Mùa Thu năm 2018 ở Malabo Guinea Xích Đạo

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Malabo International Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Malabo, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa thu cho 2018. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Malabo vào Mùa Thu năm 2018. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Malabo vào Mùa Thu năm 2018

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 1120°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Malabo với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 7, 1 thg 9 Rain, Light RainIWC21, -RA, IWC61
CN, 2 thg 9 Drizzle/Snow Grains, Light DrizzleIWC20, -DZ, IWC51
Th 2, 3 thg 9 ThunderstormTS, IWC17
Th 3, 4 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, TS, IWC17, -TSRADZ, IWC95, -RA, IWC61
Th 4, 5 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light RainIWC17, -TSRA, -TSRADZ, IWC95, IWC61
Th 5, 6 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light DrizzleTS, IWC17, -TSRA, -TSRADZ, IWC95, IWC61, -RA, -DZ, IWC51
Th 7, 8 thg 9 Light Drizzle-DZ, IWC51
CN, 9 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light DrizzleTS, IWC17, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61, -DZ, IWC51
Th 2, 10 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainIWC29, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 5, 13 thg 9 Thunderstorm, Light DrizzleTS, -DZ
Th 6, 14 thg 9 Light Rain-RA
Th 7, 15 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 2, 17 thg 9 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 3, 18 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 4, 19 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 5, 20 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityIWC17, TS, IWC13
Th 6, 21 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Heavy Rain and Drizzle, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy RainRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC13, IWC97, +TSRADZ, -TSRA, IWC95, IWC65
Th 7, 22 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC29, IWC13
CN, 23 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityIWC17, IWC29, IWC13
Th 2, 24 thg 9 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 3, 25 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 4, 26 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityIWC17, IWC13
Th 5, 27 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 6, 28 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, IWC17, IWC29, IWC95, -RA, IWC61
Th 7, 29 thg 9 ThunderstormTS, IWC17
CN, 30 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13
Th 2, 1 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 3, 2 thg 10 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 4, 3 thg 10 ThunderstormTS
Th 5, 4 thg 10 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain-TSRA, TSRA
Th 6, 5 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Light RainRETS, IWC17, TS, IWC13, -TSRADZ, IWC95, IWC61
Th 7, 6 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Light Rain, SquallTS, -TSRA, TSRA, TSRADZ, -RA, SQ
Th 2, 8 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC13
Th 3, 9 thg 10 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 4, 10 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 5, 11 thg 10 Thunderstorm, Light RainTS, -RA
Th 6, 12 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 7, 13 thg 10 Light Rain-RA
CN, 14 thg 10 Thunderstorm, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleTS, IWC17, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ
Th 2, 15 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 3, 16 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 4, 17 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC29, IWC13, -TSRA, IWC95
Th 5, 18 thg 10 ThunderstormTS, IWC17
Th 6, 19 thg 10 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS
Th 7, 20 thg 10 ThunderstormTS
CN, 21 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 2, 22 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainTS, -TSRA
Th 3, 23 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 4, 24 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainRETS, TS, -TSRA, -RA
Th 5, 25 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC29, IWC95, -RA, IWC61
Th 7, 27 thg 10 ThunderstormTS, IWC17
CN, 28 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Light DrizzleRETS, TS, -TSRA, -RA, -DZ
Th 3, 30 thg 10 ThunderstormTS
Th 4, 31 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 5, 1 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC95
Th 6, 2 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 7, 3 thg 11 ThunderstormTS, IWC17
Th 2, 5 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 3, 6 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainTS, IWC17, IWC13, -RA, IWC61
Th 4, 7 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, TSRA
Th 5, 8 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95, IWC61
Th 6, 9 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainTS, -TSRA, -RA
Th 7, 10 thg 11 ThunderstormTS, IWC17
CN, 11 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13
Th 3, 13 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Squalls, Light Rain, SquallRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, IWC18, -RA, IWC61, SQ
Th 5, 15 thg 11 ThunderstormTS, IWC17
Th 6, 16 thg 11 ThunderstormTS, IWC17
Th 2, 19 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, TSRA
Th 5, 22 thg 11 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
CN, 25 thg 11 Thunderstorm, RainIWC17, RA, IWC63
Th 2, 26 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC13
Th 3, 27 thg 11 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 6, 30 thg 11 ThunderstormTS, IWC17

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông23 thg 912 giờ, 7 phút23 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 55 phút30 thg 1111 giờ, 55 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông6:086:0828 thg 1018:0828 thg 1018:086:196:191 thg 918:301 thg 918:306:096:096:156:1530 thg 1118:1130 thg 1118:116:176:176:146:1421 thg 918:2121 thg 918:21
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Thu năm 2018. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2018 ở Malabo.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2018 ở Malabo.Thg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông00102020303040505060607080001010203030404050606070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Thu 2018. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông11 thg 810:5811 thg 810:5826 thg 812:5726 thg 812:579 thg 919:029 thg 919:0225 thg 93:5325 thg 93:539 thg 104:489 thg 104:4824 thg 1017:4624 thg 1017:467 thg 1117:037 thg 1117:0323 thg 116:4023 thg 116:407 thg 128:217 thg 128:2122 thg 1218:4922 thg 1218:496:156:1518:5418:5418:4318:437:007:005:555:5518:2818:2818:0718:076:276:276:236:2318:4618:4618:1518:156:436:435:545:5418:1318:1317:4317:436:186:186:186:1818:3318:3318:1618:166:596:59
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 in Malabo

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2018 in MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2018 ở Malabo

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2018 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 111.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Malabo International Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.