1. WeatherSpark.com
  2. Canada
  3. British Columbia
  4. Kelowna International Airport

Thời Tiết vào Tháng 2 tại Kelowna International Airport Canada

Nhiệt độ cao hàng ngày increase bởi 5°C, từ 1°C đến 6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -4°C hoặc vượt quá 11°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày increase bởi 2°C, từ -5°C đến -3°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -14°C hoặc vượt quá 2°C.

Để tham khảo, ngày 2 tháng 8, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ at Kelowna International Airport thường thay đổi từ 11°C đến 29°C, trong khi vào ngày 30 tháng 12, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -6°C đến -1°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 at Kelowna International Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°CThg 1Thg 31 thg 21°C1 thg 21°C-5°C-5°C28 thg 26°C28 thg 26°C-3°C-3°C11 thg 23°C11 thg 23°C-5°C-5°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 2. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 3băng giárất lạnhlạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

So sánh Kelowna International Airport với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 2 at Kelowna International Airport trải qua gradually decreasing mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời thì mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi decreasing từ 63% đến 58%.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 24 tháng 2, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 42% thời gian.

Để tham khảo, ngày 22 tháng 1, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 65%, trong khi ngày 3 tháng 8, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 74%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 31 thg 237%1 thg 237%28 thg 242%28 thg 242%11 thg 239%11 thg 239%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Kelowna International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 2 là gradually increasing, bắt đầu tháng lúc 9% và kết thúc tháng lúc 12%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 24% ngày 6 tháng 6, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 8% ngày 30 tháng 1.

Theo diễn tiến trong Tháng 2 at Kelowna International Airport, cơ hội một ngày có only rain increases từ 3% đến 8%, cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 2% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội một ngày có only snow decreases từ 4% đến 2%.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%Thg 1Thg 31 thg 29%1 thg 29%28 thg 212%28 thg 212%11 thg 210%11 thg 210%tuyếthỗn hợpmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 at Kelowna International Airport là essentially constant, vẫn khoảng 7 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 19 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 mm0 mm5 mm5 mm10 mm10 mm15 mm15 mm20 mm20 mm25 mm25 mmThg 1Thg 31 thg 25 mm1 thg 25 mm28 thg 29 mm28 thg 29 mm11 thg 26 mm11 thg 26 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Lượng tuyết rơi

Chúng tôi báo cáo lượng tuyết rơi bằng những từ/ tương đương với chất lỏng. Chiều sâu thực sự của lượng tuyết rơi mới thường ở từ 5 đến 10 lần số lượng tương đương chất lỏng, cứ cho rằng đất bị đóng băng. Khi có tuyết rơi, chúng tôi xem xét lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng được tích lũy qua thời gian 31 ngày trượt/ được tập trung quanh mỗi ngày.

Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 at Kelowna International Airport is essentially constant, vẫn khoảng 4 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 11 milimét hoặc rơi xuống tới 0 milimét.

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Lượng Tuyết Rơi Tương Đương Chất Lỏng Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 mm0 mm5 mm5 mm10 mm10 mm15 mm15 mm20 mm20 mmThg 1Thg 31 thg 25 mm1 thg 25 mm28 thg 23 mm28 thg 23 mm11 thg 24 mm11 thg 24 mm
Lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng mưa trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 2 at Kelowna International Airport, chiều dài của ngày là rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày increases bằng 1 giờ, 34 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày increase của 3 phút, 30 giây, và hàng tuần increase của 24 phút, 29 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 2, có 9 giờ, 23 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 28 tháng 2, có 10 giờ, 57 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 1Thg 3đêmđêmngàyngày1 thg 29 giờ, 23 phút1 thg 29 giờ, 23 phút28 thg 210 giờ, 57 phút28 thg 210 giờ, 57 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng at Kelowna International Airport là 7:30 ngày 1 tháng 2 và mặt trời mọc sớm nhất là 48 phút sớm hơn lúc 6:41 ngày 28 tháng 2.

Mặt trời lặn sớm nhất là 16:52 ngày 1 tháng 2 và mặt trời lặn muộn nhất là 46 phút muộn hơn lúc 17:38 ngày 28 tháng 2.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày được quan sát at Kelowna International Airport trong suốt 2021, nhưng nó không bắt đầu cũng như không kết thúc trong suốt Tháng 2, thế nên cả tháng ở trong thời gian chuẩn.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 4:48 và lặn 16 giờ, 22 phút muộn hơn, lúc 21:10, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:53 và lặn 8 giờ, 5 phút muộn hơn, lúc 15:58.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Thời Gian Dành Cho Chạng Vạng và Ánh Sáng Ban Ngày trong Tháng 2 at Kelowna International Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828020406081012141618202200Thg 1Thg 36:416:4128 thg 217:3828 thg 217:387:307:301 thg 216:521 thg 216:527:147:1411 thg 217:0911 thg 217:096:556:55MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 2. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 2 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 2 at Kelowna International Airport

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 312 thg 121:0112 thg 121:0128 thg 111:1728 thg 111:1711 thg 211:0611 thg 211:0627 thg 20:1827 thg 20:1813 thg 32:2213 thg 32:2228 thg 311:4928 thg 311:497:507:5015:4415:4415:2515:258:038:037:457:4517:0417:0416:5016:507:277:276:536:5318:2418:2418:0618:067:107:10
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Kelowna International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 4 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 1Thg 315 thg 20%15 thg 20%1 thg 20%1 thg 20%28 thg 20%28 thg 20%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Kelowna International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,1 kilômét/giờ của 6,9 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 18 tháng 11, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 7,2 kilômét/giờ, trong khi ngày 4 tháng 8, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 5,7 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/hThg 1Thg 31 thg 26,9 km/h1 thg 26,9 km/h28 thg 27,0 km/h28 thg 27,0 km/h11 thg 26,9 km/h11 thg 26,9 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ at Kelowna International Airport suốt Tháng 2 chủ yếu từ south, với tỷ lệ đỉnh 57% ngày 1 tháng 2.

Hướng Gió trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Hướng Gió trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 1Thg 3phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng at Kelowna International Airport thường kéo dài trong 4,5 tháng (140 ngày), từ khoảng 13 tháng 5 đến khoảng 29 tháng 9, hiếm khi bắt đầu trước khi 24 tháng 4 hoặc sau khi 31 tháng 5, và hiếm khi chấm dứt trước khi 12 tháng 9 hoặc sau khi 16 tháng 10.

Tháng Tháng 2 at Kelowna International Airport đáng tin cậy toàn bộ ngoài mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 30%15 thg 20%15 thg 2giá lạnhbăng giárất lạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình at Kelowna International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 0°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280,0°C0,0°C0,2°C0,2°C0,4°C0,4°C0,6°C0,6°C0,8°C0,8°C1,0°C1,0°CThg 1Thg 31 thg 20°C1 thg 20°C28 thg 20°C28 thg 20°C11 thg 20°C11 thg 20°C21 thg 20°C21 thg 20°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 2, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày at Kelowna International Airport là increasing trong suốt Tháng 2, rising bởi 1,1 kWh, từ 1,7 kWh đến 2,8 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 at Kelowna International Airport

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 at Kelowna International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280,0 kWh0,0 kWh0,5 kWh0,5 kWh1,0 kWh1,0 kWh1,5 kWh1,5 kWh2,0 kWh2,0 kWh2,5 kWh2,5 kWh3,0 kWh3,0 kWh3,5 kWh3,5 kWh4,0 kWh4,0 kWh4,5 kWh4,5 kWh5,0 kWh5,0 kWh5,5 kWh5,5 kWh6,0 kWh6,0 kWhThg 1Thg 31 thg 21,7 kWh1 thg 21,7 kWh28 thg 22,8 kWh28 thg 22,8 kWh11 thg 22,1 kWh11 thg 22,1 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Kelowna International Airport là 49,956° vĩ độ, -119,378° kinh độ, và 422 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Kelowna International Airport có các thay đổi về độ cao very significant , với thay đổi độ cao tối đa 325 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 475 mét. Trong 16 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (1.323 mét). Trong 80 kilômét cũng có các thay đổi về độ cao extreme (2.090 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Kelowna International Airport bị che phủ bởi cây cối thưa thớt (53%), đồng cỏ (19%) và cây bụi (14%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây cối (48%) và cây cối thưa thớt (20%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi cây cối (71%) và cây cối thưa thớt (14%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Kelowna International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Kelowna International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Các trạm mà theo đó chúng tôi có thể dự phòng bao gồm nhưng không giới hạn đối với Vernon, B. C.; Summerland Automatic Weather Reporting System; Penticton Regional Airport; Salmon Arm Automatic Weather Reporting System; Osoyoos Automatic Weather Reporting System; Princeton Automatic Weather Reporting System; Kamloops Airport và Kamloops Auto.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.