Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos Quần đảo Cocos (Keeling)

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Cocos Island Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Quần đảo Cocos, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa xuân cho 2016. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Quần đảo Cocos vào Mùa Xuân năm 2016. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Quần đảo Cocos vào Mùa Xuân năm 2016

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 1121°C21°C22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°CMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hèấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Quần đảo Cocos với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 9 Light Rain-RA
Th 6, 2 thg 9 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 7, 3 thg 9 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
Th 3, 6 thg 9 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, DZ, VCSH
Th 4, 7 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 8 thg 9 Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+SHRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, -DZ, VCSH
Th 6, 9 thg 9 Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+RA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 10 thg 9 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle+RA, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, +DZ, -DZ
CN, 11 thg 9 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle+RA, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, -DZ
Th 2, 12 thg 9 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle+RA, +SHRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, -DZ
Th 3, 13 thg 9 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+SHRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, -DZ, VCSH
Th 4, 14 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 15 thg 9 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 16 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 7, 17 thg 9 Showers of Light Rain, Light Drizzle-SHRA, -DZ
CN, 18 thg 9 Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle-RA, -SHRA, -DZ
Th 2, 19 thg 9 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
Th 4, 21 thg 9 Showers in the VicinityVCSH
Th 5, 22 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 23 thg 9 Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity-RA, -DZ, VCSH
Th 7, 24 thg 9 Showers of Light Rain, Light Drizzle-SHRA, -DZ
CN, 25 thg 9 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
Th 2, 26 thg 9 Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity-SHRA, -DZ, VCSH
Th 3, 27 thg 9 Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, -SHRA
Th 5, 29 thg 9 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 6, 30 thg 9 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 7, 1 thg 10 Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle-RA, -SHRA, DZ
CN, 2 thg 10 Showers of Light Rain, Drizzle-SHRA, DZ
Th 2, 3 thg 10 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleSHRA, -RA, -SHRA, -DZ
Th 3, 4 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 4, 5 thg 10 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 5, 6 thg 10 Showers of Light Rain, Drizzle, Showers in the Vicinity-SHRA, DZ, VCSH
CN, 9 thg 10 Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle-RA, -SHRA, DZ
Th 3, 11 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 13 thg 10 Showers in the VicinityVCSH
Th 7, 15 thg 10 DrizzleDZ
CN, 16 thg 10 Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, DrizzleRESHRA, -RA, -SHRA, DZ
Th 2, 17 thg 10 Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+RA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, -DZ, VCSH
Th 3, 18 thg 10 Light Rain-RA
Th 4, 19 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 20 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 21 thg 10 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 7, 22 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 24 thg 10 Light Rain-RA
Th 4, 26 thg 10 Light Rain-RA
Th 5, 27 thg 10 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 28 thg 10 Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity-SHRA, -DZ, VCSH
Th 4, 2 thg 11 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 5, 3 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity-RA, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 6, 4 thg 11 Showers of Light Rain, Drizzle, Showers in the Vicinity-SHRA, DZ, VCSH
Th 7, 5 thg 11 Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle+SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ
CN, 6 thg 11 Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain+RA, +SHRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 7 thg 11 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, -SHRA, VCSH
Th 3, 8 thg 11 Light Drizzle-DZ
Th 5, 10 thg 11 Rain, Showers of Light RainRA, -SHRA
CN, 13 thg 11 Showers of Light Rain, Light Drizzle-SHRA, -DZ
Th 2, 14 thg 11 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the VicinityRA, RERA, RESHRA, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 3, 15 thg 11 Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
Th 5, 17 thg 11 Showers of Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Showers in the Vicinity-SHRA, DZ, -DZ, VCSH
Th 6, 18 thg 11 Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+SHRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 7, 19 thg 11 Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle-RA, -SHRA, DZ
CN, 20 thg 11 Light Rain-RA
Th 2, 21 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 3, 22 thg 11 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the VicinitySHRA, -SHRA, -DZ, VCSH
Th 4, 23 thg 11 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, RERA, RESHRA, SHRA, -SHRA, VCSH
Th 5, 24 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 25 thg 11 Light Drizzle-DZ
CN, 27 thg 11 Showers of Light Rain-SHRA
Th 2, 28 thg 11 Rain, Light Rain, Showers of Light RainRA, -RA, -SHRA
Th 3, 29 thg 11 Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Showers in the VicinityRA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, DZ, VCSH
Th 4, 30 thg 11 Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain+SHRA, RA, RESHRA, -SHRA

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ĐôngMùa Hè22 thg 912 giờ, 6 phút22 thg 912 giờ, 6 phútngàyngàyngàyngàyđêm30 thg 1112 giờ, 47 phút30 thg 1112 giờ, 47 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè5:265:2619 thg 1118:0919 thg 1118:095:275:275:495:4926 thg 917:5826 thg 917:586:066:061 thg 917:581 thg 917:585:595:59
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Xuân năm 2016. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2016 ở Quần đảo Cocos.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2016 ở Quần đảo Cocos.Thg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè00102020303040505060607000101020303040405060607080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Xuân 2016. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa ĐôngMùa Hè3 thg 83:153 thg 83:1518 thg 815:5718 thg 815:571 thg 915:341 thg 915:3417 thg 91:3617 thg 91:361 thg 106:421 thg 106:4216 thg 1010:5416 thg 1010:5431 thg 100:0931 thg 100:0914 thg 1120:2314 thg 1120:2329 thg 1118:4929 thg 1118:4914 thg 126:3614 thg 126:3629 thg 1213:2429 thg 1213:246:246:2418:2518:2517:5817:586:436:435:515:5118:0018:0017:3717:376:106:105:535:5318:1818:1817:1517:155:375:375:525:5218:3518:3517:5817:586:026:025:155:1518:0718:0717:4217:425:395:395:305:3018:3018:30
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/h80 km/h80 km/hMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 in Quần đảo Cocos

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 in Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo Cocos

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2016 ở Quần đảo CocosThg 9Thg 10Thg 111.004 mbar1.004 mbar1.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Cocos Island Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.