Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown Guyana

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Sân bay quốc tế Cheddi Jagan. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Georgetown, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa đông cho 2015. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Georgetown vào Mùa Đông năm 2015. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Georgetown vào Mùa Đông năm 2015

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 216°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuânấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Georgetown với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 3, 1 thg 12 Recent ShowersRESH
Th 4, 2 thg 12 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Fog, Recent ShowersRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, FG, RESH
Th 5, 3 thg 12 Showers of Rain, Haze, Fog, MistSHRA, IWC81, IWC05, FG, IWC44, BR, IWC10
Th 6, 4 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 5 thg 12 Recent ShowersRESH
Th 2, 7 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 9 thg 12 Fog, Mist, Recent Fog, Recent ShowersFG, BR, REFG, RESH
Th 2, 14 thg 12 Showers of Light Rain, Mist-SHRA, BR
Th 3, 15 thg 12 Recent ShowersRESH
Th 4, 16 thg 12 MistBR
Th 5, 17 thg 12 Showers of Rain, MistSHRA, BR
Th 6, 18 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 19 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
CN, 20 thg 12 Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent Showers+SHRA, IWC82, RA, IWC63, SHRA, IWC81, IWC25, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 2, 21 thg 12 Recent ShowersRESH
Th 3, 22 thg 12 Showers of Rain, Haze, Precipitation in the Vicinity, Recent Showers of Light Unknown Precipitation, Showers in the VicinitySHRA, IWC81, IWC05, IWC16, -RESH, VCSH
Th 4, 23 thg 12 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent Showers, Recent Showers of Light Unknown PrecipitationIWC25, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH, -RESH
Th 5, 24 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 25 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 7, 26 thg 12 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
CN, 27 thg 12 Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRA, SHRA, -SHRA
Th 2, 28 thg 12 Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 5, 31 thg 12 Showers of Light Rain-SHRA
Th 6, 1 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersIWC25, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
Th 7, 2 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
CN, 3 thg 1 Recent ShowersRESH
Th 2, 4 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 9 thg 1 Fog, MistFG, BR
CN, 10 thg 1 MistBR
Th 2, 11 thg 1 Fog, MistFG, BR
Th 3, 12 thg 1 FogFG
Th 4, 13 thg 1 Fog, MistFG, BR
Th 6, 15 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 7, 16 thg 1 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Haze, Recent ShowersSHRA, IWC81, -SHRA, IWC80, IWC05, RESH
CN, 17 thg 1 MistBR
Th 4, 20 thg 1 MistBR
Th 2, 25 thg 1 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 3, 26 thg 1 Showers of Rain, Recent ShowersSHRA, RESH
Th 4, 27 thg 1 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 5, 28 thg 1 Showers of Rain, FogSHRA, FG
Th 6, 29 thg 1 Showers of Light Rain, Mist, Recent Showers-SHRA, BR, RESH
CN, 31 thg 1 MistBR
Th 2, 1 thg 2 Recent ShowersRESH
Th 3, 2 thg 2 MistBR
Th 4, 3 thg 2 Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist, Recent Showers+SHRA, RERA, -RA, -SHRA, BR, RESH
Th 5, 4 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRERA, SHRA, -RA
Th 7, 6 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
CN, 7 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 2, 8 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 3, 9 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 4, 10 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 5, 11 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 12 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 7, 13 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
CN, 14 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 2, 15 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 3, 16 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
Th 7, 20 thg 2 Showers of Light Rain-SHRA
CN, 21 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersSHRA, -SHRA, RESH
Th 2, 22 thg 2 Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, RESH
Th 3, 23 thg 2 Showers of Heavy Rain, Showers of Light Rain, Recent Showers+SHRA, -SHRA, RESH
Th 4, 24 thg 2 Showers of Light Rain, Recent Showers-SHRA, RESH
Th 6, 26 thg 2 Showers of RainSHRA
Th 7, 27 thg 2 Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Recent ShowersRERA, SHRA, -SHRA, RESH
CN, 28 thg 2 Showers of Rain, Showers of Light RainSHRA, -SHRA
Th 2, 29 thg 2 Recent ShowersRESH

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 20 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ThuMuà Xuân22 thg 1211 giờ, 44 phút22 thg 1211 giờ, 44 phútđêmđêmngàyngày29 thg 211 giờ, 59 phút29 thg 211 giờ, 59 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân5:485:481 thg 1217:341 thg 1217:346:056:0529 thg 218:0429 thg 218:046:116:1131 thg 118:0131 thg 118:015:535:535:585:5821 thg 1217:4221 thg 1217:42
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Đông năm 2015. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2015 ở Georgetown.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Đông 2015 ở Georgetown.Thg 12Thg 1Thg 20000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ThuMuà Xuân0010202030304050506060800010102030304040506070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Đông 2015. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 20000040408081212161620200000Mùa ThuMuà Xuân11 thg 1113:4811 thg 1113:4825 thg 1118:4525 thg 1118:4511 thg 126:3011 thg 126:3025 thg 127:1225 thg 127:129 thg 121:319 thg 121:3123 thg 121:4623 thg 121:468 thg 210:408 thg 210:4022 thg 214:2122 thg 214:218 thg 321:558 thg 321:5523 thg 38:0223 thg 38:025:315:3117:4117:4117:3217:326:186:185:555:5518:0218:0217:1117:115:585:585:305:3017:3917:3917:4417:446:256:255:595:5918:1418:1418:0618:066:366:365:295:2917:5117:5117:3417:345:575:57
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Tốc Độ Gió vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 20 km/h0 km/h50 km/h50 km/h100 km/h100 km/h150 km/h150 km/h200 km/h200 km/hMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 in Georgetown

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2015 in GeorgetownThg 12Thg 1Thg 2000003030606090912121515181821210000Mùa ThuMuà Xuân
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2015 ở Georgetown

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Đông năm 2015 ở GeorgetownThg 12Thg 1Thg 21.000 mbar1.000 mbar1.005 mbar1.005 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.015 mbar1.015 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.025 mbar1.025 mbar1.030 mbar1.030 mbar1.035 mbar1.035 mbarMùa ThuMuà Xuân
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Sân bay quốc tế Cheddi Jagan.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.