1. WeatherSpark.com
  2. Pháp
  3. Île-de-France
  4. Paris

Thời Tiết vào Tháng 12 ở Paris Pháp

Nhiệt độ cao hàng ngày giảm bởi 1°C, từ 8°C đến 7°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 1°C hoặc vượt quá 13°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày khoảng 3°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn -4°C hoặc vượt quá 9°C.

Để tham khảo, ngày 3 tháng 8, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở Paris thường thay đổi từ 15°C đến 25°C, trong khi vào ngày 8 tháng 2, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 2°C đến 7°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 ở Paris

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 12 ở ParisThg 121122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°CThg 11Thg 11 thg 128°C1 thg 128°C3°C3°C31 thg 127°C31 thg 127°C2°C2°C11 thg 128°C11 thg 128°C3°C3°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 12. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 ở Paris

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 1rất lạnhlạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Eastgate, Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ (8.046 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Paris (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Paris với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 12 Ở Paris trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 73% suốt tháng. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi74% ngày 29 tháng 12.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 1 tháng 12, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 29% thời gian.

Để tham khảo, ngày 29 tháng 12, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 74%, trong khi ngày 21 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 62%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 ở Paris

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 121 thg 762%21 thg 762%1 thg 1229%1 thg 1229%31 thg 1226%31 thg 1226%11 thg 1227%11 thg 1227%trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủgần như trong xanh
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Ở Paris, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 12 là ngày một tăng, bắt đầu tháng lúc 27% và kết thúc tháng lúc 30%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 30% ngày 22 tháng 5, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 20% ngày 2 tháng 3.

Theo diễn tiến trong Tháng 12 ở Paris, cơ hội ngày có only rain vẫn là 27% cơ bản không đổi xuyên suốt., cơ hội ngày có mixed snow and rain vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt. và cơ hội ngày có only snow vẫn là 1% cơ bản không đổi xuyên suốt..

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 ở Paris

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%Thg 11Thg 121 thg 1230%21 thg 1230%1 thg 1227%1 thg 1227%mưatuyếthỗn hợp
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 12 in Paris là cân bằng, vẫn khoảng 44 milimét xuyên suốt, và hiếm khi vượt quá 79 milimét hoặc rơi xuống dưới 16 milimét.

Tích lũy 31 ngày trung bình cao nhất là 46 milimét ngày 15 tháng 12.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in Paris

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 12 in ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mm70 mm70 mm80 mm80 mmThg 11Thg 115 thg 1246 mm15 thg 1246 mm1 thg 1243 mm1 thg 1243 mm31 thg 1242 mm31 thg 1242 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 12 in Paris, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 21 tháng 12, có 8 giờ, 15 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 12, có 8 giờ, 33 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Paris

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 11Thg 121 thg 128 giờ, 15 phút21 thg 128 giờ, 15 phútđêmđêmngàyngày1 thg 128 giờ, 33 phút1 thg 128 giờ, 33 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng ở Paris là 8:23 ngày 1 tháng 12 và mặt trời mọc trể nhất là 21 phút muộn hơn lúc 8:44 ngày 31 tháng 12.

Mặt trời lặn sớm nhất là 16:53 ngày 11 tháng 12 và mặt trời lặn muộn nhất là 10 phút muộn hơn lúc 17:03 ngày 31 tháng 12.

Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian được quan sát in Paris trong suốt 2024, nhưng nó không bắt đầu cũng như không chấm dứt trong suốt Tháng 12, thế nên cả tháng có ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:46 và lặn 16 giờ, 11 phút muộn hơn, lúc 21:57, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 8:41 và lặn 8 giờ, 15 phút muộn hơn, lúc 16:56.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 ở Paris

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 12 ở ParisThg 121122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 11Thg 18:238:231 thg 1216:561 thg 1216:568:448:4431 thg 1217:0331 thg 1217:038:348:3411 thg 1216:5311 thg 1216:538:418:41MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 12. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 ở Paris

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 11Thg 10010102020000101020
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 12 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 12 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 ở Paris

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 11Thg 11 thg 1113:481 thg 1113:4815 thg 1122:2915 thg 1122:291 thg 127:221 thg 127:2215 thg 1210:0215 thg 1210:0230 thg 1223:2830 thg 1223:2813 thg 123:2813 thg 123:2829 thg 113:3729 thg 113:377:377:3717:0817:0816:3116:319:019:018:598:5916:3116:3115:3515:359:149:148:548:5416:0616:0616:2716:279:319:318:498:4917:3417:34
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 12 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
0%8:59SE16:31SW-12:45S395.586 km
2
2%10:06SE17:17SW-13:42S392.263 km
3
5%11:03SE18:17SW-14:40S388.840 km
4
11%11:47SE19:29SW-15:38S385.385 km
5
19%12:20SE20:47SW-16:33S381.935 km
6
29%12:45ESE22:09WSW-17:26S378.516 km
7
40%13:04ESE23:30WSW-18:16S375.178 km
8
50%13:21E--19:04S372.023 km
9
63%-0:50W13:36E19:50S369.220 km
10
74%-2:11W13:52E20:38S367.004 km
11
84%-3:34WNW14:09ENE21:28S365.651 km
12
92%-5:01WNW14:30ENE22:22S365.430 km
13
97%-6:29NW14:57NE23:19S366.544 km
14
99%-7:56NW15:35NE--
15
100%-9:14NW16:28NE0:21S369.060 km
16
99%-10:16NW17:34NE1:23S372.874 km
17
96%-11:01NW18:51NE2:23S377.699 km
18
91%-11:33NW20:10ENE3:19S383.118 km
19
84%-11:56WNW21:26ENE4:09S388.654 km
20
76%-12:13WNW22:39ENE4:55S393.844 km
21
66%-12:28WNW23:48E5:37S398.281 km
22
50%-12:40W-6:17S401.653 km
23
47%0:55E12:52W-6:56S403.752 km
24
38%2:02E13:05WSW-7:35S404.485 km
25
28%3:09ESE13:19WSW-8:15S403.868 km
26
20%4:19ESE13:36WSW-8:58S402.023 km
27
13%5:31SE13:58SW-9:45S399.158 km
28
7%6:43SE14:28SW-10:36S395.549 km
29
2%7:53SE15:10SW-11:31S391.512 km
30
0%8:54SE16:06SW-12:30S387.374 km
31
0%9:44SE17:15SW-13:29S383.426 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Paris là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn khoảng 0% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 23 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 4% thời gian, trong khi ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 ở Paris

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 11Thg 11 thg 120%1 thg 120%31 thg 120%31 thg 120%11 thg 120%11 thg 120%khô ráokhô ráothoải máithoải mái
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Paris là tăng trong suốt Tháng 12, increasing từ 17,0 kilômét/giờ đến 18,6 kilômét/giờ theo diễn tiến trong tháng.

Để tham khảo, ngày 16 tháng 1, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 18,8 kilômét/giờ, trong khi ngày 7 tháng 8, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 12,6 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 in Paris

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 12 in ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/hThg 11Thg 11 thg 1217,0 km/h1 thg 1217,0 km/h31 thg 1218,6 km/h31 thg 1218,6 km/h16 thg 1217,7 km/h16 thg 1217,7 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ ở Paris suốt Tháng 12 chủ yếu từ hướng nam, với tỷ lệ đỉnh 40% ngày 31 tháng 12.

Hướng Gió trong Tháng 12 ở Paris

Hướng Gió trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 11Thg 1phía tâyphía namphía bắcphía đông
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Paris thường kéo dài trong 8,0 tháng (243 ngày), từ khoảng 21 tháng 3 đến khoảng 19 tháng 11, hiếm khi bắt đầu trước khi 16 tháng 2 hoặc sau khi 19 tháng 4, và hiếm khi chấm dứt trước khi 23 tháng 10 hoặc sau khi 20 tháng 12.

Tháng Tháng 12 ở Paris là có khả năng hoàn toàn nằm ngoài mà tăng trưởng, với cơ hội mà ngày đưa ra là trong mùa tăng trưởng giảm nhanh từ 31% đến 3% theo diễn biến trong tháng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 ở Paris

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 12 ở Parismùa tăng trưởngThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 11Thg 11 thg 1231%1 thg 1231%31 thg 123%31 thg 123%11 thg 1218%11 thg 1218%50%19 thg 1150%19 thg 11băng giárất lạnhlạnhmát mẻ
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình ở Paris là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn trong 4°C của 1.386°C xuyên suốt.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 ở Paris

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311.200°C1.200°C1.250°C1.250°C1.300°C1.300°C1.350°C1.350°C1.400°C1.400°C1.450°C1.450°C1.500°C1.500°C1.550°C1.550°CThg 11Thg 11 thg 121.382°C1 thg 121.382°C31 thg 121.389°C31 thg 121.389°C16 thg 121.386°C16 thg 121.386°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 12, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày ở Paris là cân bằng trong suốt Tháng 12, vẫn trong 0,1 kWh của 0,9 kWh xuyên suốt.

Năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày thấp nhất trong suốt Tháng 12 là 0,8 kWh ngày 26 tháng 12.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 ở Paris

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 12 ở ParisThg 1211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310,0 kWh0,0 kWh0,5 kWh0,5 kWh1,0 kWh1,0 kWh1,5 kWh1,5 kWh2,0 kWh2,0 kWh2,5 kWh2,5 kWhThg 11Thg 126 thg 120,8 kWh26 thg 120,8 kWh1 thg 121,0 kWh1 thg 121,0 kWh11 thg 120,8 kWh11 thg 120,8 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Paris là 48,853° vĩ độ, 2,349° kinh độ, và 42 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Paris chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 71 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 49 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (193 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao significant (269 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Paris bị che phủ bởi các bề mặt nhân tạo (97%), trong phạm vi 16 kilômét bởi các bề mặt nhân tạo (91%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi đất canh tác (58%) và cây cối (23%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Paris, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Có 4 các trạm thời tiết gần đủ để góp phần cho việc ước tính của chúng tôi về nhiệt độ và điểm sương tại Paris.

Đối với mỗi trạm, các hồ sơ ghi nhận được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao giữa trạm đó và Paris theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Giá tri ước tính ở Paris được tính là trung bình theo trọng lượng các đóng góp riêng từ mỗi trạm, với trọng lượng theo tỷ lệ tương ứng với sự đảo ngược khoảng cách giữa Paris và một trạm nhất định.

Các trạm cung cấp cho việc tái thiết lập này là:

Để biết các nguồn này có đồng quan điểm với nhau đến mức nào, bạn có thể xem sự so sánh của Paris và các trạm mà cung cấp các đánh giá về lịch sự nhiệt độ và khí hậu của nó. Vui lòng lưu ý rằng các sự cung cấp của từng nguồn được điều chỉnh độ cho sự thay đổi tương đối và độ cao được thể hiện trong dữ liệu MERRA-2.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.