1. WeatherSpark.com
  2. Argentina
  3. Buenos Aires
  4. Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Thời Tiết vào Tháng 12 tại Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport Argentina

Nhiệt độ cao hàng ngày increase bởi 3°C, từ 27°C đến 29°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 22°C hoặc vượt quá 34°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày increase bởi 2°C, từ 16°C đến 18°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 11°C hoặc vượt quá 22°C.

Để tham khảo, ngày 13 tháng 1, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport thường thay đổi từ 19°C đến 30°C, trong khi vào ngày 19 tháng 7, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 6°C đến 15°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313110°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°CThg 11Thg 11 thg 1227°C1 thg 1227°C16°C16°C31 thg 1229°C31 thg 1229°C18°C18°C11 thg 1228°C11 thg 1228°C16°C16°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 12. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 1mát mẻthoải máiấm ápmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Balaklava, Australia (12.159 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport (xem so sánh).//

So sánh Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 30% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 29 tháng 12, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 71% thời gian.

Để tham khảo, ngày 1 tháng 6, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 53%, trong khi ngày 14 tháng 1, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 72%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 11 thg 1268%1 thg 1268%31 thg 1271%31 thg 1271%11 thg 1270%11 thg 1270%trong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 12 là gradually decreasing, bắt đầu tháng lúc 33% và kết thúc tháng lúc 29%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 36% ngày 26 tháng 1, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 17% ngày 31 tháng 7.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%Thg 11Thg 11 thg 1233%1 thg 1233%31 thg 1229%31 thg 1229%11 thg 1233%11 thg 1233%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là gradually decreasing, bắt đầu tháng lúc 98 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 184 milimét hoặc rơi xuống dưới 40 milimét, và kết thúc tháng lúc 89 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 160 milimét hoặc rơi xuống dưới 31 milimét.

Tích lũy 31 ngày trung bình thấp nhất là 89 milimét ngày 31 tháng 12.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mmThg 11Thg 131 thg 1289 mm31 thg 1289 mm1 thg 1298 mm1 thg 1298 mm11 thg 1295 mm11 thg 1295 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 12, có 14 giờ, 19 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 21 tháng 12, có 14 giờ, 30 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 11Thg 121 thg 1214 giờ, 30 phút21 thg 1214 giờ, 30 phútngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 1214 giờ, 19 phút1 thg 1214 giờ, 19 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là 5:33 ngày 6 tháng 12 và mặt trời mọc trể nhất là 10 phút muộn hơn lúc 5:43 ngày 31 tháng 12.

Mặt trời lặn sớm nhất là 19:53 ngày 1 tháng 12 và mặt trời lặn muộn nhất là 18 phút muộn hơn lúc 20:10 ngày 31 tháng 12.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:37 và lặn 14 giờ, 30 phút muộn hơn, lúc 20:07, trong khi ngày 21 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 8:01 và lặn 9 giờ, 49 phút muộn hơn, lúc 17:50.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 11Thg 15:335:336 thg 1219:576 thg 1219:575:435:4331 thg 1220:1031 thg 1220:105:375:3716 thg 1220:0416 thg 1220:04MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 12. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 12 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 14 thg 1118:154 thg 1118:1519 thg 115:5819 thg 115:584 thg 124:444 thg 124:4419 thg 121:3619 thg 121:362 thg 115:342 thg 115:3417 thg 120:4917 thg 120:495:415:4119:2319:2319:1019:105:435:435:365:3620:4120:4119:5619:565:405:405:115:1120:3220:3220:2220:226:156:15
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà 1 ngày đã nói đến sẽ là muggy at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là rapidly increasing during Tháng 12, rising từ 13% đến 31% theo diễn tiến trong tháng.

Để tham kháo, ngày 9 tháng 2, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 41% thời gian, trong khi ngày 13 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 11Thg 11 thg 1213%1 thg 1213%31 thg 1231%31 thg 1231%11 thg 1217%11 thg 1217%ngột ngạtngột ngạtoi bứcoi bứcẩm ướtẩm ướtthoải máithoải máikhô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,3 kilômét/giờ của 15,7 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 13 tháng 9, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 16,9 kilômét/giờ, trong khi ngày 6 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 14,4 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/hThg 11Thg 11 thg 1216,0 km/h1 thg 1216,0 km/h31 thg 1215,4 km/h31 thg 1215,4 km/h16 thg 1215,7 km/h16 thg 1215,7 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport suốt Tháng 12 chủ yếu từ east, với tỷ lệ đỉnh 41% ngày 31 tháng 12.

Hướng Gió trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Hướng Gió trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 11Thg 1phía namphía đôngphía bắcphía tây
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Nhiệt Độ Nước

Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ mặt nước trung bình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là increasing trong suốt Tháng 12, rising bởi 2°C, từ 21°C đến 24°C, theo diển tiến trong tháng.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313116°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°CThg 11Thg 11 thg 1221°C1 thg 1221°C31 thg 1224°C31 thg 1224°C11 thg 1222°C11 thg 1222°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport thường kéo dài trong 10 tháng (305 ngày), từ khoảng 11 tháng 8 đến khoảng 12 tháng 6, hiếm khi bắt đầu sau 10 tháng 9, hoặc chấm dứt trước 15 tháng 5.

Tháng Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport đáng tin cậy toàn bộ trong mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 1100%16 thg 12100%16 thg 12lạnhmát mẻthoải máiấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là rapidly increasing trong suốt Tháng 12, increasing bởi 371°C, từ 796°C đến 1.167°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131800°C800°C900°C900°C1.000°C1.000°C1.100°C1.100°C1.200°C1.200°CThg 11Thg 11 thg 12796°C1 thg 12796°C31 thg 121.167°C31 thg 121.167°C11 thg 12912°C11 thg 12912°C21 thg 121.036°C21 thg 121.036°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 12, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,1 kWh của 7,7 kWh xuyên suốt.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWh10 kWh10 kWhThg 11Thg 11 thg 127,6 kWh1 thg 127,6 kWh31 thg 127,8 kWh31 thg 127,8 kWh11 thg 127,8 kWh11 thg 127,8 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport là -34,822° vĩ độ, -58,536° kinh độ, và 16 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 35 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 17 mét. Trong 16 kilômét cũng có chỉ những thay đổi về độ cao vừa phải (68 mét). Trong 80 kilômét cũng có chỉ những thay đổi về độ cao vừa phải (91 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport bị che phủ bởi cây bụi (32%), cây cối (27%), đất canh tác (22%) và đồng cỏ (16%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây bụi (25%) và đất canh tác (25%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đất canh tác (35%) và nước (22%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Buenos Aires - Ministro Pistarini International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Các trạm mà chúng tôi có thể dự phòng là Buenos Aires, Jorge Newbery Airport, San Fernando AirportColonia del Sacramento International Airport.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.