Fall 2016 Weather History at Culdrose Vương quốc Anh

This report shows the past weather for Culdrose, providing a weather history for the fall of 2016. It features all historical weather data series we have available, including the Culdrose temperature history for the fall of 2016. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Culdrose Temperature History in the Fall of 2016

Temperature history in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 110°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Fall of 2016 at Culdrose

Hourly Temperature in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đônglạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Culdrose với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Fall of 2016 at Culdrose

Cloud Cover in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Snow Depth in the Fall of 2016 at Culdrose

Snow Depth in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 110 mm0 mm2 mm2 mm4 mm4 mm6 mm6 mm8 mm8 mm10 mm10 mm12 mm12 mmMùa HèMùa Đông
Độ sâu của tuyết được đo hàng ngày, nơi có sẵn.

Observed Weather in the Fall of 2016 at Culdrose

Observed Weather in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 6, 2 thg 9 Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist-RADZ, DZ, -DZ, REDZ, BR
Th 2, 5 thg 9 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Fog, MistIWC20, -DZ, IWC51, IWC50, REDZ, HZ, IWC05, FG, IWC44, BR, IWC10
Th 3, 6 thg 9 Haze, Distant Fog, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Sky-Obscuring FogHZ, IWC05, IWC40, FG, IWC44, IWC28, VCFG, BR, IWC10, IWC45
Th 4, 7 thg 9 Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Haze, Fog, MistRA, -RADZ, DZ, -DZ, HZ, FG, BR
Th 5, 8 thg 9 Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Showers in the VicinityRERA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, REDZ, BR, VCSH
Th 6, 9 thg 9 Recent Rain, Light Rain and Drizzle, Haze, MistRERA, -RADZ, HZ, BR
Th 2, 12 thg 9 Drizzle, Recent Drizzle, Haze, MistDZ, REDZ, HZ, BR
Th 3, 13 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
Th 4, 14 thg 9 Thunderstorm with Light Rain, Haze, Mist, Showers in the Vicinity-TSRA, HZ, BR, VCSH
Th 5, 15 thg 9 HazeHZ
Th 6, 16 thg 9 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, IWC25, -SHRA, IWC80
Th 2, 19 thg 9 Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze-DZ, REDZ, HZ
Th 3, 20 thg 9 Recent Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Recent DrizzleRERA, -RADZ, -DZ, REDZ
Th 4, 21 thg 9 Light Intermittent Rain, Light RainIWC60, -RA, IWC61
Th 5, 22 thg 9 Recent Rain, Light Rain, MistRERA, -RA, BR
Th 6, 23 thg 9 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC21, RERA, RESHRA, IWC25, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 26 thg 9 Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers in the VicinityRADZ, RERA, -RA, -RADZ, VCSH
Th 3, 27 thg 9 Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Mist-DZ, REDZ, HZ, BR
Th 4, 28 thg 9 Drizzle, Light Drizzle, Haze, Fog, MistDZ, -DZ, HZ, FG, BR
Th 5, 29 thg 9 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleRERA, -RA, -SHRA, -DZ
Th 6, 30 thg 9 Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, -SHRA
Th 7, 1 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 3, 4 thg 10 Recent Rain, Light RainRERA, -RA
Th 6, 7 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 11 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 12 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 5, 13 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 14 thg 10 Shallow FogMIFG
Th 2, 17 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 18 thg 10 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 4, 19 thg 10 Recent Showers of RainRESHRA
Th 6, 21 thg 10 Shallow FogMIFG
Th 2, 24 thg 10 Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, VCSH
Th 3, 25 thg 10 Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Partial Fog, Patches of Fog-DZ, REDZ, FG, VCFG, BR, PRFG, BCFG
Th 4, 26 thg 10 Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Fog in the Vicinity, Mist, Shallow Fog-DZ, REDZ, HZ, VCFG, BR, MIFG
Th 5, 27 thg 10 Fog, MistFG, BR
CN, 30 thg 10 HazeHZ
Th 2, 31 thg 10 MistBR
Th 3, 1 thg 11 Light Drizzle, Haze, Fog, Mist-DZ, HZ, FG, BR
Th 4, 2 thg 11 Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Mist-DZ, REDZ, HZ, BR
Th 5, 3 thg 11 Recent Rain, Light RainRERA, -RA
Th 6, 4 thg 11 Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Recent DrizzleRERA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, REDZ
Th 2, 7 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 3, 8 thg 11 Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleRA, RADZ, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ
Th 4, 9 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 5, 10 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 11 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 14 thg 11 Light Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Fog, Mist-DZ, REDZ, HZ, FG, BR
Th 3, 15 thg 11 Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist-DZ, REDZ, FG, BR
Th 4, 16 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Drizzle, Fog, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, REDZ, FG, VCSH
Th 5, 17 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 18 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 21 thg 11 Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the VicinityRA, RADZ, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 3, 22 thg 11 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 23 thg 11 Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RADZ, -DZ
Th 5, 24 thg 11 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Showers in the Vicinity-RA, -RADZ, -DZ, REDZ, VCSH
Th 7, 26 thg 11 HazeHZ
CN, 27 thg 11 HazeHZ
Th 4, 30 thg 11 Haze, MistHZ, BR

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2016 at Culdrose

Hours of Daylight and Twilight in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 11 phút22 thg 912 giờ, 11 phútđêmđêmngàyngày30 thg 118 giờ, 25 phút30 thg 118 giờ, 25 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Fall of 2016 at Culdrose

The solar day over the course of the Fall of 2016. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám. Việc chuyển đến và từ thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày/ được cho thấy bởi các nhãn 'DST'.

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2016 at Culdrose

Moon Rise, Set & Phases in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông2 thg 821:452 thg 821:4518 thg 810:2718 thg 810:271 thg 910:041 thg 910:0416 thg 920:0616 thg 920:061 thg 101:121 thg 101:1216 thg 105:2416 thg 105:2430 thg 1017:3930 thg 1017:3914 thg 1113:5314 thg 1113:5329 thg 1112:1929 thg 1112:1914 thg 120:0614 thg 120:0629 thg 126:5429 thg 126:545:265:2620:3620:3619:5819:586:146:146:336:3320:0920:0919:3219:327:377:376:326:3219:0219:0218:2918:297:477:476:326:3217:2017:2017:0717:078:158:157:257:2516:5516:5516:2616:268:128:128:018:0117:0617:06
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2016 at Culdrose

Humidity Comfort Levels in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Fall of 2016 at Culdrose

Wind Speed in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Fall of 2016 at Culdrose

Hourly Wind Speed in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at Culdrose

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Fall of 2016 at Culdrose

Atmospheric Pressure in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11960 mbar960 mbar980 mbar980 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.040 mbar1.040 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Fall of 2016 at Culdrose 2016

Number of Reports by Day in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 1100242448487272Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Fall of 2016 at Culdrose 2016

Reports by Hour in the Fall of 2016 at CuldroseThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Culdrose in the fall of 2016.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.