg 1 Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRERA, RESHRA, -RA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 2, 28 thg 1 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 3, 29 thg 1 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 4, 30 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, -SHRA, RESH
Th 5, 31 thg 1 Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, RESHRA, -RA, -SHRA
Th 6, 1 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 7, 2 thg 2 Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
CN, 3 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 4 thg 2 Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersRESHRA, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 3, 5 thg 2 Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the VicinityIWC80, IWC05, IWC16
Th 4, 6 thg 2 Showers of Light Rain, Haze-SHRA, IWC80, IWC05
Th 5, 7 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, -SHRA, RESH
Th 6, 8 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 9 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, SHRA, -SHRA
CN, 10 thg 2 Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, RESHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 11 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 3, 12 thg 2 Recent Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, -SHRA, RESH
Th 4, 13 thg 2 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, RESH
Th 5, 14 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 6, 15 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 19 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 4, 20 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRESHRA, -SHRA, RESH
Th 5, 21 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the Vicinity-SHRA, RESH, VCSH
Th 6, 22 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 23 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, -SHRA
CN, 24 thg 2 Recent ShowersRESH
Th 3, 26 thg 2 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+SHRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 27 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 28 thg 2 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân21 thg 1211 giờ, 45 phút21 thg 1211 giờ, 45 phútđêmđêmngàyngày28 thg 211 giờ, 59 phút28 thg 211 giờ, 59 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân5:485:481 thg 1217:351 thg 1217:356:066:0626 thg 218:0526 thg 218:056:116:111 thg 218:021 thg 218:025:535:535:585:5821 thg 1217:4321 thg 1217:43
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Đông năm 2018. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.Thg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân001020203030405050606080001010203030404050606070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Đông 2018. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân7 thg 1112:037 thg 1112:0323 thg 111:4023 thg 111:407 thg 123:217 thg 123:2122 thg 1213:4922 thg 1213:495 thg 121:295 thg 121:2921 thg 11:1721 thg 11:174 thg 217:044 thg 217:0419 thg 211:5419 thg 211:546 thg 312:056 thg 312:0520 thg 321:4320 thg 321:435:345:3417:4817:4817:1717:176:006:006:006:0018:0618:0617:5117:516:446:445:365:3617:4017:4017:3517:356:266:265:575:5718:0218:0217:1817:186:046:046:046:0418:1718:1717:5717:576:276:27
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 at Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 at Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 21.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan 2018

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 20024244848Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan 2018

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2018 tại Sân bay quốc tế Cheddi JaganThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này hiển thị theo đồ thị các báo cá thời tiết trước đây được ghi lại bởi trạm thời tiết tại Sân bay quốc tế Cheddi Jagan vào mùa đông 2018

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.