Please Select a Nearby Airport or Weather Station

Sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải, Shanghai, Trung Quốc

các đây 25°C, mostly cloudy, showers of heavy rain, showers of light rain @ 9:00 (29 phút)
34 km phía đông, 2000 - 2021
Today Yesterday