Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname) Suriname

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Zorg en Hoop Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Xu-ri-nam (Suriname), cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2020. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào Mùa Hè năm 2020. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Xu-ri-nam (Suriname) vào Mùa Hè năm 2020

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 820°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thuấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Xu-ri-nam (Suriname) với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 2, 1 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 2 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, IWC16, VCSH
Th 4, 3 thg 6 Showers in the VicinityVCSH
Th 6, 5 thg 6 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 7, 6 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, TSRA, IWC16, VCSH
CN, 7 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 2, 8 thg 6 Thunderstorm, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityTS, -SHRA, VCSH
Th 3, 9 thg 6 Light Rain-RA, IWC61
Th 4, 10 thg 6 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 12 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC91, TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC15, IWC16, VCSH
Th 7, 13 thg 6 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 14 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, IWC91, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 15 thg 6 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 16 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC29, -TSRA, IWC95, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 17 thg 6 Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 18 thg 6 Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC21, IWC25, SHRA, IWC81, -RA, IWC61, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 19 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 7, 20 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 21 thg 6 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, VCSH
Th 2, 22 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 23 thg 6 Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC63, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 24 thg 6 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 25 thg 6 Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRA, IWC63, IWC25, IWC60, -RA, IWC61, BR, IWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 26 thg 6 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC15, IWC16, VCSH
Th 7, 27 thg 6 Showers of Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC10, IWC16, VCSH
CN, 28 thg 6 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity+SHRA, IWC82, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 29 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 3, 30 thg 6 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, IWC29, TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 1 thg 7 Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 5, 2 thg 7 Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 3 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, SHRA, IWC81, IWC25, IWC10, IWC16, VCSH
Th 7, 4 thg 7 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 5 thg 7 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 6 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95, IWC60, -RA, IWC61, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 7 thg 7 Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 8 thg 7 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 5, 9 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05, IWC15, IWC16, VCSH
Th 6, 10 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 7, 11 thg 7 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC15, IWC16, VCSH
CN, 12 thg 7 Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, RETSRA, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, SHRA, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 13 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC25, -RA, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 3, 14 thg 7 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, IWC15, VCSH
Th 4, 15 thg 7 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, TSRA, RESHRA, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 5, 16 thg 7 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, VCSH
Th 6, 17 thg 7 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 7, 18 thg 7 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, IWC15, VCSH
CN, 19 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, +TSRA, IWC97, -TSRA, TSRA, IWC95, RESHRA, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 2, 20 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC29, IWC13, -TSRA, IWC95, IWC10, IWC16, VCSH
Th 3, 21 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 4, 22 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 5, 23 thg 7 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 24 thg 7 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 7, 25 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC13, -TSRA, IWC95, TSRA, IWC10, IWC16, VCSH
CN, 26 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC15, IWC16, VCSH
Th 2, 27 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC91, IWC95, RESHRA, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 28 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC17, IWC13, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 4, 29 thg 7 MistIWC10
Th 5, 30 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC16, VCSH
Th 6, 31 thg 7 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, IWC15, VCSH
Th 7, 1 thg 8 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, -TSRA, IWC95, TSRA, IWC10, IWC16, VCSH
CN, 2 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC29, TSRA, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC10, IWC16, VCSH
Th 2, 3 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 4 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC15, IWC16, VCSH
Th 4, 5 thg 8 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETSRA, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 6, 7 thg 8 Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC25, IWC16, VCSH
Th 7, 8 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC25, IWC16, VCSH
CN, 9 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, -TSRA, IWC95, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 10 thg 8 Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC10, IWC16, VCSH
Th 7, 15 thg 8 Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity-RA, IWC16, VCSH
CN, 16 thg 8 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, IWC81, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
Th 3, 18 thg 8 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 4, 19 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 21 thg 8 Haze, MistIWC05, IWC10
Th 7, 22 thg 8 Showers of Rain, Haze, MistIWC25, IWC05, BR, IWC10
CN, 23 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, IWC95, -SHRA, IWC80, IWC16, IWC15, VCSH
Th 2, 24 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC15, IWC16, VCSH
Th 3, 25 thg 8 HazeIWC05
Th 4, 26 thg 8 Showers of Light Rain-SHRA, IWC80
Th 5, 27 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Haze, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC13, IWC05, IWC16, IWC15, VCSH
Th 6, 28 thg 8 Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityIWC16, VCSH
Th 7, 29 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95, IWC25, IWC16, VCSH
CN, 30 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of RainTS, IWC17, -TSRA, TSRA, IWC95, RESHRA
Th 2, 31 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Mist, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC10, IWC16, VCSH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu20 thg 612 giờ, 21 phút20 thg 612 giờ, 21 phútđêmđêmngàyngày31 thg 812 giờ, 11 phút31 thg 812 giờ, 11 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu6:316:311 thg 618:521 thg 618:526:406:4018 thg 718:5918 thg 718:596:386:3831 thg 818:4931 thg 818:496:416:413 thg 818:583 thg 818:586:336:336:356:3521 thg 618:5621 thg 618:56
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2020. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname).

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname).Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu0010202030304050506060708000101020303040405060607070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2020. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu7 thg 57:467 thg 57:4622 thg 514:3922 thg 514:395 thg 616:135 thg 616:1321 thg 63:4221 thg 63:425 thg 71:455 thg 71:4520 thg 714:3320 thg 714:333 thg 812:593 thg 812:5918 thg 823:4218 thg 823:422 thg 92:232 thg 92:2317 thg 98:0117 thg 98:0118:1718:176:386:386:226:2218:5618:5618:5618:567:117:116:456:4519:2719:2718:3918:396:546:546:276:2719:0919:0919:1219:127:267:266:086:0818:4718:4718:4118:416:556:556:416:4119:1119:11
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2020 ở Xu-ri-nam (Suriname)Thg 6Thg 7Thg 81.000 mbar1.000 mbar1.500 mbar1.500 mbar2.000 mbar2.000 mbar2.500 mbar2.500 mbar3.000 mbar3.000 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Zorg en Hoop Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.