Thời tiết quá khứ và lịch sử

Weather Spark cung cấp cho bạn truy cập vào thời tiết trong quá khứ cho một mạng lưới lớn, toàn cầu các trạm thời tiết. Kho lưu trữ của chúng tôi có lịch sử thời tiết, lịch sử nhiệt độ và dữ liệu thời tiết lịch sử cho hầu hết các địa điểm trên trái đất.

Bắt đầu với một bản tóm tắt hàng năm, bạn có thể truy sâu xuống đến tháng hoặc thậm chí là ngày bạn chọn.

Vui lòng chọn một thành phố bạn muốn lịch sử thời tiết cho