Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname) Suriname

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Zorg en Hoop Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Xu-ri-nam (Suriname), cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa đông cho 2014. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào Mùa Đông năm 2014. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào Mùa Đông năm 2014

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 222°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Xu-ri-nam (Suriname) với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 3, 2 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 4, 3 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 5, 4 thg 12 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 6, 5 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
CN, 7 thg 12 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC91, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 8 thg 12 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 9 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 10 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 6, 12 thg 12 Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 7, 13 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 15 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 16 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 18 thg 12 Showers of Rain, HazeIWC25, IWC05
Th 6, 19 thg 12 HazeIWC05
Th 7, 20 thg 12 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, IWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 21 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light RainIWC25, -SHRA, IWC80
Th 2, 22 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 23 thg 12 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, SHRA, IWC81, -RA, IWC61, IWC80, -SHRA, IWC16, VCSH
Th 4, 24 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, IWC81, -SHRA, IWC80
Th 5, 25 thg 12 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, BR, IWC16, VCSH
Th 6, 26 thg 12 MistIWC10
Th 7, 27 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
CN, 28 thg 12 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 29 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 30 thg 12 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, IWC25, SHRA, -SHRA, IWC10, IWC16, VCSH
Th 4, 31 thg 12 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 5, 1 thg 1 Precipitation in the VicinityIWC15
Th 6, 2 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light RainIWC25, -SHRA, IWC80
CN, 4 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, IWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 5 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 3, 6 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 7 thg 1 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC21, IWC25, SHRA, IWC81, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 5, 8 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 9 thg 1 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, VCSH
Th 7, 10 thg 1 HazeIWC05
CN, 11 thg 1 Haze, MistIWC05, IWC10
Th 2, 12 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 13 thg 1 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 4, 14 thg 1 Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light RainSHRA, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80
Th 5, 15 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 16 thg 1 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TSRA, IWC95, +SHRA, IWC82, RESHRA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 7, 17 thg 1 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, RA, SHRA, IWC81, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 18 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 2, 19 thg 1 Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC25, IWC60, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 20 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 21 thg 1 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, IWC25, SHRA, IWC81, IWC16, VCSH
Th 5, 22 thg 1 Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC05, IWC16, VCSH
Th 7, 24 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light RainIWC25, IWC80
Th 2, 26 thg 1 HazeIWC05
Th 3, 27 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 4, 28 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 5, 29 thg 1 Showers of Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 30 thg 1 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, IWC81, SHRA, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 7, 31 thg 1 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
CN, 1 thg 2 Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC05, IWC16, VCSH
Th 2, 2 thg 2 HazeIWC05
Th 3, 3 thg 2 HazeIWC05
CN, 8 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light RainIWC25, -SHRA, IWC80
Th 2, 9 thg 2 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, VCSH
Th 4, 11 thg 2 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, VCSH
Th 5, 12 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 7, 14 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC15, IWC16, VCSH
CN, 15 thg 2 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 2, 16 thg 2 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, IWC25, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 17 thg 2 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 20 thg 2 Light Intermittent Rain, Showers of Light RainIWC60, IWC80
Th 7, 21 thg 2 Showers of Rain, Light Intermittent RainIWC25, IWC60
Th 3, 24 thg 2 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 25 thg 2 Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 26 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 27 thg 2 Showers of RainIWC25
Th 7, 28 thg 2 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC21, IWC25, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân21 thg 1211 giờ, 54 phút21 thg 1211 giờ, 54 phútđêmđêmngàyngày28 thg 212 giờ, 2 phút28 thg 212 giờ, 2 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân6:356:351 thg 1218:301 thg 1218:306:576:5720 thg 218:5820 thg 218:586:596:594 thg 218:564 thg 218:566:406:406:456:4521 thg 1218:3821 thg 1218:38
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Đông năm 2014. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname).

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname).Thg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân001020203030405050606080001010203030404050606070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Đông 2014. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân6 thg 1119:236 thg 1119:2322 thg 119:3322 thg 119:336 thg 129:276 thg 129:2721 thg 1222:3621 thg 1222:365 thg 11:545 thg 11:5420 thg 110:1420 thg 110:143 thg 220:103 thg 220:1018 thg 220:4818 thg 220:485 thg 315:065 thg 315:0620 thg 36:3720 thg 36:3718:2418:246:596:596:316:3118:4818:4817:5917:596:366:366:096:0918:2718:2718:2618:267:027:026:466:4619:0719:0718:4618:467:157:156:226:2218:4518:4518:5718:577:207:206:506:5019:1919:19
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 in Xu-ri-nam (Suriname)

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2014 in Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2014 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 12Thg 1Thg 2300 mbar300 mbar400 mbar400 mbar500 mbar500 mbar600 mbar600 mbar700 mbar700 mbar800 mbar800 mbar900 mbar900 mbar1.000 mbar1.000 mbar1.100 mbar1.100 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Zorg en Hoop Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.