1. WeatherSpark.com
  2. Mông Cổ
  3. Ulaanbaatar
  4. Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Thời Tiết vào Tháng 10 tại Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport Mông Cổ

Nhiệt độ cao hàng ngày decrease bởi 11°C, từ 12°C đến 1°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -7°C hoặc vượt quá 20°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày decrease bởi 10°C, từ -2°C đến -12°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -18°C hoặc vượt quá 3°C.

Để tham khảo, ngày 15 tháng 7, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport thường thay đổi từ 12°C đến 24°C, trong khi vào ngày 18 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ -29°C đến -17°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-35°C-35°C-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CThg 9Thg 111 thg 1012°C1 thg 1012°C-2°C-2°C31 thg 101°C31 thg 101°C-12°C-12°C11 thg 109°C11 thg 109°C-5°C-5°C21 thg 105°C21 thg 105°C-8°C-8°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 10. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 9Thg 11Hiện giờHiện giờgiá lạnhbăng giárất lạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách High Level, Canada (7.535 kilômét) và Flin Flon, Canada (8.303 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport (xem so sánh).//

So sánh Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport với một thành phố khác:

Mây

Tháng Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 38% suốt tháng. Cơ hội thấp nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi38% ngày 3 tháng 10.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 3 tháng 10, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 62% thời gian.

Để tham khảo, ngày 24 tháng 6, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 49%, trong khi ngày 3 tháng 10, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 62%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 9Thg 1124 thg 651%24 thg 651%1 thg 1062%1 thg 1062%31 thg 1061%31 thg 1061%11 thg 1061%11 thg 1061%21 thg 1061%21 thg 1061%Hiện giờHiện giờtrong xanhtrong xanh nhiều nơicó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 10 là decreasing, bắt đầu tháng lúc 9% và kết thúc tháng lúc 3%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 32% ngày 22 tháng 7, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 0% ngày 30 tháng 1.

Theo diễn tiến trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport, cơ hội một ngày có only rain decreases từ 7% đến 1%, cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội ngày có only snow vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt..

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%22%22%Thg 9Thg 111 thg 109%1 thg 109%31 thg 103%31 thg 103%11 thg 106%11 thg 106%21 thg 104%21 thg 104%Hiện giờHiện giờtuyếtmưahỗn hợp
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là gradually decreasing, bắt đầu tháng lúc 9 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 18 milimét hoặc rơi xuống dưới 2 milimét, và kết thúc tháng lúc 1 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 3 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mmThg 9Thg 111 thg 109 mm1 thg 109 mm31 thg 101 mm31 thg 101 mm11 thg 105 mm11 thg 105 mm21 thg 103 mm21 thg 103 mmHiện giờHiện giờ
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport, chiều dài của ngày là rapidly decreasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày decreases bằng 1 giờ, 40 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày decrease của 3 phút, 20 giây, và hàng tuần decrease của 23 phút, 17 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 31 tháng 10, có 10 giờ, 1 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 10, có 11 giờ, 41 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 9Thg 11đêmđêmngàyngày1 thg 1011 giờ, 41 phút1 thg 1011 giờ, 41 phút31 thg 1010 giờ, 1 phút31 thg 1010 giờ, 1 phútHiện giờHiện giờ
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là 6:51 ngày 1 tháng 10 và mặt trời mọc trể nhất là 44 phút muộn hơn lúc 7:35 ngày 31 tháng 10.

Mặt trời lặn muộn nhất là 18:32 ngày 1 tháng 10 và mặt trời lặn sớm nhất là 56 phút sớm hơn lúc 17:36 ngày 31 tháng 10.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 4:53 và lặn 16 giờ, 1 phút muộn hơn, lúc 20:55, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 8:39 và lặn 8 giờ, 24 phút muộn hơn, lúc 17:02.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 9Thg 116:516:511 thg 1018:321 thg 1018:327:357:3531 thg 1017:3631 thg 1017:367:057:0511 thg 1018:1211 thg 1018:127:207:2021 thg 1017:5321 thg 1017:53MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnh/MặtTrờiMọcMặtTrờiLặnHiện giờHiện giờ
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 10. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 10 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Moon Rise, Set & Phases in Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 9Thg 117 thg 98:527 thg 98:5221 thg 97:5521 thg 97:556 thg 1019:066 thg 1019:0620 thg 1022:5720 thg 1022:575 thg 115:155 thg 115:1519 thg 1116:5819 thg 1116:586:026:0219:5619:5619:0519:056:276:276:136:1318:3918:3918:0318:037:407:407:517:5117:4817:4817:0817:088:518:51Hiện giờHiện giờ
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 10, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 31 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 9Thg 1116 thg 100%16 thg 100%1 thg 100%1 thg 100%31 thg 100%31 thg 100%khô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 10, vẫn trong 0,2 kilômét/giờ của 14,7 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 4 tháng 5, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 19,1 kilômét/giờ, trong khi ngày 19 tháng 1, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 12,7 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 10 là 14,8 kilômét/giờ ngày 30 tháng 10.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/hThg 9Thg 1130 thg 1014,8 km/h30 thg 1014,8 km/h1 thg 1014,6 km/h1 thg 1014,6 km/h16 thg 1014,6 km/h16 thg 1014,6 km/hHiện giờHiện giờ
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport trong suốt Tháng 10 thì chủ yếu trong khoảng north từ 1 tháng 10 to 23 tháng 10west từ 23 tháng 10 to 31 tháng 10.

Hướng Gió trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Hướng Gió trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International AirportNW1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 9Thg 11Hiện giờHiện giờphía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport thường kéo dài trong 3,5 tháng (108 ngày), từ khoảng 25 tháng 5 đến khoảng 10 tháng 9, hiếm khi bắt đầu trước khi 7 tháng 5 hoặc sau khi 12 tháng 6, và hiếm khi chấm dứt trước khi 25 tháng 8 hoặc sau khi 27 tháng 9.

Tháng Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là very likely fully outside of mà tăng trưởng, với cơ hội mà ngày đưa ra là trong mùa tăng trưởng gradually decreasing từ 5% đến 0% theo diễn biến trong tháng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 9Thg 111 thg 105%1 thg 105%31 thg 100%31 thg 100%11 thg 100%11 thg 100%21 thg 100%21 thg 100%50%10 thg 950%10 thg 9giá lạnhbăng giárất lạnhlạnhmát mẻthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 10, vẫn trong 6°C cỉa 839°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131700°C700°C750°C750°C800°C800°C850°C850°C900°C900°C950°C950°C1.000°C1.000°C1.050°C1.050°CThg 9Thg 111 thg 10834°C1 thg 10834°C31 thg 10844°C31 thg 10844°C11 thg 10841°C11 thg 10841°C21 thg 10844°C21 thg 10844°CHiện giờHiện giờ
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 10, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là decreasing trong suốt Tháng 10, falling bởi 1,5 kWh, từ 4,1 kWh đến 2,7 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 10 at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 9Thg 111 thg 104,1 kWh1 thg 104,1 kWh31 thg 102,7 kWh31 thg 102,7 kWh11 thg 103,6 kWh11 thg 103,6 kWh21 thg 103,1 kWh21 thg 103,1 kWhHiện giờHiện giờ
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport là 47,843° vĩ độ, 106,767° kinh độ, và 1.294 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport có các thay đổi về độ cao significant , với thay đổi độ cao tối đa 188 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 1.313 mét. Trong 16 kilômét có các thay đổi về độ cao significant (986 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao large (1.681 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport bị che phủ bởi cây cối thưa thớt (56%) và đất trọc (20%), trong phạm vi 16 kilômét bởi cây cối thưa thớt (52%) và đất trọc (17%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi cây cối thưa thớt (59%) và đồng cỏ (19%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Ulan-Bator Chinggis Khan International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Không có các trạm thời tiết khác trong mạng lưới của chúng tôi trong 200 kilômét thuộc địa điểm này. Do vậy, trong trường hơp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng dựa theo việc phân tích lại thời đại hiện đại MERRA-2 của NASA, được điều chỉnh theo những sự khác biệt theo mùa và suốt ngày đêm giữa trạm này và các giá trị được khôi phục lại của MERRA-2 khu vực rộng.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.