Winter 2017 Weather History at Culdrose Vương quốc Anh

This report shows the past weather for Culdrose, providing a weather history for the winter of 2017. It features all historical weather data series we have available, including the Culdrose temperature history for the winter of 2017. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Culdrose Temperature History in the Winter of 2017

Temperature history in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2-8°C-8°C-6°C-6°C-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Winter of 2017 at Culdrose

Hourly Temperature in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânlạnhrất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Culdrose với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Winter of 2017 at Culdrose

Cloud Cover in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Snow Depth in the Winter of 2017 at Culdrose

Snow Depth in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 20 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mmMùa ThuMuà Xuân
Độ sâu của tuyết được đo hàng ngày, nơi có sẵn.

Observed Weather in the Winter of 2017 at Culdrose

Observed Weather in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 6, 1 thg 12 Precipitation in the Vicinity
Th 2, 4 thg 12 Rain, Recent Rain, Drizzle/Snow Grains, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, REDZ, VCSH
Th 3, 5 thg 12 Rain, Recent Showers of Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent DrizzleRESHRA, -DZ, REDZ
Th 4, 6 thg 12 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRADZ, RERA, -RADZ, REDZ, BR, VCSH
Th 5, 7 thg 12 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Recent Drizzle, Haze, MistRADZ, RERA, RESHRA, SHRA, -RADZ, REDZ, HZ, BR
Th 6, 8 thg 12 Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, -SHGS, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 11 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 12 thg 12 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Recent Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, REDZ, BR, VCSH
Th 4, 13 thg 12 Drizzle and Rain, Intermittent Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RADZ, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, REDZ, VCSH
Th 5, 14 thg 12 Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, SHGS, +SHRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 15 thg 12 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 18 thg 12 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Fog, Increasing Fog, Patches of Fog, Shallow Fog-DZ, REDZ, HZ, FG, MIFG
Th 3, 19 thg 12 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Patches of Fog, Shallow Fog-DZ, MIFG
Th 4, 20 thg 12 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Decreasing Fog, Fog, Increasing Fog, Sky-Obscuring Fog, Sky-Obscuring Increasing Fog-DZ, REDZ, FG
Th 5, 21 thg 12 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist, Sky-Obscuring Fog, Sky-Obscuring Increasing Fog-DZ, REDZ, FG, BR
Th 7, 23 thg 12 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle-DZ
Th 3, 26 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 5 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 8 thg 1 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Mist-DZ, REDZ, HZ, BR
Th 3, 9 thg 1 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRADZ, RERA, -RA, -RADZ, -DZ, REDZ, HZ, BR, VCSH
Th 4, 10 thg 1 Patches of Fog, Shallow FogMIFG
Th 5, 11 thg 1 Distant Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow FogVCFG, MIFG
Th 6, 12 thg 1 Distant Fog, Fog in the Vicinity, Patches of Fog, Shallow FogVCFG, MIFG
Th 7, 13 thg 1 Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain and DrizzleRADZ, -RADZ
Th 2, 15 thg 1 Heavy Rain and Drizzle, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+RADZ, RADZ, RERA, RESHRA, -RADZ, -SHRA, DZ, -DZ, VCSH
Th 3, 16 thg 1 Recent Showers of Hail, Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGR, RESHGS, -SHGS, +SHRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 4, 17 thg 1 Recent Showers of Hail, Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Heavy Rain and Drizzle, Drizzle and Rain, Intermittent Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGR, SHGR, RESHGS, -SHGS, +RADZ, RA, RADZ, RERA, RESHRA, SHRA, -SHRA, -DZ, BR, VCSH
Th 5, 18 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -SHRA, DZ, -DZ, REDZ, VCSH
Th 6, 19 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 22 thg 1 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RADZ, RERA, -RA, VCSH
Th 3, 23 thg 1 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, MistRADZ, RERA, -RADZ, -DZ, REDZ, BR
Th 4, 24 thg 1 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, MistRADZ, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, -DZ, REDZ, HZ, BR
Th 5, 25 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 26 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
CN, 28 thg 1 Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist-RADZ, -DZ, BR
Th 2, 29 thg 1 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, MistRADZ, RERA, -RA, -DZ, REDZ, BR
Th 3, 30 thg 1 Recent Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Patches of Fog, Shallow FogRERA, DZ, -DZ, REDZ, BR, MIFG
Th 4, 31 thg 1 Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Recent Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, -SHGS, SHGS, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, REDZ, VCSH
Th 5, 1 thg 2 Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, -SHGS, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 2 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, VCSH
Th 7, 3 thg 2 Showers of Heavy Rain and Small Hail, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRAGS, +SHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
CN, 4 thg 2 HazeHZ
Th 3, 6 thg 2 Showers of Hail, Recent Snow, Light Intermittent Snow, Light Snow, Recent Showers of Small Hail, Showers of Heavy Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Showers of Snow Pellets/Small Hail, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESN, -SN, RESHGS, +SHGS, -SHGS, +SHRA, RERA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 7 thg 2 Showers of Hail, Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Showers of Snow/Sleet, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHSN, SHSN, RESHGS, -SHGS, RERA, RESHRA, -RADZ, VCSH
Th 5, 8 thg 2 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRADZ, RERA, -RADZ, -DZ, REDZ, HZ, VCSH
Th 6, 9 thg 2 Showers of Hail, Recent Showers of Snow, Recent Showers of Small Hail, Showers of Light Small Hail, Showers of Light Snow Pellets/Small Hail, Showers of Snow/Sleet, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHSN, RESHGS, -SHGS, RESHRA, -SHRA, VCSH
Th 3, 13 thg 2 Showers of Hail, Recent Showers of Small Hail, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHGS, +RA, RA, RERA, RESHRA, -RA, VCSH
Th 4, 14 thg 2 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Fog, Mist, Sky-Obscuring Fog, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, RADZ, RERA, RESHRA, -RA, -RADZ, -SHRA, DZ, -DZ, REDZ, FG, BR, VCSH
Th 5, 15 thg 2 Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 16 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 19 thg 2 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze, Decreasing Fog, Fog, Increasing Fog, Mist, Sky-Obscuring Decreasing Fog, Sky-Obscuring Increasing Fog-DZ, REDZ, HZ, FG, BR
Th 3, 20 thg 2 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Mist-DZ, REDZ, BR
Th 4, 21 thg 2 HazeHZ
Th 5, 22 thg 2 Haze, MistHZ, BR
Th 2, 26 thg 2 Recent Snow, Snow, Showers of Light Snow, Snow Grains, Showers of Snow/Sleet, HazeRESN, -SHSN, SG, HZ
Th 3, 27 thg 2 Recent Showers of Snow, Showers of Snow/Sleet, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHSN, VCSH
Th 4, 28 thg 2 Heavy Intermittent Snow, Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Snow, Showers of Light Snow, Showers of Snow/Sleet, Showers of Heavy Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity, Blowing Snow, Heavy Blowing Snow, Heavy High Drifting Snow, High Drifting Snow, Light Blowing Snow+SN, +SHSN, RESHSN, SHSN, -SHSN, +SHRA, VCSH, BLSN, +BLSN, -BLSN

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2017 at Culdrose

Hours of Daylight and Twilight in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân21 thg 128 giờ, 4 phút21 thg 128 giờ, 4 phútđêmđêmngàyngày28 thg 210 giờ, 54 phút28 thg 210 giờ, 54 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2017 at Culdrose

Sunrise & Sunset with Twilight and Daylight Saving Time in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân7:067:0628 thg 218:0128 thg 218:018:108:1012 thg 1216:1812 thg 1216:188:198:1931 thg 1216:2831 thg 1216:287:587:588:178:17
The solar day over the course of the Winter of 2017. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2017 at Culdrose

Moon Rise, Set & Phases in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân4 thg 115:244 thg 115:2418 thg 1111:4318 thg 1111:433 thg 1215:483 thg 1215:4818 thg 126:3118 thg 126:312 thg 12:252 thg 12:2517 thg 12:1817 thg 12:1831 thg 113:2731 thg 113:2715 thg 221:0615 thg 221:062 thg 30:522 thg 30:5217 thg 313:1217 thg 313:1217:0217:027:087:0817:0517:0516:4616:468:328:328:018:0116:5516:5516:1416:148:218:218:178:1717:2617:2617:2017:208:308:307:267:2617:2017:2017:2817:287:307:306:496:4918:2818:28
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2017 at Culdrose

Humidity Comfort Levels in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Winter of 2017 at Culdrose

Wind Speed in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/h120 km/h120 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Winter of 2017 at Culdrose

Hourly Wind Speed in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Culdrose

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Winter of 2017 at Culdrose

Atmospheric Pressure in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2970 mbar970 mbar980 mbar980 mbar990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.040 mbar1.040 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Winter of 2017 at Culdrose 2017

Number of Reports by Day in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2002020404060608080Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Winter of 2017 at Culdrose 2017

Reports by Hour in the Winter of 2017 at CuldroseThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Culdrose in the winter of 2017.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.