1. WeatherSpark.com
  2. Botswana
  3. Bốt-xoa-na (Botswana)

Thời Tiết vào Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana) Botswana

Nhiệt độ cao hàng ngày khoảng 31°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 25°C hoặc vượt quá 36°C. Nhiệt độ cao trung bình cao nhất hàng ngày là 32°C ngày 29 tháng 12.

Nhiệt độ thấp hàng ngày tăng bởi 1°C, từ 19°C đến 20°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 16°C hoặc vượt quá 23°C.

Để tham khảo, ngày 29 tháng 12, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở Bốt-xoa-na (Botswana) thường thay đổi từ 20°C đến 32°C, trong khi vào ngày 7 tháng 7, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 5°C đến 22°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 12112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313114°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°CThg 11Thg 129 thg 1232°C29 thg 1232°C20°C20°C1 thg 1231°C1 thg 1231°C19°C19°C11 thg 1231°C11 thg 1231°C19°C19°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 12. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 1thoải máiấm ápấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Bốt-xoa-na (Botswana) với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 12 Ở Bốt-xoa-na (Botswana) trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 37% suốt tháng. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi39% ngày 11 tháng 12.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 29 tháng 12, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 65% thời gian.

Để tham khảo, ngày 11 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 39%, trong khi ngày 23 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 94%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 123 thg 794%23 thg 794%1 thg 1262%1 thg 1262%31 thg 1264%31 thg 1264%11 thg 1261%11 thg 1261%trong xanhgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. In Bốt-xoa-na (Botswana), cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 12 là cân bằng, vẫn khoảng 39% xuyên suốt.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 41% ngày 16 tháng 12, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 0% ngày 10 tháng 8.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%Thg 11Thg 116 thg 1241%16 thg 1241%1 thg 1237%1 thg 1237%31 thg 1239%31 thg 1239%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 in Bốt-xoa-na (Botswana) là cân bằng, vẫn khoảng 71 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 132 milimét hoặc rơi xuống dưới 19 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in Bốt-xoa-na (Botswana)

Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 12 in Bốt-xoa-na (Botswana), chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 12, có 13 giờ, 23 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 21 tháng 12, có 13 giờ, 29 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 11Thg 121 thg 1213 giờ, 29 phút21 thg 1213 giờ, 29 phútngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 1213 giờ, 23 phút1 thg 1213 giờ, 23 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng ở Bốt-xoa-na (Botswana) là 5:31 ngày 1 tháng 12 và mặt trời mọc trể nhất là 12 phút muộn hơn lúc 5:43 ngày 31 tháng 12.

Mặt trời lặn sớm nhất là 18:54 ngày 1 tháng 12 và mặt trời lặn muộn nhất là 16 phút muộn hơn lúc 19:10 ngày 31 tháng 12.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát in Bốt-xoa-na (Botswana) trong suốt 2024.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:37 và lặn 13 giờ, 29 phút muộn hơn, lúc 19:06, trong khi ngày 20 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:02 và lặn 10 giờ, 47 phút muộn hơn, lúc 17:49.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 121122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 11Thg 15:315:311 thg 1218:541 thg 1218:545:435:4331 thg 1219:1031 thg 1219:105:335:3311 thg 1219:0111 thg 1219:015:375:37MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 12. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 10010102020203030404050505060607070808080000101020203030304040505060606070708080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 12 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 12 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 11 thg 1114:481 thg 1114:4815 thg 1123:2915 thg 1123:291 thg 128:221 thg 128:2215 thg 1211:0215 thg 1211:0231 thg 120:2831 thg 120:2814 thg 10:2814 thg 10:2829 thg 114:3729 thg 114:375:215:2118:4118:4118:2918:295:385:385:175:1719:2119:2118:2418:245:145:144:524:5219:0619:0619:1019:106:056:055:425:4219:2619:26
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 12 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
0%5:17ESE19:21WSW-12:18S395.776 km
2
1%6:07ESE20:19WSW-13:12S392.465 km
3
5%7:02ESE21:14WSW-14:09S389.049 km
4
11%8:01ESE22:05WSW-15:05S385.599 km
5
19%9:03ESE22:51WSW-15:59S382.151 km
6
28%10:04ESE23:33WSW-16:51N378.732 km
7
39%11:04ESE--17:40N375.389 km
8
50%-0:11WSW12:03E18:27N372.219 km
9
62%-0:48W13:02E19:14N369.387 km
10
73%-1:24W14:02E20:02N367.125 km
11
83%-2:01W15:04ENE20:52N365.707 km
12
91%-2:41WNW16:08ENE21:46N365.406 km
13
97%-3:25WNW17:16ENE22:45N366.432 km
14
100%-4:16WNW18:24ENE23:48N368.866 km
15
100%-5:14WNW19:30ENE--
16
100%-6:16WNW20:30ENE0:53N372.613 km
17
97%-7:20WNW21:22ENE1:55N377.395 km
18
91%-8:22WNW22:07ENE2:53N382.797 km
19
84%-9:21WNW22:46ENE3:45N388.344 km
20
76%-10:17WNW23:20ENE4:31N393.567 km
21
67%-11:08W23:51E5:14N398.057 km
22
57%-11:58W-5:54N401.496 km
23
50%0:21E12:47W-6:33N403.670 km
24
38%0:50E13:36W-7:11N404.480 km
25
29%1:20ESE14:26WSW-7:51N403.937 km
26
21%1:53ESE15:18WSW-8:33N402.157 km
27
13%2:30ESE16:13WSW-9:19S399.345 km
28
7%3:11ESE17:10WSW-10:09S395.774 km
29
3%3:59ESE18:09WSW-11:03S391.757 km
30
0%4:52ESE19:06WSW-11:59S387.621 km
31
0%5:52ESE19:59WSW-12:57S383.659 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà 1 ngày đã nói đến sẽ là muggy ở Bốt-xoa-na (Botswana) là tăng during Tháng 12, rising từ 8% đến 17% theo diễn tiến trong tháng.

Để tham kháo, ngày 29 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 26% thời gian, trong khi ngày 24 tháng 5, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 11Thg 11 thg 128%1 thg 128%31 thg 1217%31 thg 1217%11 thg 1211%11 thg 1211%oi bứcoi bứcẩm ướtẩm ướtthoải máithoải máikhô ráokhô ráo
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Bốt-xoa-na (Botswana) là ngày một giảm trong suốt Tháng 12, decreasing từ 13,2 kilômét/giờ đến 12,1 kilômét/giờ theo diễn tiến trong tháng.

Để tham khảo, ngày 1 tháng 10, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 15,6 kilômét/giờ, trong khi ngày 10 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 10,2 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 in Bốt-xoa-na (Botswana)

Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ ở Bốt-xoa-na (Botswana) suốt Tháng 12 chủ yếu từ hướng bắc, với tỷ lệ đỉnh 49% ngày 9 tháng 12.

Hướng Gió trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Hướng Gió trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)NEThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 11Thg 1phía đôngphía bắcphía namphía tây
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Trong khi nó không làm thế mỗi năm, nhiêt độ băng giá được thấy in Bốt-xoa-na (Botswana) qua một số mùa đông. Ngày ít nhất có thể là trong mùa tăng trưởng là 1 tháng 7, với một 65% cơ hội.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 1100%16 thg 12100%16 thg 12mát mẻthoải máiấm ápnóngoi ả
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình ở Bốt-xoa-na (Botswana) là tăng nhanh trong suốt Tháng 12, tăng bởi 444°C, từ 1.546°C đến 1.990°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311.500°C1.500°C1.600°C1.600°C1.700°C1.700°C1.800°C1.800°C1.900°C1.900°C2.000°C2.000°C2.100°C2.100°CThg 11Thg 11 thg 121.546°C1 thg 121.546°C31 thg 121.990°C31 thg 121.990°C11 thg 121.691°C11 thg 121.691°C21 thg 121.839°C21 thg 121.839°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 12, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày ở Bốt-xoa-na (Botswana) là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,1 kWh của 7,7 kWh xuyên suốt.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày cao nhất trong suốt Tháng 12 là 7,8 kWh ngày 29 tháng 12.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWhThg 11Thg 129 thg 127,8 kWh29 thg 127,8 kWh1 thg 127,6 kWh1 thg 127,6 kWh11 thg 127,6 kWh11 thg 127,6 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Bốt-xoa-na (Botswana) là -22,000° vĩ độ, 24,000° kinh độ, và 0 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Bốt-xoa-na (Botswana) chủ yếu bằng phẳng, có thay đổi độ cao tối đa 0 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 0 mét. Trong 16 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét). Trong 80 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Bốt-xoa-na (Botswana) bị che phủ bởi đồng cỏ (100%), trong phạm vi 16 kilômét bởi đồng cỏ (99%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đồng cỏ (98%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Bốt-xoa-na (Botswana), dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Seretse Khama International Airport.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Các Trạm Thời Tiết