Mùa Thu năm 2020 ở Malabo Guinea Xích Đạo

Dữ liệu của báo cáo này đến từ Malabo International Airport. Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Báo cáo này hiển thị thời tiết trước đây cho Malabo, cung cấp lịch sử thời tiết vào mùa thu cho 2020. Nó cung cấp tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có, gồm có lịch sử nhiệt độ của Malabo vào Mùa Thu năm 2020. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Lịch Sử Nhiệt Độ của Malabo vào Mùa Thu năm 2020

Lịch Sử Nhiệt Độ vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 1120°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°CMùa HèMùa Đông
Phạm vi nhiệt độ báo cáo hàng ngày (các thanh xám) và cao 24 giờ (các dấu đỏ) và thấp (các dấu xanh), được đặt cho nhiệt độ cao (đường đỏ mờ nhạt) và thấp (đường xanh da trời mờ nhạt) trung bình hàng ngày với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 à 10 đến 90.

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Nhiệt Độ Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đôngấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Malabo với một thành phố khác:

Bản Đồ

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Lượng Mây Che Phủ vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
không có nhiều mâykhông phát hiện có mâymức cao tối đa và tầm nhìn ổn
Độ bao phủ của mây được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo phần trăm bầu trời được mây bao phủ.

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Thời Tiết Theo Dõi vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
sương mùsương mùmưa phùnmưa nhẹmưa vừa phảimưa nặng hạtmưa rét mướtmưa tuyếthạt tuyếttuyết nhẹtuyết vừa phảituyết nặng hạtmưa đábão tố có sấm sét
Thời tiết được quan sát mỗi giờ, màu được mã hóa theo loại (theo thứ tự nghiêm trọng). Nếu nhiều báo cáo hiện diện, mã nghiêm trọng nhất được cho thấy.
NgàyCác Quan SátLượng MưaCác Mã
Th 3, 1 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Drizzle, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Thunderstorm with Showers, Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle, Light Rain, Light Drizzle, PrecipitationRETS, TSDZ, -TSDZ, -TSRA, -TSRADZ, IWC95, TSRADZ, IWCA92, IWC59, RA, IWC63, RADZ, IWC61, -DZ, IWC51, IWCA41
Th 5, 3 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Drizzle, Thunderstorm with Showers, PrecipitationTS, IWC17, IWC13, -TSDZ, IWCA92, IWCA41
Th 6, 4 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleRETS, TS, IWC17, IWC21, IWC58, IWC61, -RA, -RADZ
Th 7, 5 thg 9 Rain and Drizzle, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleRADZ, -RA, -RADZ, -DZ
CN, 6 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Light Rain and Drizzle, Light DrizzleTS, TSRA, TSRADZ, -RADZ, -DZ
Th 2, 7 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Light Rain and Drizzle, Thunderstorm with Rain and DrizzleRETS, TS, -TSRA, -TSRADZ, TSRADZ
Th 3, 8 thg 9 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Light DrizzleIWC21, IWC58, IWC61, -RA, -RADZ, DZ, IWC53, IWC51, -DZ
Th 4, 9 thg 9 Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleRA, -RA, -RADZ
Th 5, 10 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainTS, IWC17, IWC13, -RA, IWC61
Th 6, 11 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainIWC17, IWC13, -RA, IWC61
Th 7, 12 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Drizzle/Snow GrainsIWC17, TS, IWC29, IWC13, -TSRA, IWC95, TSRA, -RA, IWC61, IWC20
Th 3, 15 thg 9 Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light RainIWC59, RADZ, IWC61, -RA
Th 4, 16 thg 9 Light Rain-RA
Th 5, 17 thg 9 Light Rain, Light Rain and Drizzle-RA, -RADZ
Th 6, 18 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain and DrizzleRETS, TS, +TSRA, -TSRA, -RADZ
Th 7, 19 thg 9 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 2, 21 thg 9 Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleIWC58, -RA, IWC61, -RADZ
Th 3, 22 thg 9 Thunderstorm, Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and DrizzleTS, IWC17, IWC21, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ
Th 4, 23 thg 9 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 5, 24 thg 9 Light Rain-RA
Th 7, 26 thg 9 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, -RA
CN, 27 thg 9 Thunderstorm, Light RainTS, -RA
Th 2, 28 thg 9 Rain, Light RainIWC21, -RA, IWC61
Th 3, 29 thg 9 Light Rain-RA
Th 4, 30 thg 9 Thunderstorm, Light RainTS, IWC17, IWC29, -RA, IWC61
Th 5, 1 thg 10 Light Rain and Drizzle-RADZ
Th 6, 2 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light DrizzleIWC17, IWC95, IWC61, -RA, -DZ, IWC51
Th 7, 3 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain and Drizzle, Rain, Light RainTS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95, TSRADZ, IWC63, -RA, IWC61
CN, 4 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainIWC17, IWC29, TS, IWC91
Th 2, 5 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC29, IWC95, IWC61
Th 3, 6 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, IWC29, IWC13, +TSRA, IWC97, -TSRA, TSRA, IWC95
Th 4, 7 thg 10 ThunderstormTS, IWC17
Th 5, 8 thg 10 ThunderstormTS
Th 6, 9 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light RainRETS, TS, -TSRA
Th 7, 10 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainIWC17, TS, IWC13, -TSRA, IWC95
CN, 11 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with RainIWC29, IWC13, IWC95
Th 3, 13 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95
Th 4, 14 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Light RainIWC13, -RA, IWC61
Th 5, 15 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, RainRETS, TS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95, IWC21
Th 6, 16 thg 10 Light Rain-RA
Th 7, 17 thg 10 Light Rain-RA
CN, 18 thg 10 ThunderstormIWC17
Th 2, 19 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainIWC17, TS, -TSRA, IWC95
Th 3, 20 thg 10 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light RainRETS, TS, -TSRA, -RA
Th 4, 21 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 6, 23 thg 10 Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainIWC13, -TSRA, IWC95
Th 7, 24 thg 10 Rain, Light RainRA, IWC63, IWC21, -RA, IWC61
CN, 25 thg 10 Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain and DrizzleIWC21, IWC58, -RADZ
Th 2, 26 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light RainIWC17, TS, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, IWC65, -RA, IWC61
Th 3, 27 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with RainIWC17, IWC95
Th 4, 28 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with RainIWC29, IWC95
Th 5, 29 thg 10 Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, IWC95, -RA, IWC61
Th 7, 31 thg 10 Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC95, IWC61, -RA
CN, 1 thg 11 Rain, Light RainIWC21, -RA, IWC61
Th 2, 2 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light RainTS, IWC17, IWC13, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC61, -RA
Th 3, 3 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95
Th 4, 4 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 5, 5 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainIWC29, TS, IWC17, -TSRA, IWC95
Th 6, 6 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light RainTS, +TSRA, -TSRA
Th 7, 7 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95
CN, 8 thg 11 Light RainIWC61
Th 3, 10 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETS, IWC17, TS, -TSRA, IWC95
Th 6, 13 thg 11 ThunderstormTS, IWC17, IWC29
Th 7, 14 thg 11 ThunderstormIWC17
CN, 15 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, IWC17, TS, IWC29, IWC13
Th 2, 16 thg 11 Thunderstorm, RainTS, IWC17, IWC21
Th 3, 17 thg 11 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 4, 18 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13
Th 5, 19 thg 11 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 6, 20 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light RainIWC17, IWC29, IWC13, -RA, IWC61
Th 7, 21 thg 11 ThunderstormIWC17
CN, 22 thg 11 Recent Thunderstorm, ThunderstormRETS, TS, IWC17
Th 2, 23 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 3, 24 thg 11 Thunderstorm in the VicinityIWC13
Th 4, 25 thg 11 ThunderstormTS, IWC17
Th 5, 26 thg 11 Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityRETS, TS, IWC17, IWC13
Th 6, 27 thg 11 ThunderstormIWC17
Th 7, 28 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm in the VicinityTS, IWC17, IWC13
Th 2, 30 thg 11 Thunderstorm, Thunderstorm with RainTS, IWC17, IWC95

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờMùa HèMùa Đông22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phútđêmđêmngàyngày30 thg 1111 giờ, 55 phút30 thg 1111 giờ, 55 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Bình Minh và Hoàng Hôn với Chạng Vạng vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông6:086:0827 thg 1018:0827 thg 1018:086:196:191 thg 918:301 thg 918:306:096:096:156:1530 thg 1118:1130 thg 1118:116:166:166:146:1421 thg 918:2121 thg 918:21
Ngày mặt trời trong suốt Mùa Thu năm 2020. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2020 ở Malabo.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Mùa Thu 2020 ở Malabo.Thg 9Thg 10Thg 110000020204040606080810101212141416161818202022220000Mùa HèMùa Đông00102020303040505060607080001010203030404050606070
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ cao mặt trời và vòm trời vào Mùa Thu 2020. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Chu Kỳ Mặt Trăng Mọc và Lặn vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110000040408081212161620200000Mùa HèMùa Đông3 thg 816:593 thg 816:5919 thg 83:4219 thg 83:422 thg 96:232 thg 96:2317 thg 912:0117 thg 912:011 thg 1022:061 thg 1022:0616 thg 1020:3216 thg 1020:3231 thg 1015:5031 thg 1015:5015 thg 116:0815 thg 116:0830 thg 1110:3030 thg 1110:3014 thg 1217:1714 thg 1217:1730 thg 124:2930 thg 124:2918:4418:446:586:586:366:3619:1219:1218:1318:136:286:286:126:1218:4218:4218:1518:156:366:365:455:4518:1018:1018:1418:146:426:426:166:1618:3618:3617:3717:376:116:1118:1518:1517:5817:586:396:39
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Các Mức Thoải Mái của Độ Ẩm vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Độ ẩm thoải mái /được báo cáo mỗi giờ, được phân loại theo điểm sương. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Tốc Độ Gió vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 110 km/h0 km/h10 km/h10 km/h20 km/h20 km/h30 km/h30 km/h40 km/h40 km/h50 km/h50 km/h60 km/h60 km/h70 km/h70 km/hMùa HèMùa Đông
Phạm vi tốc độ gió được báo cáo hàng ngày (các thanh xám), với tốc độ gió tối đa (dấu đỏ).

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Tốc Độ Gió Theo Giờ vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
0 km/h lặng gió 2 km/h luồng không khí nhẹ 6 km/h làn gió nhẹ 13 km/h làn gió nhẹ 21 km/h làn gió vừa phải 29 km/h làn gió mát 40 km/h làn gió mạnh 50 km/h cơn gió mạnh gần/ 63 km/h bão/cơn gió mạnh 76 km/h Cơn gió mạnh// 89 km/h bão 103 km/h Bão dữ dội 117 km/h Lực bão/
Tốc độ gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa thành những dải theo thang độ Beaufort. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in Malabo

Hướng Gió Mỗi Giờ trong 2020 in MalaboThg 9Thg 10Thg 11000003030606090912121515181821210000Mùa HèMùa Đông
lặng gióphía bắcphía đôngphía namphía tây
Hướng gió được báo cáo hàng giờ, màu được mã hóa bằng điểm trên la bàn. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và tờ mờ/chạng vạng/./

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2020 ở Malabo

Áp Suất Khí Quyển vào Mùa Thu năm 2020 ở MalaboThg 9Thg 10Thg 111.006 mbar1.006 mbar1.008 mbar1.008 mbar1.010 mbar1.010 mbar1.012 mbar1.012 mbar1.014 mbar1.014 mbar1.016 mbar1.016 mbar1.018 mbar1.018 mbarMùa HèMùa Đông
Phạm vi áp lực khí quyển hàng ngày (các thanh xám), khi được đo bằng cài đặt dụng cụ đo độ cao được báo cáo trong, ví dụ, một báo cáo METAR/.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Malabo International Airport.

Xem tất cả trạm thời tiết gần đây

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.