Vui Lòng Chọn Một Trạm Thời Tiết hoặc Sân Bay Gần Đây

Sau đây là một danh sách các trạm thời tiết gần địa điểm này cho thấy các dữ liệu trước đây mà chúng tôi có. Loại báo cáo có sẵn được đánh dấu theo màu sắc như sau:

MàuBáo CáoNguồn
       METAR Các trạm thời tiết sân bay
       ISD Hệ Thống Dữ Liệu Bề Mặt Được Tích Hợp của NOAA
       Both Cả METAR va ISD đều có thể dùng

North Las Vegas Air Terminal, Nevada, Hoa Kỳ

các đây 20°C, clear @ 6:53 (48 phút)
6,8 km tây bắc, 1998 - 2024
Today Yesterday

Henderson Executive Airport, Nevada, Hoa Kỳ

các đây 18°C, clear @ 6:56 (45 phút)
22 km phía nam, 2002 - 2024
Today Yesterday

Boulder City Municipal Airport, Nevada, Hoa Kỳ

các đây 21°C, clear @ 7:35 (6 phút)
36 km đông nam, 2011 - 2024
Today Yesterday

Creech Air Force Base, Nevada, Hoa Kỳ

các đây 17°C, clear @ 6:55 (46 phút)
66 km tây bắc, 1963 - 2024
Today Yesterday

Laughlin/Bullhead International Airport, Arizona, Hoa Kỳ

các đây 23°C, clear @ 7:15 (26 phút)
124 km đông nam, 1991 - 2024
Today Yesterday

Las Vegas, Tonopah Range #74 Nellis AFB; Nevada; Hoa Kỳ

189 km tây bắc, 2005 - 2014
Các Báo Cáo theo Tháng in Las Vegas194019501960197019801990200020102020200420042005200520062006200720072008200820092009201020102011201120122012201320132014201420152015

Các Báo Cáo METAR

Các trạm thời tiết sân bay khắp thế giới phát hành thường quy các báo cáo thời tiết METAR . Các báo cáo đó được các phi công, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà khí tượng học, nhà khí hậu học và các nhà nghiên cứu khác sử dụng. Các báo cáo đó được công bố qua truyền thanh và trên internet. Chúng tôi đã thu thập và lưu trữ các báo cáo METAR được công bố từ năm 2011, và đã tìm ra các nguồn bên thứ ba cho các báo cáo được lưu trữ từ những năm trước năm đó.

Các Báo Cáo ISD

Cơ Sở Dữ Liệu Bề Mặt Tích Hợp (ISD), được lưu giữ và công bố bởi Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia NOAA , bao gồm các báo cáo thời tiết theo giờ và tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ISD để bổ sung và lắp đầy cho lưu trữ METAR của chúng tôi.