1. WeatherSpark.com
  2. Nga
  3. Chukot
  4. Mirny

Thời Tiết vào Tháng 3 ở Mirny Nga

Nhiệt độ cao hàng ngày increase bởi 11°C, từ -17°C đến -6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -26°C hoặc vượt quá 2°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày increase bởi 11°C, từ -27°C đến -16°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -37°C hoặc vượt quá -7°C.

Để tham khảo, ngày 15 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ in Mirny thường thay đổi từ 12°C đến 22°C, trong khi vào ngày 4 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -35°C đến -28°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 3 in Mirny

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 3 in Mirny181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-45°C-45°C-40°C-40°C-35°C-35°C-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°CThg 2Thg 41 thg 3-17°C1 thg 3-17°C-27°C-27°C31 thg 3-6°C31 thg 3-6°C-16°C-16°C11 thg 3-13°C11 thg 3-13°C-24°C-24°C21 thg 3-9°C21 thg 3-9°C-20°C-20°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 3. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 3 in Mirny

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 2Thg 4giá lạnhbăng giárất lạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Yellowknife, Canada (5.548 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Mirny (xem so sánh).//

So sánh Mirny với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 3 in Mirny trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 81% suốt tháng. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi83% ngày 17 tháng 3.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 31 tháng 3, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 20% thời gian.

Để tham khảo, ngày 31 tháng 10, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 88%, trong khi ngày 23 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 50%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 3 in Mirny

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 2Thg 423 thg 750%23 thg 750%1 thg 319%1 thg 319%31 thg 320%31 thg 320%11 thg 317%11 thg 317%21 thg 318%21 thg 318%trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủtrong xanh nhiều nơi
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. In Mirny, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 3 là rapidly increasing, bắt đầu tháng lúc 3% và kết thúc tháng lúc 9%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 32% ngày 12 tháng 6, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 1% ngày 10 tháng 2.

Theo diễn tiến trong Tháng 3 in Mirny, cơ hội ngày có only rain vẫn là 0% cơ bản không đổi xuyên suốt., cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội một ngày có only snow increases từ 3% đến 7%.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 3 in Mirny

Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 3 in Mirny là essentially constant, vẫn khoảng 1 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 5 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 3 in Mirny

Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Lượng tuyết rơi

Chúng tôi báo cáo lượng tuyết rơi bằng những từ/ tương đương với chất lỏng. Chiều sâu thực sự của lượng tuyết rơi mới thường ở từ 5 đến 10 lần số lượng tương đương chất lỏng, cứ cho rằng đất bị đóng băng. Khi có tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày.

Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 3 in Mirny is essentially constant, vẫn khoảng 4 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 15 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 3 in Mirny

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm5 mm5 mm10 mm10 mm15 mm15 mm20 mm20 mmThg 2Thg 41 thg 32 mm1 thg 32 mm31 thg 37 mm31 thg 37 mm11 thg 34 mm11 thg 34 mm21 thg 35 mm21 thg 35 mm
Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 3 in Mirny, chiều dài của ngày là very rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày increases bằng 3 giờ, 3 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày increase của 6 phút, 5 giây, và hàng tuần increase của 42 phút, 36 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 3, có 10 giờ, 17 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 31 tháng 3, có 13 giờ, 20 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 3 in Mirny

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 2Thg 420 thg 312 giờ, 13 phút20 thg 312 giờ, 13 phútđêmđêmngàyngày1 thg 310 giờ, 17 phút1 thg 310 giờ, 17 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng in Mirny là 8:28 ngày 1 tháng 3 và mặt trời mọc sớm nhất là 1 giờ, 39 phút sớm hơn lúc 6:49 ngày 31 tháng 3.

Mặt trời lặn sớm nhất là 18:45 ngày 1 tháng 3 và mặt trời lặn muộn nhất là 1 giờ, 23 phút muộn hơn lúc 20:09 ngày 31 tháng 3.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát in Mirny trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 3:24 và lặn 20 giờ, 2 phút muộn hơn, lúc 23:27, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 10:54 và lặn 4 giờ, 55 phút muộn hơn, lúc 15:49.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 3 in Mirny

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 3 in Mirny181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 2Thg 46:496:4931 thg 320:0931 thg 320:098:288:281 thg 318:451 thg 318:457:557:5511 thg 319:1311 thg 319:137:227:2221 thg 319:4121 thg 319:41MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 3. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 3 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 3 in Mirny

Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Mirny là essentially constant trong suốt Tháng 3, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 16 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 1% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 3 in Mirny

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 2Thg 41 thg 30%1 thg 30%31 thg 30%31 thg 30%11 thg 30%11 thg 30%21 thg 30%21 thg 30%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Mirny là essentially constant trong suốt Tháng 3, vẫn trong 0,1 kilômét/giờ của 12,0 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 23 tháng 3, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 12,1 kilômét/giờ, trong khi ngày 23 tháng 7, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 6,1 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 3 là 12,1 kilômét/giờ ngày 23 tháng 3.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 3 in Mirny

Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ in Mirny suốt Tháng 3 chủ yếu từ west, với tỷ lệ đỉnh 53% ngày 1 tháng 3.

Hướng Gió trong Tháng 3 in Mirny

Hướng Gió trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 2Thg 4phía tâyphía bắcphía namphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Mirny thường kéo dài trong 3,3 tháng (103 ngày), từ khoảng 27 tháng 5 đến khoảng 7 tháng 9, hiếm khi bắt đầu trước khi 11 tháng 5 hoặc sau khi 13 tháng 6, và hiếm khi chấm dứt trước khi 23 tháng 8 hoặc sau khi 23 tháng 9.

Tháng Tháng 3 in Mirny đáng tin cậy toàn bộ ngoài mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 3 in Mirny

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 2Thg 40%16 thg 30%16 thg 30%28 thg 20%28 thg 2giá lạnhbăng giárất lạnhlạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình in Mirny là essentially constant trong suốt Tháng 3, vẫn khoảng 0°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 3 in Mirny

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310,0°C0,0°C0,1°C0,1°C0,2°C0,2°C0,3°C0,3°C0,4°C0,4°C0,5°C0,5°C0,6°C0,6°C0,7°C0,7°C0,8°C0,8°C0,9°C0,9°C1,0°C1,0°CThg 2Thg 41 thg 30°C1 thg 30°C31 thg 30°C31 thg 30°C11 thg 30°C11 thg 30°C21 thg 30°C21 thg 30°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 3, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày in Mirny là rapidly increasing trong suốt Tháng 3, rising bởi 1,6 kWh, từ 1,5 kWh đến 3,0 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 3 in Mirny

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 3 in Mirny1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310,0 kWh0,0 kWh0,5 kWh0,5 kWh1,0 kWh1,0 kWh1,5 kWh1,5 kWh2,0 kWh2,0 kWh2,5 kWh2,5 kWh3,0 kWh3,0 kWh3,5 kWh3,5 kWh4,0 kWh4,0 kWh4,5 kWh4,5 kWh5,0 kWh5,0 kWh5,5 kWh5,5 kWh6,0 kWh6,0 kWhThg 2Thg 41 thg 31,5 kWh1 thg 31,5 kWh31 thg 33,0 kWh31 thg 33,0 kWh11 thg 31,9 kWh11 thg 31,9 kWh21 thg 32,5 kWh21 thg 32,5 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Mirny là 62,535° vĩ độ, 113,961° kinh độ, và 321 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Mirny chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 100 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 334 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (198 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao significant (335 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Mirny bị che phủ bởi đất trọc (37%), đồng cỏ (23%), các bề mặt nhân tạo (22%) và cây cối (11%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây cối (86%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi cây cối (95%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Mirny, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Cũng chỉ có trạm thời tiết duy nhất Mirny Airport, trong mạng lưới của chúng ta phù hợp được sử dụng làm nơi được ủy nhiệm để ghi nhận nhiệt độ và điểm sương lịch sử Mirny.

Ở khoảng cách 4 kilômét từ Mirny, gần hơn ngưỡng của chúng tôi 150 kilômét, trạm này được cho là đủ gần được tin cậy làm nguồn chính của chúng tôi cho các để ghi nhận nhiệt độ và điểm sương.

Các hồ sơ ghi nhận của trạm được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao và Mirny theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Vui lòng lưu ý rằng các hồ sơ ghi nhận của chính các trạm có thể được dự phòng thêm/ bằng cách sử dụng các trạm khác lân cận hoặc phân tích lại MERRA-2.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.