Please Select a Nearby Airport or Weather Station

Powidz, Greater Poland, Ba Lan

99 km đông bắc, 2001 - 2003

Liberec, Séc

166 km tây nam, 2004 - 2013
Các Báo Cáo theo Tháng in Poniec19401950196019701980199020002010202020042004200520052006200620072007200820082009200920102010201120112012201220132013Hiện giờHiện giờ