Vui Lòng Chọn Một Trạm Thời Tiết hoặc Sân Bay Gần Đây

Sau đây là một danh sách các trạm thời tiết gần địa điểm này cho thấy các dữ liệu trước đây mà chúng tôi có. Loại báo cáo có sẵn được đánh dấu theo màu sắc như sau:

MàuBáo CáoNguồn
       METAR Các trạm thời tiết sân bay
       ISD Hệ Thống Dữ Liệu Bề Mặt Được Tích Hợp của NOAA
       Both Cả METAR va ISD đều có thể dùng

Concord Regional Airport, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, clear @ 21:50 (41 phút)
21 km đông bắc, 2001 - 2024
Today Yesterday

Gastonia Municipal Airport, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, clear @ 21:54 (37 phút)
28 km phía tây, 1999 - 2024
Today Yesterday

Charlotte–Monroe Executive Airport, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, mostly cloudy @ 21:53 (38 phút)
31 km đông nam, 1999 - 2024
Today Yesterday

Rock Hill, Rock Hill - York County Airport; Nam Carolina; Hoa Kỳ

các đây 22°C, overcast @ 21:54 (37 phút)
33 km tây nam, 1999 - 2024
Today Yesterday

Lincolnton, Lincolnton-Lincoln County Regional Airport; Bắc Carolina; Hoa Kỳ

các đây 18°C, clear @ 22:05 (26 phút)
41 km tây bắc, 2000 - 2024
Today Yesterday

Rowan County Airport, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

các đây 18°C, clear @ 22:05 (26 phút)
55 km đông bắc, 2000 - 2024
Today Yesterday

Lancaster County Airport-Mc Whirter Field, Nam Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, mostly cloudy @ 22:15 (16 phút)
57 km phía nam, 2008 - 2024
Today Yesterday

Chester Catawba Regional Airport, Nam Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, overcast @ 22:15 (16 phút)
58 km tây nam, 2008 - 2024
Today Yesterday

Statesville Regional Airport, Bắc Carolina, Hoa Kỳ

các đây 22°C, clear @ 22:05 (26 phút)
61 km phía bắc, 1998 - 2024
Today Yesterday

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.