1. WeatherSpark.com
  2. Indonesia
  3. Trung Java
  4. Achmad Yani International Airport

Thời Tiết Trung Bình trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport Indonesia

Nhiệt độ cao hàng ngày khoảng 30°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 28°C hoặc vượt quá 32°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày khoảng 25°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 24°C hoặc vượt quá 26°C.

Để tham khảo, ngày 29 tháng 9, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ at Achmad Yani International Airport thường thay đổi từ 25°C đến 33°C, trong khi vào ngày 6 tháng 8, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 24°C đến 32°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport181522112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282824°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CThg 1Thg 31 thg 230°C1 thg 230°C25°C25°C28 thg 230°C28 thg 230°C25°C25°C11 thg 230°C11 thg 230°C25°C25°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 2. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 3ấm ápnóngnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Manaus, Brazil (18.489 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Achmad Yani International Airport (xem so sánh).//

Mây

Tháng Tháng 2 at Achmad Yani International Airport trải qua// essentially constant mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 89% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 28 tháng 2, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 13% thời gian.

Để tham khảo, ngày 2 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 91%, trong khi ngày 5 tháng 8, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 43%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 31 thg 210%1 thg 210%28 thg 213%28 thg 213%11 thg 211%11 thg 211%có mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủtrong xanh nhiều nơi
0% trong xanh 20% trong xanh nhiều nơi 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Lượng Mưa

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. At Achmad Yani International Airport, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 2 là very rapidly decreasing, bắt đầu tháng lúc 69% và kết thúc tháng lúc 59%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 69% ngày 1 tháng 2, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 10% ngày 12 tháng 8.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%Thg 1Thg 31 thg 269%1 thg 269%28 thg 259%28 thg 259%11 thg 266%11 thg 266%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 at Achmad Yani International Airport là very rapidly decreasing, bắt đầu tháng lúc 312 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 480 milimét hoặc rơi xuống dưới 179 milimét, và kết thúc tháng lúc 233 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 368 milimét hoặc rơi xuống dưới 128 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 mm0 mm100 mm100 mm200 mm200 mm300 mm300 mm400 mm400 mm500 mm500 mmThg 1Thg 31 thg 2312 mm1 thg 2312 mm28 thg 2233 mm28 thg 2233 mm11 thg 2296 mm11 thg 2296 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi tương đương chất lỏng trung bình tương ứng.

Mặt trời

Theo diễn tiến trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 28 tháng 2, có 12 giờ, 14 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 2, có 12 giờ, 24 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 1Thg 3ngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 212 giờ, 24 phút1 thg 212 giờ, 24 phút28 thg 212 giờ, 14 phút28 thg 212 giờ, 14 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng at Achmad Yani International Airport là 5:39 ngày 1 tháng 2 và mặt trời mọc trể nhất là 4 phút muộn hơn lúc 5:43 ngày 28 tháng 2.

Mặt trời lặn muộn nhất là 18:04 ngày 1 tháng 2 và mặt trời lặn sớm nhất là 6 phút sớm hơn lúc 17:58 ngày 28 tháng 2.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát at Achmad Yani International Airport trong suốt 2021.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:20 và lặn 12 giờ, 32 phút muộn hơn, lúc 17:52, trong khi ngày 21 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 5:48 và lặn 11 giờ, 43 phút muộn hơn, lúc 17:31.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 2

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport1815221122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828000204060810121416182022Thg 1Thg 35:395:391 thg 218:041 thg 218:045:435:4328 thg 217:5828 thg 217:585:425:4211 thg 218:0311 thg 218:035:435:43MặtTrờiNửaĐêm/MặtTrờiNửaĐêm/MătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 2. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Mặt Trăng

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủ yếu cho tháng 2 năm 2021. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Mặt Trăng Mọc, Lặn & Các Tuần trong Tháng 2

Mặt trăng at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280000040408081212161620200000Thg 1Thg 313 thg 112:0113 thg 112:0129 thg 12:1729 thg 12:1712 thg 22:0612 thg 22:0627 thg 215:1827 thg 215:1813 thg 317:2213 thg 317:2229 thg 31:4929 thg 31:495:205:2018:1618:1617:4917:495:525:525:585:5818:3918:3918:1018:106:256:255:305:3018:0018:0017:3517:355:595:59
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

Độ Ẩm

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy at Achmad Yani International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 100% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 100% thời gian, trong khi ngày 13 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 91% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái trong Tháng 2

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 1Thg 315 thg 2100%15 thg 2100%1 thg 2100%1 thg 2100%28 thg 2100%28 thg 2100%khó chịukhó chịungột ngạtngột ngạt
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Gió

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ at Achmad Yani International Airport là decreasing trong suốt Tháng 2, decreasing từ 12,6 kilômét/giờ đến 10,5 kilômét/giờ theo diễn tiến trong tháng.

Để tham khảo, ngày 28 tháng 1, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 12,6 kilômét/giờ, trong khi ngày 3 tháng 4, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 7,6 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/hThg 1Thg 31 thg 212,6 km/h1 thg 212,6 km/h28 thg 210,5 km/h28 thg 210,5 km/h16 thg 211,8 km/h16 thg 211,8 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ at Achmad Yani International Airport suốt Tháng 2 chủ yếu từ west, với tỷ lệ đỉnh 75% ngày 5 tháng 2.

Hướng Gió trong Tháng 2

Hướng Gió trong Tháng 2 at Achmad Yani International AirportWN18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 1Thg 3phía tâyphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Nhiệt Độ Nước

Achmad Yani International Airport được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ bề mặt nước trung bình at Achmad Yani International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 28°C xuyên suốt.

Nhiệt độ mặt nước trung bình thấp nhất trong suốt Tháng 2 là 28°C ngày 13 tháng 2.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport181522112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282827,0°C27,0°C27,5°C27,5°C28,0°C28,0°C28,5°C28,5°C29,0°C29,0°C29,5°C29,5°C30,0°C30,0°C30,5°C30,5°CThg 1Thg 313 thg 228°C13 thg 228°C1 thg 228°C1 thg 228°C28 thg 228°C28 thg 228°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Mùa Tăng Trưởng

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Các nhiệt độ at Achmad Yani International Airport đủ ấm quanh năm mà nó hoàn toàn không có ý nghĩa để thảo luận về mùa tăng trưởng trong những thời hạn này. Tuy nhiên, chúng tôi có biểu đồ dưới đây làm minh họa về việc phân chia nhiệt độ trải qua suốt năm.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 3100%15 thg 2100%15 thg 2100%1 thg 1100%1 thg 1ấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình at Achmad Yani International Airport là rapidly increasing trong suốt Tháng 2, increasing bởi 450°C, từ 3.766°C đến 4.216°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong/ Tháng 2

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728283.700°C3.700°C3.800°C3.800°C3.900°C3.900°C4.000°C4.000°C4.100°C4.100°C4.200°C4.200°C4.300°C4.300°CThg 1Thg 31 thg 23.766°C1 thg 23.766°C28 thg 24.216°C28 thg 24.216°C11 thg 23.934°C11 thg 23.934°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 2, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày at Achmad Yani International Airport là essentially constant trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,1 kWh của 4,4 kWh xuyên suốt.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 at Achmad Yani International Airport18152211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728280 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 1Thg 31 thg 24,3 kWh1 thg 24,3 kWh28 thg 24,5 kWh28 thg 24,5 kWh11 thg 24,3 kWh11 thg 24,3 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Địa Hình

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Achmad Yani International Airport là -6,973° vĩ độ, 110,375° kinh độ, và 2 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Achmad Yani International Airport chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 78 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 9 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (521 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao very significant (3.334 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Achmad Yani International Airport bị che phủ bởi các bề mặt nhân tạo (41%), nước (34%) và đất canh tác (17%), trong phạm vi 16 kilômét bởi nước (43%) và đất canh tác (19%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (37%) và cây cối (27%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình at Achmad Yani International Airport, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Achmad Yani International Airport có một trạm thời tiết đã báo cáo đáng tin cậy đầy đủ trong suốt thời gian phân tích mà chúng tôi đã đưa nó vào trong mạng lưới của chúng tôi. Khi có sẵn, đo đạc nhiệt độ và điểm sương lịch sử được lấy trực tiếp từ trạm thời tiết này. Các hồ sơ này nhận được từ tập dữ liệu Bề Mặt Tích Hợp Mỗi Giờ của NOAA, dự phòng ngày các hồ sơ ICAO METAR khi được yêu cầu.

Trong trường hợp đo thiếu hay không đúng từ trạm này, chúng tôi dự phòng trên các hồ sơ từ các trạm lân cận, được điều chỉnh theo các khác biệt trong trạm theo mùa và suốt ngày đêm. Đối với một ngày nhất định trong năm và giờ nhất định /trong ngày, trạm dự phòng được chọn để giảm thiểu lỗi dự báo qua các năm mà có những đo đạc cho cả hai trạm.

Trong trường hợp này, trạm duy nhất gần và đáng tin cậy đủ để sử dụng làm dự phòng là Tunggul Wulung Airport.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các Bản Đồ là © Esri, có dữ liệu từ National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, và iPC.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.