Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt Barbados

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Sân bay quốc tế Grantley Adams. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Bác-ba-đốt, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa thu cho 2012. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Thu năm 2012. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Thu năm 2012

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 1120°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Bác-ba-đốt với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 7, 1 thg 9 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
CN, 2 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the VicinityIWC17, VCTS, IWC15
Th 2, 3 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 5 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 5, 6 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 6, 7 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 7, 8 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
CN, 9 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 2, 10 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 3, 11 thg 9 Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the Vicinity-SHRA, RESH, VCSH
Th 4, 12 thg 9 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15
Th 7, 15 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
CN, 16 thg 9 Light Rain-RA
Th 2, 17 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light RainVCTS, -SHRA
Th 3, 18 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -RA, VCSH
Th 4, 19 thg 9 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 5, 20 thg 9 Precipitation in the Vicinity, Recent ShowersIWC15, RESH
Th 6, 21 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 22 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC17, VCTS, IWC13, -SHRA, IWC80, IWC15
CN, 23 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC17, VCTS, +TSRA, IWC97, -TSRA, TSRA, IWC95, +RA, IWC82, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, IWC80, -SHRA, IWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 24 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light RainVCTS, -SHRA
Th 4, 26 thg 9 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityTS, -SHRA, RESH, VCSH
Th 5, 27 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 28 thg 9 Thunderstorm in the VicinityVCTS
CN, 30 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers in the VicinityTS, TSRA, SHRA, VCSH
Th 2, 1 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC17, VCTS, SHRA, IWC81, IWC15, VCSH
Th 3, 2 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 3 thg 10 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 5, 4 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 5 thg 10 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, VCSH
Th 7, 6 thg 10 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity, Funnel CloudTS, -SHRA, VCSH, FC
CN, 7 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC13, -SHRA, IWC80, IWC15
Th 2, 8 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC17, VCTS, -SHRA, IWC80, IWC15, VCSH
Th 3, 9 thg 10 Showers of Rain, Showers in the VicinitySHRA, VCSH
Th 4, 10 thg 10 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 5, 11 thg 10 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 12 thg 10 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 13 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light RainVCTS, RA, RERA, -RA, -SHRA
Th 2, 15 thg 10 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 3, 16 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 4, 17 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 18 thg 10 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 6, 19 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 24 thg 10 Thunderstorm with Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity+TSRA, IWC97, IWC82, -RA, IWC61, IWC15
Th 5, 25 thg 10 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC15
Th 6, 26 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 31 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 1 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 2 thg 11 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 7, 3 thg 11 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 2, 5 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 6 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
Th 4, 7 thg 11 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 9 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 7, 10 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 11 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 2, 12 thg 11 Showers of Rain, Showers in the VicinitySHRA, VCSH
Th 3, 13 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 15 thg 11 Recent Rain, Showers of Light RainRERA, -SHRA
CN, 18 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
Th 2, 19 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 4, 21 thg 11 Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 5, 22 thg 11 Funnel CloudFC
Th 7, 24 thg 11 Precipitation in the VicinityIWC15
CN, 25 thg 11 Showers of RainSHRA
Th 3, 27 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 28 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 29 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 30 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 25 phút30 thg 1111 giờ, 25 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông5:475:471 thg 918:081 thg 918:085:595:5919 thg 1117:2819 thg 1117:286:046:045:475:475:475:4721 thg 917:5421 thg 917:54
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Thu năm 2012. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2012 ở Bác-ba-đốt.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2012 ở Bác-ba-đốt.Thg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông001020203030405050600010102030304040506070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Thu 2012. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông1 thg 823:281 thg 823:2817 thg 811:5517 thg 811:5531 thg 89:5931 thg 89:5915 thg 922:1115 thg 922:1129 thg 923:1929 thg 923:1915 thg 108:0315 thg 108:0329 thg 1015:5029 thg 1015:5013 thg 1118:0913 thg 1118:0928 thg 1110:4728 thg 1110:4713 thg 124:4213 thg 124:4228 thg 126:2228 thg 126:2218:0118:016:016:015:335:3318:1418:1417:2517:255:385:385:095:0917:3517:3517:2617:266:016:015:445:4417:4817:4817:2717:276:236:235:275:2717:2217:2216:5316:535:575:576:176:1717:1317:136:186:18
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h100 km/h100 km/h200 km/h200 km/h300 km/h300 km/h400 km/h400 km/h500 km/h500 km/h600 km/h600 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2012 in Bác-ba-đốt

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2012 in Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốt

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2012 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110 mbar0 mbar200 mbar200 mbar400 mbar400 mbar600 mbar600 mbar800 mbar800 mbar1.000 mbar1.000 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Sân bay quốc tế Grantley Adams.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.