Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo Guinea Xích Đạo

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Malabo International Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Malabo, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa xuân cho 2016. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Malabo vào Mùa Xuân năm 2016. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Malabo vào Mùa Xuân năm 2016

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 520°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hèấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Malabo với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 3, 1 thg 3 Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainRETS, RETSRA, TS, -TSRA, -RA
Th 4, 2 thg 3 ThunderstormTS
Th 5, 3 thg 3 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 6, 4 thg 3 ThunderstormTS
Th 7, 5 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain and DrizzleTS, -TSRA, -TSRADZ, TSRADZ
Th 3, 8 thg 3 ThunderstormTS
Th 4, 9 thg 3 ThunderstormTS, IWC17
Th 5, 10 thg 3 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 6, 11 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
CN, 13 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 2, 14 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 3, 15 thg 3 ThunderstormTS, IWC17
Th 4, 16 thg 3 ThunderstormTS
Th 5, 17 thg 3 Thunderstorm, Light RainTS, -RA
Th 6, 18 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with RainTS, +TSRA, -TSRA, -TSRADZ, TSRA
Th 7, 19 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Light RainTS, -TSRA, TSRA, TSRADZ, -RA
CN, 20 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, +TSRA, -TSRA, -RA
Th 3, 22 thg 3 Light Rain-RA
Th 4, 23 thg 3 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light RainTS, -TSDZ, -TSRA
Th 5, 24 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95, TSRA
Th 7, 26 thg 3 ThunderstormTS
CN, 27 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 2, 28 thg 3 ThunderstormTS, IWC17
Th 3, 29 thg 3 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and DrizzleRETS, TS, -TSRA, -TSRADZ
Th 5, 31 thg 3 ThunderstormTS
Th 6, 1 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with RainTS, TSRA
Th 7, 2 thg 4 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 2, 4 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 3, 5 thg 4 ThunderstormTS
Th 4, 6 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 5, 7 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 7, 9 thg 4 Light Rain-RA
CN, 10 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, TSRA, IWC95
Th 3, 12 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, SquallRETS, TS, -TSRA, SQ
Th 5, 14 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, IWC13, TSRA, IWC95
Th 6, 15 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainIWC17, TS, IWC29, -TSRA, IWC95
CN, 17 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 2, 18 thg 4 ThunderstormTS, IWC17
Th 4, 20 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light RainTS, -TSDZ, -TSRA
Th 5, 21 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 6, 22 thg 4 Thunderstorm, Light RainIWC17, -RA, IWC61
CN, 24 thg 4 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95
Th 2, 25 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Heavy Rain and Drizzle, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Heavy Rain, Rain, Light RainRETS, IWC17, TS, IWC97, +TSRADZ, -TSRA, IWC95, TSRADZ, IWC65, IWC63, IWC61
Th 3, 26 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95
Th 5, 28 thg 4 Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, IWC13
Th 7, 30 thg 4 ThunderstormTS, IWC17
CN, 1 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain and DrizzleRETS, TS, -TSRA, TSRADZ
Th 2, 2 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain and DrizzleTS, -TSRA, -TSRADZ, TSRADZ
Th 3, 3 thg 5 ThunderstormTS
Th 4, 4 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 5, 5 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light RainTS, +TSRA, -TSRA
Th 6, 6 thg 5 ThunderstormTS, IWC17
Th 7, 7 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
CN, 8 thg 5 ThunderstormTS, IWC17
Th 3, 10 thg 5 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 4, 11 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 5, 12 thg 5 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 6, 13 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, -TSRA, TSRA
Th 7, 14 thg 5 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
CN, 15 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, -TSRA, -RA
Th 2, 16 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Thunderstorm with Showers, Rain, Light Rain, PrecipitationTS, IWC17, -TSDZ, -TSRADZ, IWC95, TSRADZ, IWCA92, IWC63, IWC61, IWCA41
Th 3, 17 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Light DrizzleTS, +TSRA, -TSRA, TSRADZ, -DZ
Th 4, 18 thg 5 Thunderstorm, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleIWC17, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ
Th 5, 19 thg 5 ThunderstormTS
Th 6, 20 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and DrizzleRETS, TS, -TSRA, -TSRADZ
Th 7, 21 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Light RainRETS, TS, -RA
CN, 22 thg 5 Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, RETSRA, TS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 2, 23 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, TSRA, -RA
Th 3, 24 thg 5 ThunderstormTS
Th 4, 25 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 5, 26 thg 5 ThunderstormTS
Th 6, 27 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 7, 28 thg 5 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
CN, 29 thg 5 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, -TSRA, -TSRADZ, TSRA, -RA
Th 2, 30 thg 5 Light Rain-RA
Th 3, 31 thg 5 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 50 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa ĐôngMùa Hè20 thg 312 giờ, 6 phút20 thg 312 giờ, 6 phútđêmđêmngàyngày31 thg 512 giờ, 19 phút31 thg 512 giờ, 19 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè6:126:1221 thg 518:3021 thg 518:306:356:351 thg 318:381 thg 318:386:136:135 thg 518:295 thg 518:296:126:126:326:326:286:2821 thg 318:3521 thg 318:35
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Xuân năm 2016. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2016 ở Malabo.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Xuân 2016 ở Malabo.Thg 3Thg 4Thg 50000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa ĐôngMùa Hè001020203030405050606070800010102030304040506060707080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Xuân 2016. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 50000040408081212161620200000Mùa ĐôngMùa Hè8 thg 215:408 thg 215:4022 thg 219:2122 thg 219:219 thg 32:559 thg 32:5523 thg 313:0223 thg 313:027 thg 412:247 thg 412:2422 thg 46:2422 thg 46:246 thg 520:306 thg 520:3021 thg 522:1521 thg 522:155 thg 64:005 thg 64:0020 thg 612:0320 thg 612:036:186:1818:3818:3818:3218:326:586:586:446:4419:1019:1018:4318:437:037:036:156:1518:4618:4618:0818:086:256:255:495:4918:2418:2418:2218:226:376:376:266:2619:0619:0617:5417:546:096:09
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Tốc Độ Gió vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 50 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/h80 km/h80 km/hMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 in Malabo

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2016 in MalaboThg 3Thg 4Thg 5000003030606090912121515181821210000Mùa ĐôngMùa Hè
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2016 ở Malabo

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Xuân năm 2016 ở MalaboThg 3Thg 4Thg 51.000 mbar1.000 mbar1.020 mbar1.020 mbar1.040 mbar1.040 mbar1.060 mbar1.060 mbar1.080 mbar1.080 mbar1.100 mbar1.100 mbar1.120 mbar1.120 mbarMùa ĐôngMùa Hè
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Malabo International Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.