Spring 2015 Weather History at Sân bay quốc tế Belfast Vương quốc Anh

This report shows the past weather for Sân bay quốc tế Belfast, providing a weather history for the spring of 2015. It features all historical weather data series we have available, including the Sân bay quốc tế Belfast temperature history for the spring of 2015. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Sân bay quốc tế Belfast Temperature History in the Spring of 2015

Temperature history in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Hourly Temperature in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hèrất lạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Sân bay quốc tế Belfast với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Cloud Cover in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Observed Weather in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Observed Weather in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
CN, 1 thg 3 Recent Showers of Small Hail, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRESHGS, RA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 2 thg 3 Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Rain and Snow, Recent Freezing Drizzle, Recent Freezing Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation-SN, -SHSN, -RASN, REFZDZ, REFZRA, -RA, -SHRA
Th 3, 3 thg 3 Recent Showers of Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Rain and Snow, Showers of Light Rain and Snow, Showers of Rain and Snow, Recent Freezing Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Precipitation, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHSN, RESN, -SN, RASN, -SHRASN, SHRASN, REFZRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH
Th 4, 4 thg 3 Showers of Rain and Snow, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRASN, -RA, VCSH
Th 5, 5 thg 3 Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle-RADZ
Th 7, 7 thg 3 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle-RA, -RADZ
CN, 8 thg 3 Recent Showers of Small Hail, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Heavy DrizzleRESHGS, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 9 thg 3 Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 4, 11 thg 3 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, RESHRA, -RA, -SHRA
Th 5, 12 thg 3 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Haze, MistRA, RERA, -RA, -RADZ, HZ, BR
Th 6, 13 thg 3 Mist
Th 7, 14 thg 3 Haze, MistHZ, BR
Th 2, 16 thg 3 Rain, Light Rain, Haze, Mist-RA, HZ, BR
Th 3, 17 thg 3 Rain, Haze, MistHZ, BR
Th 4, 18 thg 3 Freezing Rain, Recent Freezing Rain, Haze, Decreasing Fog, Fog, Freezing Fog, Increasing Fog, Mist, Steady FogFZRA, REFZRA, HZ, FG, FZFG, BR
Th 5, 19 thg 3 Haze, MistHZ, BR
Th 6, 20 thg 3 Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Mist-SHRA, DZ, REDZ, BR
Th 2, 23 thg 3 Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, REDZ, VCSH
Th 3, 24 thg 3 Recent Showers of Small Hail, Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 25 thg 3 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, -RA
Th 5, 26 thg 3 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
Th 6, 27 thg 3 Light Rain-RA
Th 7, 28 thg 3 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH
CN, 29 thg 3 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze-RA, -SHRA
Th 2, 30 thg 3 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, -RA, -SHRA
Th 3, 31 thg 3 Showers of Light Rain and Small Hail, Showers of Light Rain and Snow, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRAGS, -SHRASN, RA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 1 thg 4 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainSHRA, -RA, -SHRA
Th 5, 2 thg 4 Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -RADZ, -DZ, REDZ, VCSH
Th 6, 3 thg 4 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -RADZ, DZ, -DZ, REDZ, FG, BR, VCSH
Th 7, 4 thg 4 Haze, Mist, Shallow FogMIFG
CN, 5 thg 4 Decreasing Fog, Fog, Increasing Fog, Mist, Shallow Fog, Steady FogFG, BR, MIFG
Th 2, 6 thg 4 Decreasing Fog, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Increasing Fog, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow FogFG, VCFG, BR, PRFG, BCFG, MIFG
Th 3, 7 thg 4 Haze, MistBR
Th 5, 9 thg 4 Haze
Th 6, 10 thg 4 Haze
Th 7, 11 thg 4 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH
CN, 12 thg 4 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 13 thg 4 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -RADZ, VCSH
Th 3, 14 thg 4 Rain, Recent Rain, Light RainRERA, -RA
Th 4, 15 thg 4 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleRERA, -RA, -DZ
Th 7, 18 thg 4 Fog, Mist
Th 4, 22 thg 4 Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Increasing Fog, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Steady FogFG, VCFG, BR, PRFG
Th 5, 23 thg 4 Haze, Smoke, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Increasing Fog, Mist, Partial Fog, Patches of FogHZ, FG, VCFG, BR, PRFG
Th 6, 24 thg 4 Heavy Rain and Drizzle, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Haze, Fog, Increasing Fog, Mist, Steady Fog+RADZ, RADZ, RERA, -DZRA, -RA, -RADZ, FG, BR
Th 7, 25 thg 4 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Heavy Drizzle, Recent DrizzleRA, RERA, -RA, +DZ, REDZ
CN, 26 thg 4 Showers of Rain and Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Recent Freezing Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRAGS, REFZRA, RERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 27 thg 4 Showers of Rain and Snow, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRASN, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 28 thg 4 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 4, 29 thg 4 Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 5, 30 thg 4 Rain
Th 6, 1 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -RADZ, VCSH
Th 7, 2 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Recent DrizzleRA, RERA, -RA, -RADZ, REDZ
CN, 3 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, DZ, REDZ, VCSH
Th 2, 4 thg 5 Rain, Light Rain
Th 3, 5 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, RERA, -RA, -SHRA
Th 4, 6 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleRA, RERA, -RA, -SHRA
Th 6, 8 thg 5 Rain, Light Rain, Showers of Light Rain-RA
Th 7, 9 thg 5 Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
CN, 10 thg 5 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light DrizzleRA, RADZ, RERA, -RA, DZ
Th 2, 11 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
Th 3, 12 thg 5 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH
Th 4, 13 thg 5 Distant Fog, Fog in the VicinityVCFG
Th 6, 15 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, MistRERA, -RA, -RADZ, BR
Th 7, 16 thg 5 Rain, Showers of Light Rain-SHRA
CN, 17 thg 5 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 18 thg 5 Showers of Heavy Rain and Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Showers of Violent Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle+SHRAGS, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, REDZ
Th 3, 19 thg 5 Showers of Heavy Rain and Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRAGS, RA, RERA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 4, 20 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, -RA
Th 5, 21 thg 5 Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 22 thg 5 Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, BR, VCSH
Th 7, 23 thg 5 Rain, Light Rain-RA
CN, 24 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent DrizzleRERA, -RA, -DZ, REDZ
Th 2, 25 thg 5 Rain, Light Drizzle, Haze, Mist-DZ, BR
Th 4, 27 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRA, RERA, -RA
Th 5, 28 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, FogRERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 6, 29 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 30 thg 5 Rain, Showers of Rain, Light RainRA, -RA
CN, 31 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, -RA, -SHRA, DZ, VCSH

Hours of Daylight and Twilight in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Hours of Daylight and Twilight in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ĐôngMùa Hè20 thg 312 giờ, 9 phút20 thg 312 giờ, 9 phútđêmđêmngàyngày
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè4:574:5731 thg 521:4831 thg 521:487:157:151 thg 318:001 thg 318:006:506:506:256:2521 thg 318:3921 thg 318:3929 thg 3DST29 thg 3DST
The solar day over the course of the Spring of 2015. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám. Việc chuyển đến và từ thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày/ được cho thấy bởi các nhãn 'DST'.

Moon Rise, Set & Phases in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Moon Rise, Set & Phases in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa ĐôngMùa Hè3 thg 223:103 thg 223:1018 thg 223:4818 thg 223:485 thg 318:065 thg 318:0620 thg 39:3720 thg 39:374 thg 413:064 thg 413:0618 thg 419:5718 thg 419:574 thg 54:434 thg 54:4318 thg 55:1418 thg 55:142 thg 617:202 thg 617:2016 thg 615:0616 thg 615:0617:0617:067:547:546:596:5917:2417:2418:1018:107:067:066:236:2319:0619:0619:1119:116:526:526:166:1620:2120:2120:1920:196:106:105:525:5221:4521:4521:2221:226:026:025:135:1321:3221:32
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Humidity Comfort Levels in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Wind Speed in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Hourly Wind Speed in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast

Atmospheric Pressure in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5970 mbar970 mbar980 mbar980 mbar990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.040 mbar1.040 mbar1.050 mbar1.050 mbarMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast 2015

Number of Reports by Day in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5005050100100Mùa ĐôngMùa Hè
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế Belfast 2015

Reports by Hour in the Spring of 2015 at Sân bay quốc tế BelfastThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Sân bay quốc tế Belfast in the spring of 2015.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.