Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown Guyana

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Sân bay quốc tế Cheddi Jagan. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Georgetown, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa xuân cho 2013. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Georgetown vào Mùa Xuân năm 2013. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Georgetown vào Mùa Xuân năm 2013

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 512°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hèấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Georgetown với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 7, 2 thg 3 Fog in the VicinityVCFG
CN, 3 thg 3 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 2, 4 thg 3 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 4, 6 thg 3 Showers of Light Rain-SHRA
Th 5, 7 thg 3 Fog in the VicinityVCFG
Th 6, 8 thg 3 Fog in the VicinityVCFG
CN, 10 thg 3 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, SHRA, -SHRA
Th 2, 11 thg 3 Recent Showers of Rain, Showers of Light RainRESHRA, -SHRA
Th 3, 12 thg 3 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 13 thg 3 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 14 thg 3 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 15 thg 3 Smoke, Recent ShowersFU, RESH
Th 7, 16 thg 3 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
CN, 17 thg 3 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 4, 20 thg 3 Fog in the VicinityVCFG
Th 5, 21 thg 3 Recent Showers of Rain, Recent ShowersRESHRA, RESH
Th 6, 22 thg 3 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 23 thg 3 Recent Showers of Rain, Recent ShowersRESHRA, RESH
CN, 24 thg 3 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersSHRA, -SHRA, BR, RESH
Th 2, 25 thg 3 Fog in the VicinityVCFG
Th 4, 27 thg 3 Showers of RainSHRA
Th 5, 28 thg 3 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 29 thg 3 Recent Showers of RainRESHRA
Th 7, 30 thg 3 Fog, Fog in the Vicinity, Patches of FogFG, VCFG, BCFG
CN, 31 thg 3 Rain, Showers of Rain, Recent ShowersRA, SHRA, RESH
Th 2, 1 thg 4 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 3, 2 thg 4 Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Recent ShowersRESHRA, SHRA, IWC81, RESH
Th 4, 3 thg 4 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 4 thg 4 Recent ShowersRESH
Th 6, 5 thg 4 Fog in the VicinityVCFG
CN, 7 thg 4 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 2, 8 thg 4 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 3, 9 thg 4 Showers of Light Rain, Mist-SHRA, BR
Th 4, 10 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 5, 11 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 6, 12 thg 4 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 13 thg 4 Rain, Showers of Rain, SmokeRA, SHRA, FU
CN, 14 thg 4 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 2, 15 thg 4 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 4, 17 thg 4 SmokeFU
Th 5, 18 thg 4 SmokeFU
Th 6, 19 thg 4 Fog in the VicinityVCFG
Th 7, 20 thg 4 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Light DrizzleRERA, SHRA, -SHRA, -DZ
CN, 21 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 22 thg 4 Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Recent ShowersTSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, RESH
Th 3, 23 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Mist, Recent Showers, Showers in the VicinityRETS, TS, TSRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -SHRA, FG, BR, RESH, VCSH
Th 4, 24 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, RA, SHRA, -SHRA, FG, VCFG, RESH
Th 5, 25 thg 4 Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Recent Showers, Showers in the VicinityTSRA, RERA, -RA, -SHRA, FG, RESH, VCSH
Th 6, 26 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Mist, Recent Showers, Showers in the VicinityRETS, TS, TSRA, RESHRA, SHRA, -SHRA, FG, VCFG, BR, RESH, VCSH
Th 7, 27 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Recent ShowersTS, TSRA, +SHRA, RERA, SHRA, -RA, RESH
CN, 28 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, FogRETS, TS, TSRA, RA, RERA, FG
Th 2, 29 thg 4 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Recent ShowersSHRA, -SHRA, FG, RESH
Th 3, 30 thg 4 Snow Grains in the Vicinity, Showers of Rain, Recent Showers, Showers in the VicinityVCSG, SHRA, RESH, VCSH
Th 4, 1 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRA, RERA, SHRA, -SHRA
Th 5, 2 thg 5 Showers of Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Recent ShowersSHRA, FG, VCFG, RESH
Th 6, 3 thg 5 Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+TSRA, TSRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 7, 4 thg 5 Showers of Rain, Mist, Recent ShowersSHRA, BR, RESH
CN, 5 thg 5 Showers of RainSHRA
Th 2, 6 thg 5 Fog in the Vicinity, Recent ShowersVCFG, RESH
Th 3, 7 thg 5 Showers of Heavy Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 8 thg 5 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 5, 9 thg 5 Fog in the VicinityVCFG
Th 6, 10 thg 5 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 11 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRETS, TSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA
CN, 12 thg 5 Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Recent Showers+SHRA, SHRA, -SHRA, FG, RESH
Th 2, 13 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog in the Vicinity, Recent Showers, Showers in the VicinityRA, RERA, SHRA, -SHRA, VCFG, RESH, VCSH
Th 3, 14 thg 5 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+SHRA, RA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 15 thg 5 Recent ShowersRESH
Th 5, 16 thg 5 Haze, MistIWC05, IWC10
Th 6, 17 thg 5 Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Recent FogTSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, FG, VCFG, REFG
Th 7, 18 thg 5 Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Fog in the Vicinity, Recent ShowersRA, RERA, -RA, -SHRA, FG, VCFG, RESH
CN, 19 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 20 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, VCTS, SHRA, -SHRA, RESH
Th 3, 21 thg 5 Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersTSRA, RA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 4, 22 thg 5 MistBR
Th 5, 23 thg 5 Fog in the VicinityVCFG
Th 6, 24 thg 5 Recent ShowersRESH
Th 7, 25 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRA, RERA, SHRA, -SHRA, RESH
CN, 26 thg 5 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light RainRERA, SHRA, -RA, -SHRA
Th 2, 27 thg 5 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRA, RERA, SHRA, -SHRA, RESH
Th 3, 28 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog in the Vicinity, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, +SHRA, RA, RERA, SHRA, -SHRA, VCFG, RESH
Th 4, 29 thg 5 Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent ShowersTSRA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, BR, RESH
Th 5, 30 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRETS, TS, -TSRA, TSRA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 6, 31 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Fog, Recent ShowersRETS, TS, TSRA, RERA, SHRA, FG, RESH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ĐôngMùa Hè20 thg 312 giờ, 6 phút20 thg 312 giờ, 6 phútđêmđêmngàyngày31 thg 512 giờ, 29 phút31 thg 512 giờ, 29 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 50000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè5:355:3525 thg 518:0325 thg 518:035:405:4026 thg 418:0026 thg 418:006:056:051 thg 318:041 thg 318:046:006:005:565:5621 thg 318:0321 thg 318:03
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Xuân năm 2013. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2013 ở Georgetown.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2013 ở Georgetown.Thg 3Thg 4Thg 50000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè001020203030405050606070800010102030304040506060707080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Xuân 2013. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa ĐôngMùa Hè10 thg 23:2110 thg 23:2125 thg 216:2725 thg 216:2711 thg 315:5211 thg 315:5227 thg 35:2827 thg 35:2810 thg 45:3610 thg 45:3625 thg 415:5825 thg 415:589 thg 520:299 thg 520:2925 thg 50:2625 thg 50:268 thg 611:578 thg 611:5723 thg 67:3323 thg 67:336:106:1018:2818:2817:5917:596:256:255:365:3618:0018:0017:3017:305:505:505:455:4518:2018:2018:0018:006:136:135:125:1217:5217:5217:4317:435:545:545:305:3018:1418:1417:2817:285:395:39
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/h200 km/h200 km/hMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2013 in Georgetown

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2013 in GeorgetownThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2013 ở Georgetown

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2013 ở GeorgetownThg 3Thg 4Thg 51.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.