Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt Barbados

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Sân bay quốc tế Grantley Adams. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Bác-ba-đốt, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa thu cho 2014. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Thu năm 2014. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Bác-ba-đốt vào Mùa Thu năm 2014

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 1120°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Bác-ba-đốt với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 2 thg 9 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15
Th 4, 3 thg 9 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, RERA, SHRA, VCSH
Th 5, 4 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 5 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 11 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 12 thg 9 Showers of Light Rain, Dust, Precipitation in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC06, IWC15
Th 7, 13 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 14 thg 9 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -SHRA, VCSH
Th 2, 15 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
Th 4, 17 thg 9 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainSHRA, -RA, -SHRA
Th 5, 18 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, -RA, VCSH
Th 6, 19 thg 9 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 20 thg 9 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
CN, 21 thg 9 Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers, Showers in the Vicinity+SHRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH, VCSH
Th 2, 22 thg 9 Light Rain-RA
Th 3, 23 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 24 thg 9 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
Th 5, 25 thg 9 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, -SHRA, VCSH
Th 2, 29 thg 9 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 30 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 1 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -TSRA, -SHRA, VCSH
Th 5, 2 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 3 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, VCTS, +SHRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
CN, 5 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 7 thg 10 Thunderstorm in the VicinityVCTS
Th 4, 8 thg 10 Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
Th 5, 9 thg 10 Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 6, 10 thg 10 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 7, 11 thg 10 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
CN, 12 thg 10 Thunderstorm in the VicinityVCTS
Th 2, 13 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 3, 14 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 16 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 17 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 7, 18 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 22 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -SHRA, VCSH
Th 5, 23 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, VCTS, -TSRA, TSRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 24 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 25 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 26 thg 10 Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTSRA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 27 thg 10 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, VCSH
Th 4, 29 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 31 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 3, 4 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 5 thg 11 Showers of RainSHRA
Th 5, 6 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 7 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, VCSH
Th 7, 8 thg 11 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
CN, 9 thg 11 Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
Th 2, 10 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 11 thg 11 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 4, 12 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 13 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 14 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 15 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
CN, 16 thg 11 Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 2, 17 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain-RA, -SHRA
Th 3, 18 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 19 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 20 thg 11 Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 6, 21 thg 11 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 22 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, TSRA, +RA, +SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
CN, 23 thg 11 Showers in the VicinityVCSH
Th 2, 24 thg 11 Showers of RainSHRA
Th 3, 25 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 4, 26 thg 11 Showers of Rain, Showers in the VicinitySHRA, VCSH
Th 5, 27 thg 11 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, SHRA, -RA, VCSH
Th 6, 28 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 30 thg 11 Showers in the VicinityVCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 25 phút30 thg 1111 giờ, 25 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông5:475:471 thg 918:091 thg 918:095:595:5920 thg 1117:2820 thg 1117:286:046:045:475:475:475:4721 thg 917:5521 thg 917:55
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Thu năm 2014. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2014 ở Bác-ba-đốt.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2014 ở Bác-ba-đốt.Thg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông001020203030405050600010102030304040506070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Thu 2014. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông10 thg 814:1010 thg 814:1025 thg 810:1325 thg 810:138 thg 921:398 thg 921:3924 thg 92:1424 thg 92:148 thg 106:518 thg 106:5123 thg 1017:5723 thg 1017:576 thg 1118:236 thg 1118:2322 thg 118:3322 thg 118:336 thg 128:276 thg 128:2721 thg 1221:3621 thg 1221:3618:1718:176:276:275:395:3918:1418:1417:4517:456:096:095:565:5618:1118:1117:1217:125:485:485:285:2817:3317:3317:2917:296:256:255:575:5717:5017:5017:0117:016:036:035:375:3717:2817:28
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/h200 km/h200 km/h250 km/h250 km/h300 km/h300 km/h350 km/h350 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 in Bác-ba-đốt

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 in Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốt

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2014 ở Bác-ba-đốtThg 9Thg 10Thg 111.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Sân bay quốc tế Grantley Adams.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.