Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt Barbados

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Sân bay quốc tế Grantley Adams. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Bác-ba-đốt, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa đông cho 2011. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Đông năm 2011. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Đông năm 2011

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 220°C20°C21°C21°C22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Bác-ba-đốt với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 12 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 2 thg 12 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 3 thg 12 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
CN, 4 thg 12 Light Rain-RA
Th 2, 5 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 6 thg 12 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 8 thg 12 Light Rain-RA, IWC61
Th 7, 10 thg 12 Thunderstorm in the Vicinity, Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, RERA, -SHRA, VCSH
CN, 11 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, VCSH
Th 2, 12 thg 12 Showers of Heavy Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity+SHRA, IWC82, -RA, IWC61, IWC15
Th 3, 13 thg 12 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 14 thg 12 Showers of RainSHRA
Th 5, 15 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, VCSH
Th 6, 16 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 17 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 19 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 3, 20 thg 12 Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
Th 4, 21 thg 12 SmokeIWC04
Th 6, 23 thg 12 Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC60, -SHRA, IWC80, IWC15, VCSH
Th 7, 24 thg 12 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 2, 26 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 27 thg 12 Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 4, 28 thg 12 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, SHRA, -RA, VCSH
Th 5, 29 thg 12 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 6, 30 thg 12 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Haze, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, HZ, VCSH
Th 7, 31 thg 12 Recent Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
CN, 1 thg 1 Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 2 thg 1 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 3 thg 1 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 4, 4 thg 1 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 5 thg 1 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 6, 6 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, RESH, VCSH
Th 7, 7 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
CN, 8 thg 1 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 12 thg 1 Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
Th 6, 13 thg 1 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 7, 14 thg 1 Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
CN, 15 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 16 thg 1 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 3, 17 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 5, 19 thg 1 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 20 thg 1 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15
Th 7, 21 thg 1 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
CN, 22 thg 1 Showers of RainSHRA
Th 6, 27 thg 1 Recent RainRERA
Th 7, 28 thg 1 Recent Rain, Showers of Light Rain, Smoke, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, FU, VCSH
CN, 29 thg 1 Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 30 thg 1 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 31 thg 1 SmokeFU
Th 4, 1 thg 2 Recent Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRERA, RESH, VCSH
Th 5, 2 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 6, 3 thg 2 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Recent Showers, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC15, IWC16, RESH, VCSH
Th 2, 6 thg 2 Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, HZ, IWC15, VCSH
Th 3, 7 thg 2 Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC60, -RA, IWC80, IWC15, VCSH
Th 4, 8 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 5, 9 thg 2 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 6, 10 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 11 thg 2 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Recent Showers, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, RESH, VCSH
CN, 12 thg 2 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, VCSH
Th 2, 13 thg 2 Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC60, -RA, IWC61, IWC15
Th 3, 14 thg 2 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 15 thg 2 Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 5, 16 thg 2 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 7, 18 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
CN, 19 thg 2 Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 20 thg 2 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 21 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityRERA, SHRA, RESH, VCSH
Th 5, 23 thg 2 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 24 thg 2 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15, VCSH
Th 7, 25 thg 2 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 3, 28 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 4, 29 thg 2 Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, HZ, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân22 thg 1211 giờ, 21 phút22 thg 1211 giờ, 21 phútđêmđêmngàyngày29 thg 211 giờ, 52 phút29 thg 211 giờ, 52 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân6:046:041 thg 1217:291 thg 1217:296:146:1429 thg 218:0629 thg 218:066:256:2525 thg 117:5525 thg 117:556:106:106:156:1521 thg 1217:3621 thg 1217:36
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Đông năm 2011. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2011 ở Bác-ba-đốt.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2011 ở Bác-ba-đốt.Thg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân0010202030304050506000101020303040405060
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Đông 2011. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân10 thg 1116:1710 thg 1116:1725 thg 112:1025 thg 112:1010 thg 1210:3710 thg 1210:3724 thg 1214:0724 thg 1214:079 thg 13:319 thg 13:3123 thg 13:4023 thg 13:407 thg 217:547 thg 217:5421 thg 218:3521 thg 218:358 thg 35:408 thg 35:4022 thg 310:3822 thg 310:3817:2217:226:266:266:156:1518:0118:0116:5216:526:036:035:595:5917:4517:4517:2217:226:276:276:266:2618:2318:2317:5617:566:406:405:485:4817:5717:5717:3317:336:016:015:455:4518:1618:16
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/h200 km/h200 km/h250 km/h250 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2011 in Bác-ba-đốt

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2011 in Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốt

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2011 ở Bác-ba-đốtThg 12Thg 1Thg 21.005 mbar1.005 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.015 mbar1.015 mbar1.020 mbar1.020 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Sân bay quốc tế Grantley Adams.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.