Summer 2017 Weather History at Asturias Airport Tây Ban Nha

This report shows the past weather for Asturias Airport, providing a weather history for the summer of 2017. It features all historical weather data series we have available, including the Asturias Airport temperature history for the summer of 2017. Bạn có thể truy sâu xuống từ năm này sang tháng khác và thậm chí cả báo cáo cấp ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.

Asturias Airport Temperature History in the Summer of 2017

Temperature history in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 85°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Hourly Temperature in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Hourly Temperature in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thulạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

So sánh Asturias Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Cloud Cover in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Cloud Cover in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Snow Depth in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Snow Depth in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 80 mm0 mm2 mm2 mm4 mm4 mm6 mm6 mm8 mm8 mm10 mm10 mm12 mm12 mmMuà XuânMùa Thu
Độ sâu của tuyết được đo hàng ngày, nơi có sẵn.

Observed Weather in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Observed Weather in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 6 Fog, Mist, Patches of Fog, PrecipitationFG, BR, BCFG
Th 6, 2 thg 6 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist, Precipitation-DZ, BR
Th 7, 3 thg 6 Rain, Light Rain, PrecipitationRA, -RA
Th 2, 5 thg 6 RainRA
Th 3, 6 thg 6 Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, PrecipitationRA, -RA
Th 6, 9 thg 6 Mist
Th 7, 10 thg 6 Mist, Shallow FogBR, MIFG
CN, 11 thg 6 Light Drizzle, Mist, Precipitation-DZ, BR
Th 2, 12 thg 6 Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Mist, Precipitation-RA, DZ, -DZ, BR
Th 3, 13 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist, PrecipitationVCTS, -RA, -SHRA, -DZ, BR
Th 4, 14 thg 6 Distant Lightning, Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring FogVCTS, -DZ, FG, BR, BCFG
Th 5, 15 thg 6 Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Precipitation-RA, -DZ, FG, BR, BCFG
Th 6, 16 thg 6 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist-DZ, BR
Th 7, 17 thg 6 MistBR
CN, 18 thg 6 Mist
Th 2, 19 thg 6 Haze, Distant Fog, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow FogBR, PRFG, MIFG
Th 3, 20 thg 6 Haze, MistBR
Th 4, 21 thg 6 Haze, Fog, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring FogFG, BR, BCFG
Th 5, 22 thg 6 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Fog, Increasing Fog, Mist, Partial Fog, Patches of Fog-DZ, FG, BR, PRFG, BCFG
Th 6, 23 thg 6 Light Drizzle, Mist-DZ, BR
Th 7, 24 thg 6 MistBR
CN, 25 thg 6 Haze, Fog, MistFG, BR
Th 2, 26 thg 6 Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring Fog, Precipitation-DZRA, -RA, -RADZ, FG, BR, BCFG
Th 3, 27 thg 6 Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Distant Fog, Fog, Partial Fog, Patches of Fog, PrecipitationRA, RERA, -RA, FG, PRFG, BCFG
Th 4, 28 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist, PrecipitationRESHRA, SHRA, -DZRA, -RA, -SHRA, -DZ, BR
Th 5, 29 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation+SHRA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 6, 30 thg 6 Rain, Showers of Rain, Light Rain, PrecipitationRA, SHRA, -RA
Th 7, 1 thg 7 Showers of Rain, MistBR
Th 2, 3 thg 7 MistBR
Th 3, 4 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Haze, Fog, Mist, Patches of Fog, Sky-Obscuring Fog, PrecipitationVCTS, RESHRA, SHRA, -RA, FG, BR, BCFG
Th 4, 5 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Fog, Mist, Patches of Fog, Steady FogVCTS, FG, BR, BCFG
Th 6, 7 thg 7 MistBR
Th 7, 8 thg 7 Light Rain, Light Drizzle, Mist, Patches of Fog, Precipitation-RA, -DZ, BR, BCFG
CN, 9 thg 7 Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Mist, Precipitation-RADZ, DZ, -DZ, BR
Th 2, 10 thg 7 Drizzle and Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Patches of Fog, PrecipitationDZRA, -DZRA, -RA, DZ, -DZ, BR, BCFG
Th 4, 12 thg 7 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist, Precipitation-DZ, BR
Th 5, 13 thg 7 Light Drizzle, Mist, Precipitation-DZ, BR
Th 6, 14 thg 7 Mist, PrecipitationBR
Th 7, 15 thg 7 MistBR
CN, 16 thg 7 MistBR
Th 2, 17 thg 7 Fog, Mist, Patches of FogFG, BR, BCFG
Th 3, 18 thg 7 Fog, Mist, Partial Fog, Patches of Fog, Sky-Obscuring Fog, Steady FogFG, BR, PRFG, BCFG
Th 4, 19 thg 7 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation-RA, -SHRA, BR
Th 5, 20 thg 7 Light Drizzle, Mist-DZ
Th 7, 22 thg 7 Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Precipitation-RA, -DZ
CN, 23 thg 7 Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RADZ, -DZ
Th 2, 24 thg 7 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Precipitation-RA, -RADZ, DZ, -DZ, FG, BR, BCFG
Th 3, 25 thg 7 Light Drizzle, Precipitation-DZ
Th 5, 27 thg 7 Light Drizzle and Rain, Light Drizzle, Mist, Precipitation-DZRA, -DZ, BR
Th 6, 28 thg 7 Light Drizzle, Precipitation-DZ
Th 2, 31 thg 7 Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, PrecipitationRA, -RA, -DZ
Th 3, 1 thg 8 Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Mist, Precipitation-RA, -DZ, BR
Th 4, 2 thg 8 Distant Fog, Fog in the Vicinity, MistVCFG
Th 5, 3 thg 8 Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation-DZ
Th 6, 4 thg 8 Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog-DZ, FG, BR, BCFG
Th 7, 5 thg 8 Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, PrecipitationRA, -RA, DZ, -DZ, FG, BR, BCFG
CN, 6 thg 8 Mist, PrecipitationBR
Th 2, 7 thg 8 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, PrecipitationRADZ, RERA, -RA, DZ, +DZ, -DZ, REDZ
Th 3, 8 thg 8 Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation-RA
Th 4, 9 thg 8 Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, PrecipitationRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 5, 10 thg 8 Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Precipitation-SHRA, -DZ
Th 7, 12 thg 8 Precipitation
Th 2, 14 thg 8 Haze, Mist
Th 3, 15 thg 8 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Mist-DZ, BR
Th 5, 17 thg 8 Mist
Th 6, 18 thg 8 Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation-RA, -DZ
Th 7, 19 thg 8 Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle-DZ
Th 3, 22 thg 8 Mist
Th 4, 23 thg 8 Mist
Th 5, 24 thg 8 Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist, Patches of Fog, Precipitation-RA, -RADZ, -DZ, FG, BR, BCFG
Th 6, 25 thg 8 Patches of FogBCFG
Th 7, 26 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog, PrecipitationTS, TSRA, -SHRA, BR, MIFG
CN, 27 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, PrecipitationVCTS, -TSRA, TSRA, RA, -RA, -SHRA, BR
Th 2, 28 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, PrecipitationVCTS, -RA
Th 3, 29 thg 8 Light Rain, Mist, Patches of Fog, Precipitation-RA, BR, BCFG
Th 4, 30 thg 8 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Patches of Fog, PrecipitationRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, BCFG
Th 5, 31 thg 8 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Precipitation-RA, -RADZ, -DZ

Hours of Daylight and Twilight in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Hours of Daylight and Twilight in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu21 thg 615 giờ, 26 phút21 thg 615 giờ, 26 phútđêmđêmngàyngày31 thg 813 giờ, 14 phút31 thg 813 giờ, 14 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Sunrise & Sunset with Twilight in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Sunrise & Sunset with Twilight in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8040406060808101012121414161618182020222200000202Muà XuânMùa Thu6:426:4215 thg 622:0715 thg 622:076:446:447:467:4631 thg 821:0131 thg 821:016:456:451 thg 621:581 thg 621:58
The solar day over the course of the Summer of 2017. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Moon Rise, Set & Phases in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Moon Rise, Set & Phases in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu10 thg 523:4310 thg 523:4325 thg 521:4525 thg 521:459 thg 615:109 thg 615:1024 thg 64:3124 thg 64:319 thg 76:079 thg 76:0723 thg 711:4623 thg 711:467 thg 820:117 thg 820:1121 thg 820:3121 thg 820:316 thg 99:046 thg 99:0420 thg 97:3120 thg 97:3121:1121:117:457:456:536:5321:2821:2821:5221:527:397:397:147:1422:2922:2921:2821:287:127:127:047:0422:0022:0021:3121:317:567:567:027:0221:1621:1620:3920:397:517:518:098:0920:5220:52
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Humidity Comfort Levels in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Humidity Comfort Levels in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Wind Speed in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Wind Speed in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Hourly Wind Speed in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Hourly Wind Speed in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Asturias Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Atmospheric Pressure in the Summer of 2017 at Asturias Airport

Atmospheric Pressure in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.030 mbar1.030 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Number of Reports by Day in the Summer of 2017 at Asturias Airport 2017

Number of Reports by Day in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8005050100100150150Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Reports by Hour in the Summer of 2017 at Asturias Airport 2017

Reports by Hour in the Summer of 2017 at Asturias AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

This report graphically illustrates the historical weather reports recorded by the weather station at Asturias Airport in the summer of 2017.

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.