1. WeatherSpark.com
  2. Botswana
  3. Bốt-xoa-na (Botswana)

Thời Tiết vào Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana) Botswana

Nhiệt độ cao hàng ngày giảm bởi 3°C, từ 26°C đến 23°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 19°C hoặc vượt quá 30°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày giảm bởi 5°C, từ 11°C đến 7°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 3°C hoặc vượt quá 15°C.

Để tham khảo, ngày 29 tháng 12, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở Bốt-xoa-na (Botswana) thường thay đổi từ 20°C đến 32°C, trong khi vào ngày 7 tháng 7, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 5°C đến 22°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°CThg 4Thg 61 thg 526°C1 thg 526°C11°C11°C31 thg 523°C31 thg 523°C7°C7°C11 thg 525°C11 thg 525°C10°C10°C21 thg 524°C21 thg 524°C8°C8°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 5. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 4Thg 6Hiện giờHiện giờrất lạnhlạnhlạnhmát mẻmát mẻthoải máiấm ápthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Bốt-xoa-na (Botswana) với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 5 Ở Bốt-xoa-na (Botswana) trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 10% suốt tháng.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 19 tháng 5, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 92% thời gian.

Để tham khảo, ngày 11 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 39%, trong khi ngày 23 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 94%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 4Thg 61 thg 588%1 thg 588%31 thg 592%31 thg 592%11 thg 590%11 thg 590%21 thg 592%21 thg 592%Hiện giờHiện giờtrong xanhmây bao phủgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơi
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Ở Bốt-xoa-na (Botswana), cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 5 là giảm, bắt đầu tháng lúc 8% và kết thúc tháng lúc 3%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 41% ngày 16 tháng 12, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 0% ngày 10 tháng 8.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%22%22%Thg 4Thg 61 thg 58%1 thg 58%31 thg 53%31 thg 53%11 thg 55%11 thg 55%21 thg 53%21 thg 53%Hiện giờHiện giờmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana) là ngày một giảm, bắt đầu tháng lúc 17 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 49 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét, và kết thúc tháng lúc 7 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 26 milimét hoặc rơi xuống dưới -0 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana)

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mm70 mm70 mm80 mm80 mmThg 4Thg 61 thg 517 mm1 thg 517 mm31 thg 57 mm31 thg 57 mm11 thg 512 mm11 thg 512 mm21 thg 58 mm21 thg 58 mmHiện giờHiện giờ
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana), chiều dài của ngày là gradually decreasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày giảm bằng 24 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày giảm của 48 giây, và hàng tuần giảm của 5 phút, 36 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 31 tháng 5, có 10 giờ, 53 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 5, có 11 giờ, 17 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 4Thg 6ngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 511 giờ, 17 phút1 thg 511 giờ, 17 phút31 thg 510 giờ, 53 phút31 thg 510 giờ, 53 phút16 thg 511 giờ, 3 phút16 thg 511 giờ, 3 phútHiện giờHiện giờ
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng ở Bốt-xoa-na (Botswana) là 6:42 ngày 1 tháng 5 và mặt trời mọc trể nhất là 13 phút muộn hơn lúc 6:55 ngày 31 tháng 5.

Mặt trời lặn muộn nhất là 17:59 ngày 1 tháng 5 và mặt trời lặn sớm nhất là 11 phút sớm hơn lúc 17:48 ngày 31 tháng 5.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát in Bốt-xoa-na (Botswana) trong suốt 2024.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:37 và lặn 13 giờ, 29 phút muộn hơn, lúc 19:06, trong khi ngày 20 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 7:02 và lặn 10 giờ, 47 phút muộn hơn, lúc 17:49.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 51122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 4Thg 66:426:421 thg 517:591 thg 517:596:556:5531 thg 517:4831 thg 517:486:466:4611 thg 517:5311 thg 517:536:516:5121 thg 517:5021 thg 517:50MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặnHiện giờHiện giờ
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 5. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 4Thg 600101020202030304040500001010202030303040405060Hiện giờHiện giờ
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 5 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 5 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 4Thg 68 thg 420:228 thg 420:2224 thg 41:5024 thg 41:508 thg 55:238 thg 55:2323 thg 515:5423 thg 515:546 thg 614:386 thg 614:3822 thg 63:0922 thg 63:096:016:0118:0818:0817:4417:446:546:546:546:5418:0718:0717:3817:387:377:376:486:4817:3917:3917:1217:127:267:26
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 5 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
50%-13:23WSW-6:30S374.727 km
2
42%0:37ESE14:06WSW-7:24N370.884 km
3
30%1:40ESE14:46W-8:15N367.500 km
4
20%2:42E15:24W-9:04N364.898 km
5
11%3:43E16:01W-9:53N363.407 km
6
4%4:45E16:40WNW-10:43N363.305 km
7
1%5:49ENE17:21WNW-11:35N364.753 km
8
0%6:54ENE18:07WNW-12:30N367.742 km
9
2%8:01ENE18:58WNW-13:29N372.076 km
10
7%9:06ENE19:54WNW-14:30N377.387 km
11
14%10:08ENE20:52WNW-15:30N383.193 km
12
23%11:04ENE21:52WNW-16:28N388.978 km
13
32%11:52ENE22:50WNW-17:22N394.270 km
14
42%12:34ENE23:46WNW-18:11N398.687 km
15
50%13:11ENE--18:55N401.966 km
16
62%-0:38WNW13:44ENE19:36N403.960 km
17
71%-1:29W14:15E20:16N404.638 km
18
79%-2:18W14:44E20:54N404.070 km
19
87%-3:06W15:14E21:33N402.406 km
20
93%-3:55W15:44ESE22:14N399.855 km
21
97%-4:47WSW16:18ESE22:57N396.661 km
22
100%-5:41WSW16:55ESE23:44S393.076 km
23
100%-6:38WSW17:38ESE--
24
100%-7:37WSW18:27ESE0:35S389.337 km
25
98%-8:38WSW19:22ESE1:31S385.644 km
26
93%-9:37WSW20:23ESE2:30S382.147 km
27
87%-10:31WSW21:27ESE3:29S378.934 km
28
78%-11:21WSW22:30ESE4:26S376.052 km
29
68%-12:06WSW23:33ESE5:21N373.523 km
30
50%-12:46WSW-6:12N371.376 km
31
45%0:34E13:23W-7:00N369.678 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Bốt-xoa-na (Botswana) là cân bằng trong suốt Tháng 5, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 29 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 26% thời gian, trong khi ngày 24 tháng 5, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 4Thg 61 thg 50%1 thg 50%31 thg 50%31 thg 50%11 thg 50%11 thg 50%21 thg 50%21 thg 50%ẩm ướtẩm ướtthoải máithoải máikhô ráokhô ráooi bứcoi bức
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Bốt-xoa-na (Botswana) là cân bằng trong suốt Tháng 5, vẫn trong 0,2 kilômét/giờ của 10,4 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 1 tháng 10, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 15,6 kilômét/giờ, trong khi ngày 10 tháng 5, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 10,2 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình thấp nhất hàng ngày trong suốt Tháng 5 là 10,2 kilômét/giờ ngày 11 tháng 5.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana)

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 5 in Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/hThg 4Thg 611 thg 510,2 km/h11 thg 510,2 km/h31 thg 510,6 km/h31 thg 510,6 km/hHiện giờHiện giờ
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ ở Bốt-xoa-na (Botswana) suốt Tháng 5 chủ yếu từ hướng đông, với tỷ lệ đỉnh 35% ngày 7 tháng 5.

Hướng Gió trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Hướng Gió trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 4Thg 6Hiện giờHiện giờphía namphía đôngphía bắcphía tây
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Trong khi nó không làm thế mỗi năm, nhiêt độ băng giá được thấy in Bốt-xoa-na (Botswana) qua một số mùa đông. Ngày ít nhất có thể là trong mùa tăng trưởng là 1 tháng 7, với một 65% cơ hội.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)mùa tăng trưởngThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 4Thg 6100%1 thg 5100%1 thg 593%31 thg 593%31 thg 5100%11 thg 5100%11 thg 598%21 thg 598%21 thg 5Hiện giờHiện giờrất lạnhlạnhmát mẻthoải máiấm ápnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình ở Bốt-xoa-na (Botswana) là tăng trong suốt Tháng 5, tăng bởi 208°C, từ 3.606°C đến 3.814°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031313.400°C3.400°C3.500°C3.500°C3.600°C3.600°C3.700°C3.700°C3.800°C3.800°C3.900°C3.900°C4.000°C4.000°C4.100°C4.100°CThg 4Thg 61 thg 53.606°C1 thg 53.606°C31 thg 53.814°C31 thg 53.814°C11 thg 53.686°C11 thg 53.686°C21 thg 53.756°C21 thg 53.756°CHiện giờHiện giờ
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 5, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày ở Bốt-xoa-na (Botswana) là ngày một giảm trong suốt Tháng 5, giảm bởi 0,7 kWh, từ 5,2 kWh đến 4,6 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 5 ở Bốt-xoa-na (Botswana)Thg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 4Thg 61 thg 55,2 kWh1 thg 55,2 kWh31 thg 54,6 kWh31 thg 54,6 kWh11 thg 55,0 kWh11 thg 55,0 kWh21 thg 54,8 kWh21 thg 54,8 kWhHiện giờHiện giờ
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Bốt-xoa-na (Botswana) là -22,000° vĩ độ, 24,000° kinh độ, và 0 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Bốt-xoa-na (Botswana) chủ yếu bằng phẳng, có thay đổi độ cao tối đa 0 mét và độ cao trung bình trên mực nước biển 0 mét. Trong 16 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét). Trong 80 kilômét thì cũng chủ yếu bằng phẳng (0 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Bốt-xoa-na (Botswana) bị che phủ bởi đồng cỏ (100%), trong phạm vi 16 kilômét bởi đồng cỏ (99%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đồng cỏ (98%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Bốt-xoa-na (Botswana), dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Chi tiết của nguồn dữ liệu được dùng cho báo cáo này có thể được tìm thấy trên trang Seretse Khama International Airport.

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.

Các vị trí khác:

Các Trạm Thời Tiết