1. WeatherSpark.com
  2. Angola
  3. Zaire
  4. Soio

Thời Tiết vào Tháng 2 ở Soio Angola

Nhiệt độ cao hàng ngày khoảng 29°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 28°C hoặc vượt quá 31°C. Nhiệt độ cao trung bình cao nhất hàng ngày là 29°C ngày 28 tháng 2.

Nhiệt độ thấp hàng ngày khoảng 26°C, hiếm khi rơi xuống thấp hơn 24°C hoặc vượt quá 27°C.

Để tham khảo, ngày 28 tháng 2, ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở Soio thường thay đổi từ 26°C đến 29°C, trong khi vào ngày 27 tháng 7, ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thay đổi từ 20°C đến 26°C.

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 ở Soio

Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp trong Tháng 2 ở SoioThg 21122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292923°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°C33°C33°C34°C34°CThg 1Thg 328 thg 229°C28 thg 229°C26°C26°C1 thg 229°C1 thg 229°C25°C25°C11 thg 229°C11 thg 229°C26°C26°C
Nhiệt độ cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) trung bình mỗi ngày, với các dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Đường chấm mỏng là các mức nhiệt độ nhận thấy trung bình tương ứng.

Con số dưới đây cho bạn thấy các đặc điểm la bàn về nhiệt độ trung bình mỗi giờ cho quý của năm tập trung ngày Tháng 2. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và màu là nhiệt độ trung bình cho ngày giờ đó.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 ở Soio

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 1Thg 3ấm áp
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Nhiệt độ trung bình mỗi giờ, màu được mã hóa thành các dải. Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./

cách Neiafu, Tonga (17.191 kilômét); Banes, Cuba (10.065 kilômét) và Itacaré, Bahia, Brazil (5.688 kilômét) are places ở nước ngoài xa xôi, có nhiệt độ gần như tương tự với Soio (xem so sánh).//

Bản Đồ
Máy ghi
© OpenStreetMap contributors

So sánh Soio với một thành phố khác:

Bản Đồ

Tháng Tháng 2 Ở Soio trải qua// cân bằng mây che phủ, với phần trăm thời gian mà bầu trời mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi vẫn khoảng 75% suốt tháng. Cơ hội thấp nhất các tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi75% ngày 15 tháng 2.

Ngày trong xanh nhất trong tháng là 15 tháng 2, với các trình trạng trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 25% thời gian.

Để tham khảo, ngày 1 tháng 4, ngày có nhiều mây nhất trong năm, cơ hội tình trạng mây che phủ hoặc có mây nhiều nơi là 81%, trong khi ngày 8 tháng 7, ngày trong xanh nhất trong năm, cơ hội bầu trời trong xanh, trong xanh nhiều nơi, hoặc có mây rải rác 69%.

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 ở Soio

Các Loại Mây Che Phủ trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 31 thg 419%1 thg 419%1 thg 225%1 thg 225%29 thg 224%29 thg 224%11 thg 225%11 thg 225%gần như trong xanhcó mây rải ráccó mây nhiều nơimây bao phủ
0% trong xanh 20% gần như trong xanh 40% có mây rải rác 60% có mây nhiều nơi 80% mây bao phủ 100%
Phần trăm thời gian được dành ở mỗi dải mây bao phủ, được phân loại bởi phần trăm bầu trời bị mây che phủ.

Ngày ẩm ướt là ngày có ít nhất 1 milimét lượng mưa chất lỏng hoặc tương đương chất lỏng. Ở Soio, cơ hội ngày ẩm ướt theo diễn tiến trong Tháng 2 là tăng, bắt đầu tháng lúc 42% và kết thúc tháng lúc 47%.

Để tham khảo, cơ hội ngày ẩm ướt hàng ngày cao nhất của năm là 52% ngày 25 tháng 11, và cơ hội ngày ẩm ướt thấp nhất là 0% ngày 6 tháng 8.

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 ở Soio

Xác Xuất Lượng Mưa trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%50%50%55%55%Thg 1Thg 315 thg 250%15 thg 250%1 thg 242%1 thg 242%29 thg 247%29 thg 247%mưa
Phần trăm những ngày mà trong đó các loại lương mưa khác nhau được quan sát, loại bỏ số lượng rất nhỏ: chỉ mưa thôi, chỉ tuyết thôi, chỉ tuyết thôi, và hỗn hợp (mưa và tuyết đã rơi cùng ngày).

Lượng mưa

Để cho thấy sự thay đổi trong tháng và không chỉ tổng cộng hàng tháng, chúng tôi cho thấy lượng mưa tích lũy quá thời hạn 31 ngày trượt được tập trung xung quanh mỗi ngày.

Lượng mưa 31 ngày trượt/ trung bình trong suốt Tháng 2 in Soio là tăng, bắt đầu tháng lúc 100 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 192 milimét hoặc rơi xuống dưới 13 milimét, và kết thúc tháng lúc 118 milimét, khi nó hiếm khi vượt quá 221 milimét hoặc rơi xuống dưới 26 milimét.

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 in Soio

Lượng Mưa Trung Bình Hàng Tháng trong Tháng 2 in SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm250 mm250 mmThg 1Thg 31 thg 2100 mm1 thg 2100 mm29 thg 2118 mm29 thg 2118 mm11 thg 2103 mm11 thg 2103 mm
Lương mưa rơi trung bình (đường liên tục) được tích lũy theo diễn tiến thời hạn 31 ngày trượt/ được tập trung vào ngày đang nói đến, với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90. Những đường chấm mỏng là lượng tuyết rơi trung bình tương ứng.

Theo diễn tiến trong Tháng 2 in Soio, chiều dài của ngày là essentially constant. Ngày ngắn nhất trong tháng là 29 tháng 2, có 12 giờ, 13 phút ánh sáng ban ngày và ngày dài nhất là 1 tháng 2, có 12 giờ, 22 phút ánh sáng ban ngày.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 ở Soio

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờThg 1Thg 3ngàyngàyngàyngàyđêm1 thg 212 giờ, 22 phút1 thg 212 giờ, 22 phút29 thg 212 giờ, 13 phút29 thg 212 giờ, 13 phút
Số giờ trong suốt thời gian đó Mặt Trời có thể thấy được (đường màu đen). Từ đáy (màu vàng nhất) đến đỉnh (màu xám nhất), các dải màu cho thấy: toàn bộ: toàn bộ ánh sáng ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và toàn bộ ban đêm.

Mặt trời mọc sớm nhất trong tháng ở Soio là 6:12 ngày 1 tháng 2 và mặt trời mọc trể nhất là 3 phút muộn hơn lúc 6:16 ngày 27 tháng 2.

Mặt trời lặn muộn nhất là 18:35 ngày 1 tháng 2 và mặt trời lặn sớm nhất là 6 phút sớm hơn lúc 18:29 ngày 29 tháng 2.

Thời gian dành cho ánh sáng ban ngày không được quan sát in Soio trong suốt 2024.

Để tham khảo, ngày 21 tháng 12, ngày dài nhất trong năm, Mặt Trời mọc lúc 5:54 và lặn 12 giờ, 29 phút muộn hơn, lúc 18:23, trong khi ngày 20 tháng 6, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời mọc lúc 6:19 và lặn 11 giờ, 46 phút muộn hơn, lúc 18:05.

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 2 ở Soio

Mặt Trời Mọc & Mặt Trời Lặn có Chạng Vạng trong Tháng 2 ở SoioThg 211223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929020406081012141618202200Thg 1Thg 36:126:121 thg 218:351 thg 218:356:166:1629 thg 218:2929 thg 218:296:156:1511 thg 218:3411 thg 218:346:166:16MặtTrờiNửaĐêmMặtTrờiNửaĐêmMătTrờiLênĐỉnhMặtTrờiMọcMặtTrờiLặn
Ngày có mặt trời theo diễn tiến trong năm Tháng 2. Từ đáy đến đỉnh, các đường màu đen là nửa đêm mặt trời trước đó/, mặt trời mọc, mặt trời lên đỉnh/, mặt trời lặn, và mặt trời nửa đêm kế tiếp. Ban ngày, chạng vạng (thông thường, hàng hải, và thiên văn), và ban đêm được cho thấy bằng những dải màu từ màu vàng đến màu xám.

Số liệu dưới đây đưa ra trình bày la bàn mặt chiếu của mặt trời (góc nghiêng mặt trời trên đường ngang) và góc phương vị(góc phương vị la bàn của nó) mỗi giờ của mỗi ngày trong giai đoạn báo cáo. Trục ngang là ngày trong năm và trục đứng là giờ trong ngày. Đối với một ngày xác định và giờ xác định của ngày đó, màu phông nền cho thấy góc phương vị của mặt trời vào thời điểm đó. Đường đẳng trị màu đen là mặt chiếu không đổi của mặt trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 2 ở Soio

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vào Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000020204040606080810101212141416161818202022220000Thg 1Thg 3001010202020303040405050506060707080800001010202030303040405050606060707080
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời trong suốt tháng 2 năm 2024. Các đường màu đen là những đường độ cao mặt trời không đổi (góc nghiêng mặt trười trên chiều ngang, theo độ). Lấp đầy màu phông nền cho thấy góc phương vị (góc phương vị la bàn) của mặt trời. Các vùng phủ màu nhẹ ở ranh giới các đầu la bàn chủ yếu cho thấy các hướng ở giữa mặc nhiên (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc.

Số liệu dưới đây tiêu biểu cho sự trình bày dữ liệu mặt trăng chủy yếu cho tháng 2 năm 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong ngày, và các khu vực có màu cho thấy khi mặt trăng nằm trên đường chân trời. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và các thanh xanh da trời (các Mặt Trăng tròn) cho thấy các tuần Mặt Trăng chính/. Nhãn được đi kèm với mỗi thanh cho thấy ngày giờ mà tuần /có được, và nhãn thời gian đi cùng cho thấy thời gian mọc và lặn của Mặt Trăng trong khoảng thời gian gần nhất mà trong thời gian đó mặt trăng ở trên đường chân trời.

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 2 ở Soio

Chu Kỳ Mặt Trăng vào Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290000040408081212161620200000Thg 1Thg 311 thg 112:5811 thg 112:5825 thg 118:5525 thg 118:5510 thg 20:0010 thg 20:0024 thg 213:3124 thg 213:3110 thg 310:0110 thg 310:0125 thg 38:0125 thg 38:015:505:5018:4818:4818:3818:386:406:405:365:3618:2618:2618:4218:426:536:536:136:1318:4318:4317:5617:566:156:15
Thời gian mà trong đó mặt trăng ở trên đường chân trời (vùng màu xanh da trời sáng)/, với các mặt trăng mới (các đường màu xám tối) và đã cho thấy trăng tròn (các đường xanh da trời). Các lớp chồng được làm tối cho thấy ban đêm và chạng vạng thông thường./
thg 2 2024Sự Rọi SángTrăng LênTrăng TàTrăng LênĐi Qua Kinh TuyếnKhoảng Cách
1
67%-11:00W23:11ESE4:46S401.703 km
2
58%-11:45WSW23:52ESE5:27S398.016 km
3
50%-12:34WSW-6:12S393.199 km
4
37%0:38ESE13:26WSW-7:01S387.439 km
5
27%1:29ESE14:23WSW-7:55S381.059 km
6
17%2:26ESE15:24WSW-8:55S374.520 km
7
9%3:28ESE16:27WSW-9:58S368.394 km
8
3%4:32ESE17:28WSW-11:02S363.294 km
9
0%5:36ESE18:26WSW-12:03S359.764 km
10
0%6:38ESE19:19WSW-13:00S358.166 km
11
4%7:36E20:09W-13:54S358.615 km
12
10%8:31E20:57W-14:44N360.972 km
13
19%9:24E21:43W-15:33N364.890 km
14
29%10:17E22:30WNW-16:23N369.893 km
15
40%11:10ENE23:19WNW-17:13N375.472 km
16
50%12:05ENE--18:06N381.161 km
17
62%-0:09WNW13:00ENE19:01N386.585 km
18
72%-1:02WNW13:57ENE19:57N391.483 km
19
81%-1:57WNW14:52ENE20:52N395.707 km
20
88%-2:52WNW15:45ENE21:46N399.198 km
21
94%-3:45WNW16:35ENE22:36N401.959 km
22
98%-4:36WNW17:20ENE23:23N404.025 km
23
99%-5:24WNW18:03ENE--
24
100%-6:10WNW18:42ENE0:07N405.428 km
25
100%-6:53W19:19E0:48N406.180 km
26
98%-7:35W19:56E1:27N406.258 km
27
94%-8:16W20:32E2:06N405.607 km
28
89%-8:58W21:10E2:44S404.144 km
29
82%-9:42WSW21:49ESE3:24S401.786 km

Chúng tôi căn cứ vào độ ẩm thoải mái/ trên điểm sương, vì nó xác đinh liệu việc đổ mồ hôi sẽ bốc hơi từ da, qua đó làm cho cơ thể mát mẻ. Các điểm sương thấp hơn cảm thấy khô hơn và cao hơn các điểm sương cảm thấy ẩm ướt hơn. Không như nhiệt độ, thường thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm, điểm sương có khuynh hướng thay đổi chậmhơn, thế nên trong khi ban đêm nhiệt độ có thể giảm xuống vào bạn đêm, một ngày oi bức thường theo sau đó bằng một đêm oi bức.

Cơ hội mà một ngày đã nói đến sẽ là muggy in Soio là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 100% xuyên suốt.

Để tham kháo, ngày 1 tháng 1, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 100% thời gian, trong khi ngày 30 tháng 7, ngày oi bức nhất trong năm, có các tình trạng oi bức 69% thời gian.

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 ở Soio

Các Độ Ẩm Thoải Mái/ trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%Thg 1Thg 315 thg 2100%15 thg 2100%1 thg 2100%1 thg 2100%29 thg 2100%29 thg 2100%khó chịukhó chịungột ngạtngột ngạtoi bứcoi bức
khô ráo 13°C thoải mái 16°C ẩm ướt 18°C oi bức 21°C ngột ngạt 24°C khó chịu
Phần trăm thời gian được dành ở các mức độ ẩm thoải mái khác nhau/, được phân loại theo điểm sương.

Phần này thảo luận về vector gió trung bình mỗi giờ khu vực rộng (tốc độ và hướng) lúc 10 mét trên mặt đất. Gió trải qua tại bất kỳ địa điểm nào nhất định thì phụ thuộc nhiều vào địa hình địa phương và các yếu tố khác, và tốc độ và hướng gió ngay tức thì thay đổi rộng hơn trung bình hàng giờ.

Tốc độ gió trung bình hàng giờ in Soio là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,1 kilômét/giờ của 11,3 kilômét/giờ xuyên suốt.

Để tham khảo, ngày 8 tháng 10, ngày có gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 13,6 kilômét/giờ, trong khi ngày 25 tháng 4, ngày lặng gió nhất trong năm, tốc độ gió trung bình hàng ngày là 10,4 kilômét/giờ.

Tốc độ gió trung bình cao nhất hàng ngày trong suốt Tháng 2 là 11,4 kilômét/giờ ngày 20 tháng 2.

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 in Soio

Tốc Độ Gió Trung Bình trong Tháng 2 in SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 km/h0 km/h2 km/h2 km/h4 km/h4 km/h6 km/h6 km/h8 km/h8 km/h10 km/h10 km/h12 km/h12 km/h14 km/h14 km/hThg 1Thg 320 thg 211,4 km/h20 thg 211,4 km/h1 thg 211,2 km/h1 thg 211,2 km/h
Trung bình của tốc độ gió hàng giờ thấp/ (đường màu xám sẩm) với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Hướng gió trung bình hàng giờ ở Soio suốt Tháng 2 chủ yếu từ hướng nam, với tỷ lệ đỉnh 72% ngày 29 tháng 2.

Hướng Gió trong Tháng 2 ở Soio

Hướng Gió trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Thg 1Thg 3phía tâyphía nam
phía bắcphía đôngphía namphía tây
Phần trăm các giờ mà trong đó hướng gió trung bình/ từ mỗi trong bốn hướng gió chủ yếu, không bao gồm những giờ trong đó tốc độ gió trung bình/ thấp dưới 1,6 km/h. Những khu vực bị phủ màu nhẹ tại các ranh giới là phần trăm các giờ mất đi theo các hướng trung gian ngụ ý (đông bắc, đông nam, tây nam, và tây bắc).//

Soio được đặt gần cơ thể nước lớn (ví dụ, đại dương, biển, hoặc hồ lớn). Phần này báo cáo về nhiệt độ bề mặt trung bình khu vực rộng của phần nước đó.

Nhiệt độ bề mặt nước trung bình ở Soio là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn khoảng 28°C xuyên suốt.

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 ở Soio

Nhiệt Độ Nước Trung Bình trong Tháng 2 ở SoioThg 21122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292925°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°CThg 1Thg 31 thg 228°C1 thg 228°C29 thg 228°C29 thg 228°C11 thg 228°C11 thg 228°C
Nhiệt độ nước trung bình mỗi ngày (đường màu tía) với các dải phân vị thứ 25 đến thứ 75 và thứ 10 đến thứ 90.

Các xác định mùa tăng trưởng thay đổi khắp thế giới, nhưng cho các mục đích của báo cáo này, chúng tôi xác định nó là thời gian nhiệt độ không băng giá liên tục dài nhất (≥ 0°C) trong năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 6 ở Nam Bán Cầu.

Các nhiệt độ in Soio đủ ấm quanh năm mà nó hoàn toàn không có ý nghĩa để thảo luận về mùa tăng trưởng trong những thời hạn này. Tuy nhiên, chúng tôi có biểu đồ dưới đây làm minh họa về việc phân chia nhiệt độ trải qua suốt năm.

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 ở Soio

Thời Gian Dành trong các Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%Thg 1Thg 3100%15 thg 2100%15 thg 2100%1 thg 1100%1 thg 1ấm ápnóngthoải mái
giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả
Phần trăm thời gian dành trong các dải nhiệt độ khác nhau. Đường đen là cơ hội phần trăm mà một ngày nhất định trong phạm vi mùa tăng trưởng.

Các ngày mức độ tăng trưởng/ là việc đo tích lũy nhiệt hàng năm được dùng để dự báo cho việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác định là cần thiết cho độ ấm trên một nhiệt độ cơ bản, bỏ đi bất kỳ sự vượt quá mức trên nhiệt độ tối đa. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng cơ sở của 10°C và ...../ 30°C.

Các ngày mức độ tăng trưởng tích lũy trung bình ở Soio là tăng nhanh trong suốt Tháng 2, tăng bởi 474°C, từ 3.186°C đến 3.660°C, theo diễn tiến trong tháng.

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 ở Soio

Những Ngày Mức Độ Tăng Tăng trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293.000°C3.000°C3.100°C3.100°C3.200°C3.200°C3.300°C3.300°C3.400°C3.400°C3.500°C3.500°C3.600°C3.600°C3.700°C3.700°C3.800°C3.800°CThg 1Thg 31 thg 23.186°C1 thg 23.186°C29 thg 23.660°C29 thg 23.660°C11 thg 23.356°C11 thg 23.356°C
Những ngày mức độ tăng trưởng trung bình được tích lũy theo diễn tiến trong Tháng 2, với dải một trong các nhóm từ 15 đến 75 và từ 10 đến 90.

Phần này thảo luận toàn bộ năng lượng mặt trời sóng ngắn vốn có hàng ngày đến mặt đất đối với khu vực rộng, có tính toàn bộ các thay đổi theo mùa theo chiều dài trong ngày, độ cao của Mặt Trời trên đường chân trời, và việc hấp thu bởi các đám mây và các thành phần khác của khí quyển. Bức xạ sóng nắng có bức xạ ánh sáng có thể thấy và bức xạ tia tử ngoại.

Năng lượng sóng ngắn vốn có trung bình hàng ngày ở Soio là cân bằng trong suốt Tháng 2, vẫn trong 0,1 kWh của 4,9 kWh xuyên suốt.

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 ở Soio

Năng Lượng Mặt Trời Sóng Ngắn Vốn Có Trung Bình Hàng Ngày trong Tháng 2 ở SoioThg 2112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829290 kWh0 kWh1 kWh1 kWh2 kWh2 kWh3 kWh3 kWh4 kWh4 kWh5 kWh5 kWh6 kWh6 kWh7 kWh7 kWhThg 1Thg 31 thg 24,9 kWh1 thg 24,9 kWh29 thg 24,8 kWh29 thg 24,8 kWh11 thg 24,9 kWh11 thg 24,9 kWh
Năng lượng mặt trời sóng ngắn trung bình hàng ngày tới mặt đất mỗi mét vuông (đường màu cam), với dải một trong các nhóm 25 đến 75 và 10 đến 90.

Cho các mục đích của báo cáo này, các tọa độ địa lý của Soio là -6,135° vĩ độ, 12,369° kinh độ, và 10 m độ cao.

Địa hình trong phạm vi 3 kilômét của Soio chỉ có những thay đổi về độ cao khiêm tốn , với sự thay đổi độ cao tối đa của 38 mét và độ cao trung bình trên mặt nước biển 5 mét. Trong 16 kilômét cũng có chỉ những thay đổi về độ cao vừa phải (147 mét). Trong 80 kilômét chỉ có các thay đổi về độ cao vừa phải (328 mét).

Khu vực trong phạm vi 3 kilômét của Soio bị che phủ bởi đồng cỏ (52%), nước (27%) và cây cối (12%), trong phạm vi 16 kilômét bởi nước (63%) và cây cối (14%), và trong phạm vi 80 kilômét bởi nước (59%) và cây bụi (19%).

Báo cáo này minh họa thời tiết điển hình in Soio, dựa trên phân tích thống kê của các báo cáo thời tiết lịch sử mỗi giờ và xây dựng lại mô hình từ 1 tháng 1, 1980 đến 31 tháng 12, 2016.

Soio thêm/hơn nữa 200 kilômét từ trạm thời tiết gần nhất, thế nên dữ liệu liên quan đến thời tiết trên trang này hoàn toàn được lấy từ việc phân tích lại thời đại vệ tinh MERRA-2 . Việc phân tích lại này phối hợp nhiều sự đo đạc khác nhau ở khu vực rộng theo mô hình khí tượng toàn cầu tình trạng nghệ thuật/ để khôi phục lịch sử thời tiết mỗi giờ trên khắp thế giới trên một lưới 50 kilômet.

Các ước tính nhiệt độ và điểm sương được điều chỉnh cho sự khác biệt giữa sự tăng khác biệt giữa tế bào lưới MERRA-2 và độ cao Soio, theo Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế .

Tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí của Mặt Trời (ví dụ, mặt trời mọc và mặt trời lặn) được tính bằng cách dùng các công thức từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Dữ liệu Sử Dụng Đất đến từ cơ sở dữ liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , do Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công bố.

Dữ liệu Độ Cao đến từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , do Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công bố.

Tên, địa điểm, và múi giờ của các nơi và một số sân bay đến từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho các sân bay và các trạm thời tiết được cung cấp bởi AskGeo.com .

Các bản đồ thuộc là của các người đóng góp cho trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin trên trang này được cung cấp theo hiện trạng, không có bất kỳ bảo đảm nào cho độ chính xác hoặc phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu thời tiết dễ xảy ra lỗi, ngừng hoạt động, và các lỗi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra trên cơ sở nội dung được trình bày trên trang này.

Chúng tôi thu hút sự chú ý đặc biệt thận trọng đối với sự tin cậy của chúng tôi về việc khôi phục dựa trên mô hình MERRA-2 cho một số loạt dữ liệu quan trọng. Trong khi có những thuận lợi lớn đầy đủ về thời gian và không gian, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa trên các mô hình máy tính có thể có lỗi dựa trên mô hình, (2) được làm mẫu không đúng cách trên một lưới 50 km và do đó không thể thiết lập/xây dựng lại các thay đổi tại chỗ của nhiều vi khí hậu, và (3) có khó khăn cụ thể với thời tiết ở những vùng ven biển, nhất là những hòn đảo nhỏ.

Chúng tôi thận trọng thêm là các điểm/ du lịch của chúng tôi chỉ tốt như dữ liệu/ củng cố chúng, mà các điều kiện thời thiết ở bất kỳ địa điểm và thời gian nhất định nào không thể dự đoán được và có thể thay đổi, và việc xác định các lợi thế/điểm phản ánh một bộ tham khảo cụ thể mà có thể phù hợp với bộ tham khảo của bất kỳ người đọc cụ thể nào.

Vui lòng xem lại toàn bộ điều khoản của chúng tôi được kèm trong trang Điều Khoản Dịch Vụ.