Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport Nhật Bản

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Matsuyama Airport, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2011. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Matsuyama Airport vào Mùa Hè năm 2011. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Matsuyama Airport vào Mùa Hè năm 2011

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 810°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thuthoải máiấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Matsuyama Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 4, 1 thg 6 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 7 thg 6 Rain, Light Rain, MistRA, -RA, BR
Th 4, 8 thg 6 Light Rain, Mist-RA, IWC61, BR, IWC10
Th 6, 10 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, MistRETS, -TSRA, SHRA, -SHRA, BR
Th 7, 11 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial Fog+SHRA, SHRA, -SHRA, BR, PRFG
CN, 12 thg 6 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Partial Fog+RA, +SHRA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, FG, BR, PRFG
Th 2, 13 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial Fog, Patches of FogSHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10, PRFG, IWC41
Th 3, 14 thg 6 MistBR, IWC10
Th 4, 15 thg 6 MistBR, IWC10
Th 5, 16 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, SHRA, -SHRA, BR
Th 6, 17 thg 6 Light Rain, Showers of Light Rain, Mist-RA, IWC61, -SHRA, IWC80, BR, IWC10
Th 7, 18 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial Fog+SHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, PRFG
CN, 19 thg 6 Rain, Light Rain, Mist, Partial FogRA, -RA, BR, PRFG
Th 2, 20 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, MistRETS, +TSRA, -TSRA, +SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, BR
Th 3, 21 thg 6 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial Fog, Patches of Fog+SHRA, IWC82, RERA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10, PRFG, IWC41
Th 6, 24 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light RainRETS, TS, IWC17, -SHRA, IWC80
Th 7, 25 thg 6 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, RERA, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
CN, 26 thg 6 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 27 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 5, 30 thg 6 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 6, 1 thg 7 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, IWC82, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10
Th 2, 4 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Partial FogRETS, TS, +TSRA, -TSRA, +SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, BR, PRFG
Th 4, 6 thg 7 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, SHRA, -SHRA, BR
Th 5, 7 thg 7 Rain, Light Rain, MistRA, IWC63, -RA, IWC61, BR, IWC10
CN, 10 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC16, VCSH
Th 2, 11 thg 7 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, RERA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10, IWC16, VCSH
Th 3, 12 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC16, VCSH
Th 4, 13 thg 7 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 18 thg 7 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, BR
Th 3, 19 thg 7 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 4, 20 thg 7 Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, BR, IWC10, IWC16, VCSH
Th 2, 25 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light RainRETS, TS, IWC17, -SHRA, IWC80
Th 4, 27 thg 7 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
CN, 31 thg 7 Mist, Partial Fog, Patches of FogBR, IWC10, PRFG, IWC41
Th 3, 2 thg 8 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 5 thg 8 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
Th 7, 6 thg 8 Showers of Heavy Rain, Showers of Light Rain+SHRA, IWC82, -SHRA, IWC80
Th 7, 13 thg 8 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 2, 15 thg 8 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 4, 17 thg 8 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRERA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80
Th 5, 18 thg 8 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, BR
Th 7, 20 thg 8 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist+SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, BR
CN, 21 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, MistRETS, TSRA, +SHRA, SHRA, -SHRA, BR
Th 2, 22 thg 8 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, IWC81, -SHRA, IWC80
Th 3, 23 thg 8 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, MistRERA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, BR, IWC10
Th 6, 26 thg 8 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 7, 27 thg 8 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
CN, 28 thg 8 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu22 thg 614 giờ, 24 phút22 thg 614 giờ, 24 phútđêmđêmngàyngày31 thg 812 giờ, 56 phút31 thg 812 giờ, 56 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu4:574:5712 thg 619:2012 thg 619:205:015:0130 thg 619:2430 thg 619:245:415:4131 thg 818:3731 thg 818:374:594:594:584:58
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2011. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2011 tại Matsuyama Airport.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2011 tại Matsuyama Airport.Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu001020203030405050606070001010203030404050607070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2011. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu3 thg 515:513 thg 515:5117 thg 520:0917 thg 520:092 thg 66:032 thg 66:0316 thg 65:1416 thg 65:141 thg 717:541 thg 717:5415 thg 715:4015 thg 715:4031 thg 73:4031 thg 73:4014 thg 83:5814 thg 83:5829 thg 812:0529 thg 812:0512 thg 918:2712 thg 918:2727 thg 920:0927 thg 920:094:524:5219:0119:0119:0119:015:215:214:574:5719:4319:4318:5218:525:025:024:384:3819:1619:1619:1219:125:555:555:355:3519:1719:1718:2418:245:445:445:315:3118:2518:2517:5617:566:256:255:275:2717:3217:32
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2011 at Matsuyama Airport

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2011 at Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8980 mbar980 mbar990 mbar990 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.020 mbar1.020 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport 2011

Tổng Số Báo Cáo Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8002020404060608080Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Số báo cáo mỗi ngày.

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama Airport 2011

Báo Cáo Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2011 tại Matsuyama AirportThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
thườngđặc biệtđiều chỉnh
Chỉ số của các loại báo cáo đã được ghi nhận suốt mỗi giờ.

Báo cáo này hiển thị theo đồ thị các báo cá thời tiết trước đây được ghi lại bởi trạm thời tiết tại Matsuyama Airport vào mùa hè 2011

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.

Dữ Liệu Khác

Các nguồn trung bịnh cho thấy trong biểu đồ nhiệt độ hàng ngày được trao đổi chi tiết nhiều hơn về các Báo Cáo Trung Bình của trạm này.

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.