1. WeatherSpark.com
  2. Pháp
  3. Marseille

Thời Tiết vào Tháng 5 ở Marseille Pháp

Nhiệt độ cao hàng ngày tăng bởi 4°C, từ 20°C đến 24°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 16°C hoặc vượt quá 27°C.

Nhiệt độ thấp hàng ngày tăng bởi 4°C, từ 11°C đến 15°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 8°C hoặc vượt quá 18°C.

Để tham khảo, ngày 4 tháng 8, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở Marseille thường thay đổi từ 20°C đến 29°C, trong khi vào ngày 15 tháng 1, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 4°C đến 11°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 5 ở Marseille

Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 5. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 5 ở Marseille

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 4Thg 6Hiện giờHiện giờlạnhmát mẻthoải máiấm áplạnh
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Thành phố Nevada, Hoa Kỳ (9.382 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Marseille (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Marseille với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 5 ở Marseille trải qua ngày một giảm mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời thì mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi decreasing từ 44% đến 39%. Cơ hội cao nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi45% ngày 7 tháng 5.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 31 tháng 5, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 61% thời gian.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 10, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 47%, trong khi ngày 20 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 83%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 5 ở Marseille

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 4Thg 620 thg 783%20 thg 783%1 thg 556%1 thg 556%31 thg 561%31 thg 561%11 thg 556%11 thg 556%21 thg 558%21 thg 558%Hiện giờHiện giờtrong xanhgần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Ở Marseille, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 5 là ngày một giảm, bắt đầu tháng lúc 18% và kết thúc tháng lúc 14%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 25% ngày 24 tháng 10, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 5% ngày 12 tháng 7.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 5 ở Marseille

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%16%16%18%18%20%20%Thg 4Thg 61 thg 518%1 thg 518%31 thg 514%31 thg 514%11 thg 515%11 thg 515%21 thg 514%21 thg 514%Hiện giờHiện giờmưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 5 in Marseille là ngày một giảm, bắt đầu tháng lúc 39 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 77 milimét hoặc rơi xuống dưới 8 milimét, và kết thúc tháng lúc 27 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 61 milimét hoặc rơi xuống dưới 3 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 5 in Marseille

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 5 in MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 mm0 mm10 mm10 mm20 mm20 mm30 mm30 mm40 mm40 mm50 mm50 mm60 mm60 mm70 mm70 mm80 mm80 mmThg 4Thg 61 thg 539 mm1 thg 539 mm31 thg 527 mm31 thg 527 mm11 thg 536 mm11 thg 536 mm21 thg 532 mm21 thg 532 mmHiện giờHiện giờ
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 5 in Marseille, chiều dài của ngày là rapidly increasing. Kể từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tháng, chiều dài của ngày tăng bằng 1 giờ, 1 phút, ngụ ý trung bình hàng ngày tăng của 2 phút, 1 giây, và hàng tuần tăng của 14 phút, 10 giây.

Ngày ngắn nhất trong tháng là 1 tháng 5, có 14 giờ, 9 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 31 tháng 5, có 15 giờ, 10 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Marseille

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 4Thg 6đêmđêmngàyngày1 thg 514 giờ, 9 phút1 thg 514 giờ, 9 phút31 thg 515 giờ, 10 phút31 thg 515 giờ, 10 phútHiện giờHiện giờ
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc muộn nhất trong tháng ở Marseille là 6:31 ngày 1 tháng 5 và mặt trời mọc sớm nhất là 30 phút sớm hơn lúc 6:01 ngày 31 tháng 5.

Mặt trời lặn sớm nhất là 20:40 ngày 1 tháng 5 và mặt trời lặn muộn nhất là 31 phút muộn hơn lúc 21:11 ngày 31 tháng 5.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày được quan sát in Marseille trong suốt 2024, nhưng nó không bắt đầu cũng như không kết thúc trong suốt Tháng 5, thế nên cả tháng ở trong thời gian chuẩn.

Để tham khảo, ngày 20 tháng 6, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:58 và lặn 15 giờ, 24 phút muộn hơn, lúc 21:22, trong khi ngày 21 tháng 12, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 8:07 và lặn 8 giờ, 58 phút muộn hơn, lúc 17:05.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 5 ở Marseille

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 5 ở MarseilleThg 51122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020406081012141618202200Thg 4Thg 66:016:0131 thg 521:1131 thg 521:116:316:311 thg 520:401 thg 520:406:186:1811 thg 520:5111 thg 520:516:086:0821 thg 521:0221 thg 521:02MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặnHiện giờHiện giờ
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 5. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 5 ở Marseille

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 4Thg 600101020202030304040505050606000010102020303030404050506060Hiện giờHiện giờ
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 5 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 5 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 5 ở Marseille

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000Thg 4Thg 68 thg 420:228 thg 420:2224 thg 41:5024 thg 41:508 thg 55:238 thg 55:2323 thg 515:5423 thg 515:546 thg 614:386 thg 614:3822 thg 63:0922 thg 63:096:566:5620:0920:0920:1620:166:416:416:126:1221:4321:4321:2921:296:126:125:225:2221:5121:5121:2921:295:445:44
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 5 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
50%3:15ESE12:28WSW-7:52S374.512 km
2
41%3:47ESE13:47WSW-8:46S370.683 km
3
30%4:13ESE15:05WSW-9:38S367.332 km
4
19%4:36E16:23W-10:28S364.782 km
5
10%4:58E17:41W-11:17S363.362 km
6
4%5:20E19:01WNW-12:06S363.344 km
7
1%5:44ENE20:22WNW-12:58S364.879 km
8
0%6:12ENE21:43WNW-13:52S367.947 km
9
3%6:47NE23:01NW-14:49S372.340 km
10
8%7:31NE--15:49S377.684 km
11
15%-0:11NW8:25NE16:48S383.495 km
12
23%-1:08NW9:27NE17:44S389.260 km
13
33%-1:53NW10:35NE18:36S394.512 km
14
43%-2:28WNW11:43ENE19:24S398.876 km
15
50%-2:55WNW12:49ENE20:07S402.093 km
16
62%-3:16WNW13:54ENE20:48S404.023 km
17
71%-3:35WNW14:56E21:27S404.639 km
18
80%-3:53W15:58E22:05S404.014 km
19
87%-4:09W17:00E22:45S402.301 km
20
93%-4:27WSW18:04ESE23:25S399.713 km
21
95%-4:46WSW19:10ESE--
22
97%-5:08WSW20:19ESE0:09S396.493 km
23
100%-5:36WSW21:29SE0:57S392.893 km
24
100%-6:12SW22:37SE1:50S389.150 km
25
98%-6:57SW23:40SE2:47S385.460 km
26
93%-7:55SW-3:48S381.972 km
27
86%0:33SE9:04SW-4:48S378.773 km
28
78%1:16SE10:19WSW-5:47S375.907 km
29
67%1:49ESE11:36WSW-6:42S373.395 km
30
50%2:17ESE12:53WSW-7:34S371.270 km
31
44%2:40ESE14:09W-8:23S369.598 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà ngày đã nói đến sẽ là muggy in Marseille là cân bằng trong suốt Tháng 5, vẫn trong 1% của 1% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 5 tháng 8, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 26% thời gian, trong khi ngày 12 tháng 11, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 0% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 5 ở Marseille

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 4Thg 61 thg 50%1 thg 50%31 thg 52%31 thg 52%11 thg 50%11 thg 50%21 thg 50%21 thg 50%ẩm ướtẩm ướtthoải máithoải máikhô ráokhô ráooi bứcoi bức
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Marseille là ngày một giảm trong suốt Tháng 5, decreasing từ 18,8 kilômét/giờ đến 17,6 kilômét/giờ theo diễn tiến trong tháng.

Để tham khảo, ngày 19 tháng 2, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 21,4 kilômét/giờ, trong khi ngày 10 tháng 8, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 16,6 kilômét/giờ.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 5 in Marseille

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 5 in MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 km/h0 km/h5 km/h5 km/h10 km/h10 km/h15 km/h15 km/h20 km/h20 km/h25 km/h25 km/h30 km/h30 km/h35 km/h35 km/hThg 4Thg 61 thg 518,8 km/h1 thg 518,8 km/h31 thg 517,6 km/h31 thg 517,6 km/h16 thg 518,0 km/h16 thg 518,0 km/hHiện giờHiện giờ
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió ở Marseille trong suốt Tháng 5 thì chủ yếu trong khoảng hướng bắc từ 1 tháng 5 to 7 tháng 5hướng tây từ 7 tháng 5 to 31 tháng 5.

Hướng Gió trong Tháng 5 ở Marseille

Hướng Gió trong Tháng 5 ở MarseilleNWThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 4Thg 6Hiện giờHiện giờphía tâyphía đôngphía bắcphía nam
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Marseille được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ mặt nước trung bình in Marseille là tăng trong suốt Tháng 5, rising bởi 3°C, từ 15°C đến 18°C, theo diển tiến trong tháng.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 5 ở Marseille

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 5 ở MarseilleThg 5112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313112°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°CThg 4Thg 61 thg 515°C1 thg 515°C31 thg 518°C31 thg 518°C11 thg 516°C11 thg 516°C21 thg 517°C21 thg 517°CHiện giờHiện giờ
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) với các dải phân vị thứ 25 đến thứ 75 và thứ 10 đến thứ 90.

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Mùa tăng trưởng in Marseille thường kéo dài trong 9,9 tháng (300 ngày), từ khoảng 16 tháng 2 đến khoảng 12 tháng 12, hiếm khi bắt đầu sau 14 tháng 3, hoặc chấm dứt trước 17 tháng 11.

Tháng Tháng 5 ở Marseille đáng tin cậy toàn bộ trong mùa tăng trưởng.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 5 ở Marseille

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 5 ở Marseillemùa tăng trưởngmùa tăng trưởngThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 4Thg 6100%16 thg 5100%16 thg 5Hiện giờHiện giờlạnhmát mẻthoải máiấm áprất lạnhnóng
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình ở Marseille là tăng trong suốt Tháng 5, tăng bởi 227°C, từ 236°C đến 463°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 5 ở Marseille

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 5 ở MarseilleThg 51122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131200°C200°C250°C250°C300°C300°C350°C350°C400°C400°C450°C450°C500°C500°C550°C550°CThg 4Thg 61 thg 5236°C1 thg 5236°C31 thg 5463°C31 thg 5463°C11 thg 5299°C11 thg 5299°C21 thg 5375°C21 thg 5375°CHiện giờHiện giờ
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 5, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày ở Marseille là ngày một tăng trong suốt Tháng 5, tăng bởi 1,0 kWh, từ 6,3 kWh đến 7,3 kWh, theo diễn tiến trong tháng.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 5 ở Marseille

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 5 ở MarseilleThg 511223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWh8 kWh8 kWh9 kWh9 kWhThg 4Thg 61 thg 56,3 kWh1 thg 56,3 kWh31 thg 57,3 kWh31 thg 57,3 kWh11 thg 56,7 kWh11 thg 56,7 kWh21 thg 57,0 kWh21 thg 57,0 kWhHiện giờHiện giờ
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Marseille là 43,297° vĩ độ, 5,381° kinh độ, và 28 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Marseille chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 147 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 36 mét. Trong 16 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (749 mét). Trong 80 kilômét có các thay đổi về độ cao large (1.267 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Marseille bị che phủ bởi các bề mặt nhân tạo (86%) và nước (14%), trong phạm vi 16 kilômét bởi nước (37%) và các bề mặt nhân tạo (23%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (48%) và cây cối (20%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Marseille, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Nhiệt Độ và Điểm Sương

Có 2 các trạm thời tiết gần đủ để góp phần cho việc ước tính của chúng tôi về nhiệt độ và điểm sương tại Marseille.

Đối với mỗi trạm, các hồ sơ ghi nhận được điều chỉnh cho sự khác biệt độ cao giữa trạm đó và Marseille theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế , và bởi sự thay đổi liên quan hiện diện trong phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 giữa hai địa điểm.

Giá tri ước tính ở Marseille được tính là trung bình theo trọng lượng các đóng góp riêng từ mỗi trạm, với trọng lượng theo tỷ lệ tương ứng với sự đảo ngược khoảng cách giữa Marseille và một trạm nhất định.

Các trạm cung cấp cho việc tái thiết lập này là:

Để biết các nguồn này có đồng quan điểm với nhau đến mức nào, bạn có thể xem sự so sánh của Marseille và các trạm mà cung cấp các đánh giá về lịch sự nhiệt độ và khí hậu của nó. Vui lòng lưu ý rằng các sự cung cấp của từng nguồn được điều chỉnh độ cho sự thay đổi tương đối và độ cao được thể hiện trong dữ liệu MERRA-2.

Dữ Liệu Khác

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Tất cả các dữ liệu thời tiết khác, bao gồm mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, cùng dòng năng lượng, đến từ Phân Tích Kỷ Nguyên Hiện Đại MERRA-2 của NASA. Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.