Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City Hoa Kỳ

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Ocean City, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2018. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Ocean City vào Mùa Hè năm 2018. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Ocean City vào Mùa Hè năm 2018

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 85°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thuấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Ocean City với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Lượng Mưa Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Lượng Mưa Hàng Ngày vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 80 mm0 mm20 mm20 mm40 mm40 mm60 mm60 mm80 mm80 mm100 mm100 mm120 mm120 mmMuà XuânMùa Thu
Lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng được đo hàng ngày.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 6, 1 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist1 mmVCTS, RA, -RA, BR
Th 7, 2 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog, Mist5 mmVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, FG, BR
CN, 3 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist38 mmVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, FG, BR
Th 2, 4 thg 6 Light Rain, Mist4 mm-RA, BR
Th 7, 9 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog, Mist32 mmTS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, FG, BR
CN, 10 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist10 mmVCTS, TSRA, +RA, RA, -RA, BR
Th 2, 11 thg 6 Rain, Light Rain, Mist2 mmRA, -RA, BR
Th 3, 12 thg 6 MistBR
Th 4, 13 thg 6 Light Rain, Fog, Mist1 mm-RA, FG, BR
Th 2, 18 thg 6 Fog, MistFG, BR
Th 3, 19 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Light Rain, Mist4 mmVCTS, +RA, -RA, BR
Th 4, 20 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Fog, Mist3 mmTS, VCTS, TSRA, +RA, FG, BR
Th 5, 21 thg 6 Heavy Rain, Light Rain, Mist7 mm+RA, -RA, BR
Th 6, 22 thg 6 Light Rain, Mist1 mm-RA, BR
Th 7, 23 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog, Mist1 mmVCTS, -RA, FG, BR
CN, 24 thg 6 Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist1 mmVCTS, RA, -RA, BR
CN, 1 thg 7 MistBR
Th 2, 2 thg 7 MistBR
Th 3, 3 thg 7 Fog, MistFG, BR
Th 4, 4 thg 7 Fog, MistFG, BR
Th 5, 5 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Mist0 mmVCTS, -RA, BR
Th 6, 6 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist15 mmTS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, -RA, BR
Th 7, 7 thg 7 Light Rain, Mist0 mm-RA, BR
Th 4, 11 thg 7 MistBR
Th 5, 12 thg 7 MistBR
Th 6, 13 thg 7 Fog, MistFG, BR
Th 3, 17 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Mist2 mmVCTS, TSRA, -RA, BR
Th 7, 21 thg 7 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist29 mm+RA, RA, -RA, BR
CN, 22 thg 7 Light Rain, Mist1 mm-RA, BR
Th 2, 23 thg 7 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist17 mm+RA, RA, -RA, FG, BR
Th 3, 24 thg 7 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist23 mm+RA, RA, -RA, BR
Th 4, 25 thg 7 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist5 mm+RA, RA, -RA, BR
Th 6, 27 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, MistVCTS, BR
Th 2, 30 thg 7 Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist28 mmVCTS, +RA, RA, -RA, BR
Th 3, 31 thg 7 Fog, Mist0 mmFG, BR
Th 5, 2 thg 8 Light Rain1 mm-RA
Th 6, 3 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog, Mist13 mmVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, FG, BR
Th 7, 4 thg 8 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist3 mm+RA, RA, -RA, BR
Th 2, 6 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, VCTS
Th 3, 7 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Mist0 mmVCTS, BR
Th 4, 8 thg 8 Fog, MistFG, BR
Th 6, 10 thg 8 MistBR
Th 7, 11 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist5 mmTS, VCTS, -TSRA, +RA, RA, -RA, BR
CN, 12 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist3 mmTS, VCTS, RA, -RA, BR
Th 2, 13 thg 8 Light Rain, Mist0 mm-RA, BR
Th 3, 14 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Light Rain, Mist7 mmVCTS, +RA, -RA, BR
Th 5, 16 thg 8 MistBR
Th 6, 17 thg 8 MistBR
Th 7, 18 thg 8 Light Rain0 mm-RA
CN, 19 thg 8 MistBR
Th 2, 20 thg 8 Rain, Light Rain, Mist1 mmRA, -RA, BR
Th 3, 21 thg 8 Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist8 mmVCTS, +RA, RA, -RA, BR
Th 4, 22 thg 8 Light Rain1 mm-RA
Th 2, 27 thg 8 MistBR
Th 3, 28 thg 8 MistBR
Th 4, 29 thg 8 MistBR
Th 5, 30 thg 8 MistBR
Th 6, 31 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist16 mmTS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, BR

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu21 thg 614 giờ, 50 phút21 thg 614 giờ, 50 phútđêmđêmngàyngày31 thg 813 giờ, 3 phút31 thg 813 giờ, 3 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu5:365:3614 thg 620:2514 thg 620:255:395:396:286:2831 thg 819:3131 thg 819:315:385:38
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2018. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2018 ở Ocean City.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2018 ở Ocean City.Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu0010202030304050506060700010102030304040506070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2018. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu15 thg 57:4815 thg 57:4829 thg 510:2029 thg 510:2013 thg 615:4413 thg 615:4428 thg 60:5428 thg 60:5412 thg 722:4912 thg 722:4927 thg 716:2127 thg 716:2111 thg 85:5811 thg 85:5826 thg 87:5726 thg 87:579 thg 914:029 thg 914:0224 thg 922:5324 thg 922:536:126:1220:2220:2219:2319:235:565:565:335:3320:1920:1920:0220:026:036:035:105:1020:0720:0720:1620:166:346:346:146:1420:2720:2719:2919:296:216:216:146:1419:3719:3719:0419:047:087:08
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 in Ocean City

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 in Ocean CityThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean City

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2018 ở Ocean CityThg 6Thg 7Thg 81.000 mbar1.000 mbar1.005 mbar1.005 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.015 mbar1.015 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.025 mbar1.025 mbar1.030 mbar1.030 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.