1. WeatherSpark.com
  2. Mexico
  3. Mexico City
  4. Benito Juárez International Airport

Thời Tiết vào Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport Mexico

Nhiệt độ cao hàng ngày khoảng 22°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 18°C hoặc vượt quá 25°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày giảm bởi 1°C, từ 8°C đến 6°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 3°C hoặc vượt quá 11°C.

Để tham khảo, ngày 9 tháng 5, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ tại Benito Juárez International Airport thường thay đổi từ 13°C đến 27°C, trong khi vào ngày 13 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 6°C đến 21°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031312°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°CThg 11Thg 11 thg 1222°C1 thg 1222°C8°C8°C31 thg 1221°C31 thg 1221°C6°C6°C11 thg 1222°C11 thg 1222°C7°C7°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 12. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 1rất lạnhlạnhmát mẻmát mẻmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Cochabamba, Bolivia (5.455 kilômét); Mbeya, Tanzania (14.798 kilômét) và Adi Keyh, Eritrea (14.098 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Benito Juárez International Airport (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Benito Juárez International Airport với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 12 Tại Benito Juárez International Airport trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 44% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 13 tháng 12, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 57% thời gian.

Để tham khảo, ngày 11 tháng 9, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 89%, trong khi ngày 24 tháng 2, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 68%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 11 thg 1256%1 thg 1256%31 thg 1256%31 thg 1256%11 thg 1256%11 thg 1256%trong xanhgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Benito Juárez International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 12 là cân bằng, vẫn khoảng 3% xuyên suốt.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 79% ngày 4 tháng 7, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 2% ngày 7 tháng 12.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%Thg 11Thg 17 thg 122%7 thg 122%31 thg 124%31 thg 124%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 at Benito Juárez International Airport là cân bằng, vẫn khoảng 4 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 17 milimét.

Tích lũy 31 ngày trung bình thấp nhất là 4 milimét ngày 11 tháng 12.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 at Benito Juárez International Airport

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 at Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mmThg 11Thg 111 thg 124 mm11 thg 124 mm1 thg 125 mm1 thg 125 mm31 thg 125 mm31 thg 125 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 12 at Benito Juárez International Airport, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 21 tháng 12, có 10 giờ, 58 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 12, có 11 giờ, 2 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 11Thg 121 thg 1210 giờ, 58 phút21 thg 1210 giờ, 58 phútđêmđêmngàyngày1 thg 1211 giờ, 2 phút1 thg 1211 giờ, 2 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng tại Benito Juárez International Airport là 6:54 ngày 1 tháng 12 và mặt trời mọc trể nhất là 16 phút muộn hơn lúc 7:10 ngày 31 tháng 12.

Mặt trời lặn sớm nhất là 17:56 ngày 1 tháng 12 và mặt trời lặn muộn nhất là 12 phút muộn hơn lúc 18:09 ngày 31 tháng 12.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát at Benito Juárez International Airport trong suốt 2024.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:58 và lặn 13 giờ, 18 phút muộn hơn, lúc 19:17, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:05 và lặn 10 giờ, 58 phút muộn hơn, lúc 18:03.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 121122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 11Thg 16:546:541 thg 1217:561 thg 1217:567:107:1031 thg 1218:0931 thg 1218:097:007:0011 thg 1217:5911 thg 1217:597:057:05MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 12. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 100101020202030304040505000010102020303030404050
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 12 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 12 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 11 thg 116:481 thg 116:4815 thg 1115:2915 thg 1115:291 thg 120:221 thg 120:2215 thg 123:0215 thg 123:0230 thg 1216:2830 thg 1216:2813 thg 116:2813 thg 116:2829 thg 16:3729 thg 16:376:416:4118:0718:0717:4817:487:347:346:216:2117:2817:2817:2317:237:257:257:037:0318:0118:0118:1318:137:587:587:277:2718:5218:52
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 12 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
0%7:18ESE18:18WSW-12:47S394.664 km
2
3%8:15ESE19:12WSW-13:44S391.305 km
3
7%9:11ESE20:10WSW-14:41S387.869 km
4
13%10:04ESE21:11WSW-15:38S384.415 km
5
22%10:52ESE22:11WSW-16:32S380.973 km
6
32%11:35ESE23:10WSW-17:23S377.571 km
7
43%12:15ESE--18:12S374.272 km
8
50%-0:08W12:53E18:59S371.196 km
9
66%-1:06W13:30E19:46S368.531 km
10
77%-2:04W14:09E20:34S366.527 km
11
86%-3:03WNW14:50ENE21:25S365.465 km
12
94%-4:06WNW15:35ENE22:21N365.602 km
13
98%-5:12WNW16:26ENE23:20N367.109 km
14
99%-6:19WNW17:23ENE--
15
100%-7:25WNW18:25ENE0:23N370.011 km
16
99%-8:26WNW19:28ENE1:26N374.148 km
17
95%-9:21WNW20:30ENE2:26N379.190 km
18
89%-10:08WNW21:29ENE3:21N384.694 km
19
82%-10:49WNW22:24ENE4:11S390.179 km
20
73%-11:25WNW23:15E4:56S395.194 km
21
64%-11:57W-5:37S399.357 km
22
50%0:03E12:28W-6:17S402.384 km
23
44%0:51E12:59W-6:55S404.100 km
24
35%1:38E13:30WSW-7:34S404.443 km
25
26%2:27ESE14:04WSW-8:15S403.462 km
26
18%3:18ESE14:40WSW-8:59S401.304 km
27
11%4:11ESE15:22WSW-9:46S398.198 km
28
5%5:07ESE16:09WSW-10:38S394.437 km
29
2%6:05ESE17:03WSW-11:34S390.342 km
30
0%7:03ESE18:01WSW-12:32S386.232 km
31
1%7:57ESE19:02WSW-13:30S382.386 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Benito Juárez International Airport là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 16 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 11Thg 11 thg 120%1 thg 120%31 thg 120%31 thg 120%11 thg 120%11 thg 120%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Benito Juárez International Airport là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,2 kilômét/giờ của 7,1 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 12 tháng 3, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 8,7 kilômét/giờ, trong khi ngày 30 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 6,6 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 at Benito Juárez International Airport

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 at Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/hThg 11Thg 11 thg 126,9 km/h1 thg 126,9 km/h31 thg 127,3 km/h31 thg 127,3 km/h11 thg 127,0 km/h11 thg 127,0 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió tại Benito Juárez International Airport trong suốt Tháng 12 thì chủ yếu trong khoảng hướng bắc từ 1 tháng 12 to 4 tháng 12hướng nam từ 4 tháng 12 to 31 tháng 12.

Hướng Gió trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Hướng Gió trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportNSThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 11Thg 1phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Trong khi nó không làm thế mỗi năm, nhiêt độ băng giá được thấy at Benito Juárez International Airport qua một số mùa đông. Ngày ít nhất có thể là trong mùa tăng trưởng là 2 tháng 1, với một 69% cơ hội.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 184%1 thg 1284%1 thg 1269%31 thg 1269%31 thg 1277%16 thg 1277%16 thg 1290%17 thg 1190%17 thg 11rất lạnhlạnhmát mẻthoải máiấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình tại Benito Juárez International Airport là tăng trong suốt Tháng 12, tăng bởi 146°C, từ 2.430°C đến 2.576°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031312.300°C2.300°C2.400°C2.400°C2.500°C2.500°C2.600°C2.600°C2.700°C2.700°CThg 11Thg 11 thg 122.430°C1 thg 122.430°C31 thg 122.576°C31 thg 122.576°C16 thg 122.504°C16 thg 122.504°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 12, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày tại Benito Juárez International Airport là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,1 kWh của 5,1 kWh xuyên suốt.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày thấp nhất trong suốt Tháng 12 là 5,0 kWh ngày 21 tháng 12.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 tại Benito Juárez International Airport

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 tại Benito Juárez International AirportThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 11Thg 121 thg 125,0 kWh21 thg 125,0 kWh1 thg 125,2 kWh1 thg 125,2 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Benito Juárez International Airport là 19,436° vĩ độ, -99,072° kinh độ, và 2.240 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Benito Juárez International Airport chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 70 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 2.235 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (527 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (4.449 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Benito Juárez International Airport bị che phủ bởi các bề mặt nhân tạo (98%), trong phạm vi 16 kilômét bởi các bề mặt nhân tạo (82%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đất canh tác (39%) và cây cối (24%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Benito Juárez International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Benito Juárez International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Các trạm mà chúng tôi có thể dự phòng là Licenciado Adolfo López Mateos International Airport, Hermanos Serdán International Airport, TulancingoQuerétaro Intercontinental Airport.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.