Mùa Hè năm 2017 ở Malabo Guinea Xích Đạo

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Malabo International Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Malabo, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa hè cho 2017. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Malabo vào Mùa Hè năm 2017. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Malabo vào Mùa Hè năm 2017

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 820°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°CMuà XuânMùa Thu
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thuấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Malabo với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 5, 1 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, IWC13, IWC95, -RA, IWC61
Th 6, 2 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95, IWC61
CN, 4 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 2, 5 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95, IWC61
Th 3, 6 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 4, 7 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 5, 8 thg 6 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 6, 9 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13
Th 7, 10 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, DrizzleRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, DZ, IWC53
CN, 11 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 2, 12 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Showers, PrecipitationRETS, TS, IWC17, -TSDZ, -TSRA, IWC95, IWCA92, IWCA41
Th 3, 13 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC21, IWC61, -RA
Th 4, 14 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, DrizzleTS, IWC17, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, TSRA, IWC61, DZ, IWC53
Th 5, 15 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 6, 16 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, +TSRA, -TSRA, TSRA
Th 7, 17 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
CN, 18 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainTS, IWC17, IWC13, -RA, IWC61
Th 2, 19 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 3, 20 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 4, 21 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 5, 22 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC13, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, TSRA
Th 6, 23 thg 6 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, IWC17, TS, IWC29, -TSRA, IWC95
Th 7, 24 thg 6 Thunderstorm, Light RainTS, -RA
CN, 25 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC29, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 2, 26 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, -TSRA, TSRA
Th 3, 27 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, RainTS, IWC17, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC21
Th 4, 28 thg 6 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Drizzle/Snow GrainsIWC17, IWC95, -RA, IWC61, IWC20
Th 5, 29 thg 6 ThunderstormTS
Th 6, 30 thg 6 Funnel Cloud, Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainIWC19, RETS, TS, IWC17, IWC29, IWC13, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 7, 1 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainRETS, -TSRA, -RA
CN, 2 thg 7 ThunderstormTS, IWC17
Th 2, 3 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 3, 4 thg 7 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, RainIWC17, TS, -TSRA, IWC95, RA, IWC63
Th 4, 5 thg 7 Thunderstorm, RainTS, IWC17, IWC21
Th 4, 12 thg 7 Thunderstorm, Heavy Rain and Drizzle, Rain and Drizzle, Light Rain and DrizzleTS, +RADZ, RADZ, -RADZ
Th 5, 13 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainRETS, TS, -TSRA, -RA
Th 7, 15 thg 7 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, -TSRADZ, TSRA, IWC95, IWC61
CN, 16 thg 7 Rain, Light Rain, Light DrizzleIWC21, -RA, IWC61, -DZ, IWC51
Th 2, 17 thg 7 Drizzle and Rain, Rain and DrizzleIWC59, RADZ
Th 5, 20 thg 7 ThunderstormTS, IWC17
Th 6, 21 thg 7 Thunderstorm, Rain and Drizzle, Light Rain and DrizzleTS, RADZ, -RADZ
Th 7, 22 thg 7 Thunderstorm, Light DrizzleTS, -DZ
CN, 23 thg 7 Recent Thunderstorm, Light RainRETS, -RA
Th 2, 24 thg 7 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light DrizzleIWC59, IWC21, RADZ, IWC58, IWC61, -RADZ, IWC20, -DZ, IWC51
Th 3, 25 thg 7 Heavy Rain, Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle+RA, IWC65, IWC21, IWC58, IWC61, -RA, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 4, 26 thg 7 Light Rain-RA, IWC61
Th 5, 27 thg 7 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RA, -RADZ, -DZ
Th 6, 28 thg 7 Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleIWC58, IWC60, IWC61, -RA, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 7, 29 thg 7 Light Rain, Light Drizzle-RA, -DZ
CN, 30 thg 7 Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleIWC58, IWC61, -RADZ
Th 2, 31 thg 7 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RA, -RADZ, -DZ
Th 3, 1 thg 8 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RA, -RADZ, -DZ
Th 4, 2 thg 8 Light Rain-RA, IWC61
Th 5, 3 thg 8 Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RADZ, -DZ
Th 6, 4 thg 8 Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleIWC59, IWC21, RADZ, IWC58, IWC60, IWC61, -RADZ
Th 7, 5 thg 8 Light Intermittent Rain, Drizzle/Snow Grains, Light DrizzleIWC60, IWC20, -DZ, IWC51
Th 2, 7 thg 8 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RA, -RADZ, -DZ
Th 3, 8 thg 8 Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleIWC58, IWC61, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 4, 9 thg 8 Heavy Rain and Drizzle, Drizzle and Rain, Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle+RADZ, IWC59, IWC21, IWC58, IWC61, -RADZ
Th 6, 11 thg 8 Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleIWC59, RADZ, IWC58, IWC61, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 7, 12 thg 8 Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleIWC58, -RADZ, -DZ, IWC51
CN, 13 thg 8 Light Rain and Drizzle-RADZ
Th 2, 14 thg 8 Intermittent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleIWC62, IWC58, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 3, 15 thg 8 Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light RainRETSRA, -TSRA, IWC91, IWC95, IWC59, IWC21, RADZ, IWC61
Th 4, 16 thg 8 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleIWC21, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ
Th 5, 17 thg 8 Light RainIWC61
CN, 20 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Rain and Drizzle, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleRETS, -TSRADZ, TSRADZ, RADZ, -RA, -RADZ, -DZ
Th 2, 21 thg 8 Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle-RA, -RADZ, -DZ
Th 3, 22 thg 8 Rain, Light Rain, Light DrizzleIWC21, RA, IWC63, -RA, IWC61, IWC51
Th 4, 23 thg 8 Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle+RA, RA, -RA, -DZ
Th 5, 24 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Heavy Rain and Drizzle, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Thunderstorm with Showers, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, PrecipitationTS, IWC17, IWC97, +TSRADZ, -TSDZ, -TSRADZ, IWC95, TSRADZ, IWCA92, IWC65, IWC21, IWC63, IWC61, -DZ, IWC51, IWCA41
Th 6, 25 thg 8 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61
CN, 27 thg 8 Light Drizzle-DZ, IWC51
Th 3, 29 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC58, -RADZ, -DZ, IWC51
Th 4, 30 thg 8 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleRETS, TS, -RADZ, -DZ

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 80 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMuà XuânMùa Thu21 thg 612 giờ, 20 phút21 thg 612 giờ, 20 phútđêmđêmngàyngày31 thg 812 giờ, 11 phút31 thg 812 giờ, 11 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Ngày mặt trời trong suốt Mùa Hè năm 2017. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2017 ở Malabo.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Hè 2017 ở Malabo.Thg 6Thg 7Thg 80000020204040606080810101212141416161818202022220000Muà XuânMùa Thu0010202030304050506060708000101020303040405060607070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Hè 2017. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 80000040408081212161620200000Muà XuânMùa Thu10 thg 522:4310 thg 522:4325 thg 520:4525 thg 520:459 thg 614:109 thg 614:1024 thg 63:3124 thg 63:319 thg 75:079 thg 75:0723 thg 710:4623 thg 710:467 thg 819:117 thg 819:1121 thg 819:3121 thg 819:316 thg 98:046 thg 98:0420 thg 96:3120 thg 96:3118:2218:226:376:375:455:4518:2418:2418:3918:396:526:526:296:2919:1119:1118:1218:126:256:256:136:1318:5318:5318:3218:326:486:485:545:5418:2918:2918:0118:016:206:206:216:2118:4618:46
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Tốc Độ Gió vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 80 km/h0 km/h20 km/h20 km/h40 km/h40 km/h60 km/h60 km/h80 km/h80 km/h100 km/h100 km/h120 km/h120 km/h140 km/h140 km/h160 km/h160 km/hMuà XuânMùa Thu
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 in Malabo

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2017 in MalaboThg 6Thg 7Thg 8000003030606090912121515181821210000Muà XuânMùa Thu
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2017 ở Malabo

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Hè năm 2017 ở MalaboThg 6Thg 7Thg 81.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMuà XuânMùa Thu
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Malabo International Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.